LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO
314, 315 IR 330 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. birželio 23 d. Nr. XI-1520

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741)

 

1 straipsnis. 314 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 314 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

314 straipsnis. Šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimas

1. Karo prievolininkas, vengęs šaukimo į privalomąją karo tarnybą sutrikdydamas savo sveikatą, simuliuodamas ligą ar sveikatos sutrikimą, suklastodamas dokumentus ar kitokia apgaule,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

2. Karo prievolininkas, vengęs šaukimo į privalomąją karo tarnybą, jeigu nebuvo požymių, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas bauda arba areštu.“

 

2 straipsnis. 315 straipsnio pakeitimas

315 straipsnyje vietoj žodžių „Šauktinis ar aktyviojo rezervo karys“ įrašyti žodžius „Karo prievolininkas“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

315 straipsnis. Šaukimo į karo tarnybą karo padėties metu vengimas

Karo prievolininkas, vengęs šaukimo į karo tarnybą karo padėties metu, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.“

 

3 straipsnis. 330 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 330 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

330 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

1. Karys – Lietuvos Respublikos pilietis, atliekantis tikrąją karo tarnybą.

2. Karo prievolininkas – karo prievolę turintis Lietuvos Respublikos pilnametis pilietis.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________