LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL SAM 1997 08 19 ĮSAKYMO NR. 444 „DĖL VAISTŲ, NEĮRAŠYTŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĮ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRĄ, PARDAVIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1997 m. spalio 21 d. Nr. 561

Vilnius

 

Iš dalies keisdamas Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 08 19 įsakymą Nr. 444 „Dėl vaistų, neįrašytų į Lietuvos Respublikos valstybinį vaistų ir vaistinių medžiagų registrą, pardavimo“,

ĮSAKAU:

Pakeisti įsakymo 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Įsakymo vykdymą kontroliuoti Farmacijos departamento direktoriui A. Aniuliui“.

2. Pakeisti įsakymo 1 priedo „Į Lietuvos Respublikos valstybinį vaistų ir vaistinių medžiagų registrą neįrašytų vaistų ir vaistinių medžiagų analogų pardavimo tvarkos“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Leidimus parduoti vaistus Lietuvos Respublikoje tvirtina (pasirašo) Farmacijos departamento direktorius“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                       JUOZAS GALDIKAS