LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 140, 145, 148, 149, 150, 151, 165 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-501

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741; 2003, Nr. 74-3423; 2004, Nr. 108-4030; 2005, Nr. 81-2945; 2006, Nr. 77-2961)

 

1 straipsnis. 140 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 140 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui,

baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“

2. Buvusias 140 straipsnio 2, 3 dalis laikyti atitinkamai 3, 4 dalimis.

 

2 straipsnis. 145 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 145 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.“

 

3 straipsnis. 148 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 148 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.“

 

4 straipsnis. 149 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 149 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.“

 

5 straipsnis. 150 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 150 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.“

 

6 straipsnis. 151 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 151 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.“

 

7 straipsnis. 165 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 165 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________