LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. lapkričio 21 d. Nr. 1157

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 15-587; 2003, Nr. 11-411; 2004, Nr. 107-3989, Nr. 132-4768; 2006, Nr. 72-2715):

1. Išdėstyti 3.165 punktą taip:

„3.165. elektros energijos perdavimo licencijos išdavimą

2000 litų.“

2. Išdėstyti 3.166 punktą taip:

„3.166. elektros energijos skirstymo licencijos išdavimą

2000 litų.“

3. Išdėstyti 3.167 punktą taip:

„3.167. elektros energijos visuomeninio tiekėjo licencijos išdavimą

2000 litų.“

4. Išdėstyti 3.168 punktą taip:

„3.168. elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencijos išdavimą

2000 litų.“

5. Išdėstyti 3.169 punktą taip:

„3.169. elektros energijos rinkos operatoriaus licencijos išdavimą

2000 litų.“

6. Išdėstyti 4.335 punktą taip:

„4.335. elektros energijos perdavimo licencijos:

 

4.335.1. pakeitimą

1000 litų

4.335.2. dublikato išdavimą

150 litų.“

7. Išdėstyti 4.336 punktą taip:

„4.336. elektros energijos skirstymo licencijos:

 

4.336.1. pakeitimą

1000 litų

4.336.2. dublikato išdavimą

150 litų.“

8. Išdėstyti 4.337 punktą taip:

„4.337. elektros energijos visuomeninio tiekėjo licencijos:

 

4.337.1. pakeitimą

1000 litų

4.337.2. dublikato išdavimą

150 litų.“

9. Išdėstyti 4.338 punktą taip:

„4.338. elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencijos:

 

4.338.1. pakeitimą

1000 litų

4.338.2. dublikato išdavimą

150 litų.“

10. Išdėstyti 4.350 punkto pirmąją pastraipą taip:

4.350. elektros energijos rinkos operatoriaus licencijos:“.

11. Papildyti šiais 4.3511–4.3513 punktais:

„4.3511. didmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą

200 litų

 

4.3512. mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą

150 litų

 

4.3513. didmeninės ir mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimo papildymą, rekvizitų patikslinimą arba dublikato išdavimą*

70 litų.“

12. Įrašyti išnašose po 4.3561 punktu po žodžio „licencijos“ žodį „(leidimo)“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Finansų ministras                                                                           Zigmantas Balčytis