LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

NUTARIMAS

 

DĖL VALSTYBĖS PRIPAŽINIMO SUTEIKIMO SEPTINTOSIOS DIENOS ADVENTISTŲ BAŽNYČIAI

 

2008 m. liepos 15 d. Nr. X-1721

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 89-1985) 6 straipsniu, nutaria:

 

1 straipsnis.

Suteikti valstybės pripažinimą religinei bendrijai Septintosios dienos adventistų bažnyčiai.

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                    ČESLOVAS JURŠĖNAS

 

_________________