VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO (IŠRAŠAS)

 

2002 m. lapkričio 21 d. Nr. 333

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992) nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Verslo liudijimo FR0461 formą;

1.2. Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių.

2. (nepateikiamas).

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Inspekcijos viršininko 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 243 „Dėl patento formos ir kitų formų bei dokumentų, reguliuojančių patentus įsigijusių fizinių asmenų veiklą, patvirtinimo“ patvirtintą patento FR0220 formą;

3.2. Inspekcijos viršininko 2001 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 18 „Dėl klasifikatorių patvirtinimo“ (2002 05 27 įsakymo Nr. 136 redakcija) patvirtintą Veiklos rūšių, kuriomis verstis išduodami privalomieji patentai, klasifikatorių.

4. Šis įsakymas, išskyrus 1.2 punktą, įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis:

nuo                          iki

Šeimos narys (-iai):

Vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai)

 

 

 

 

Veiklos kodas pagal klasifikatorių:

 

 

Veiklos pavadinimas ir EVRK klasė:

 

 

 

Veikos vieta:

 

 

apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas pareigūnas

__________ ____________ (parašas)      (vardas, pavardė)

FR0461 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333

 

VERSLO LIUDIJIMAS

Nr. V 0000000

 

Asmens

kodas

 

Vardas

 

Pavardė

 

Veiklos liudijimo galiojimo dienos (tik prekybinei veiklai, kai veiklos liudijimas galioja ne visas laikotarpio dienas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. V.

Bendras prekiavimo dienų skaičius:

Išduota:

 

Pratęsimai

Pratęsimai

Pratęsimai

______________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu

Nr. 333

 

INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIUS

 

Veiklos rūšis pagal Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1797

Veiklos porūšis

Veiklos grupė

Mokesčio skaičiavimo būdas

pavadinimas

kodas

pavadinimas

kodas

Žemės ūkio paslaugų veikla (EVRK klasė 01.41)

01

laukų ruošimas

01.01

paslaugos

mėnesiais

žemės ūkio augalų sėja

01.02

 

 

žemės ūkio augalų priežiūra

01.03

 

 

žemės ūkio augalų purškimas

01.04

 

 

vaismedžių genėjimas

01.05

 

 

runkelių retinimas

01.06

 

 

derliaus nuėmimas ir paruošimas realizuoti rinkoje

01.07

 

 

žemės ūkio augalų apsauga nuo ligų ir kenkėjų

01.08

 

 

sausinimo ir drėkinimo sistemų eksploatavimas

01.09

 

 

sodų, parkų ir žalių vejų sporto aikštelėse ir panašiose vietose apsodinimas ir priežiūra

01.10

 

 

medžių genėjimas ir gyvatvorių karpymas

01.11

 

 

žemės ūkio mašinų, jas valdant, veikla

01.12

 

 

Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

(įeina į EVRK klasę 02.01; 02.02)

02

medienos ruoša

02.01

paslaugos

mėnesiais

malkų ruoša

02.02

medienos ruošos veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

02.03

Prekyba kioskuose (už kiekvieną kioską)

(įeina į EVRK klasę 52.62)

04.01

 

 

prekyba

dienomis

Prekyba prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba (įeina į EVRK klases 52.62; 52.63)

04.02

 

 

prekyba

 

- visoje Lietuvos Respublikoje

04.02.01

 

 

 

dienomis

- respublikos miestuose

04.02.02

 

 

 

dienomis

- visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus**

04.02.03

 

 

 

dienomis

Prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (įeina į EVRK klasę 52.63)

04.03

 

 

prekyba

 

- visoje Lietuvos Respublikoje

04.03.01

 

 

 

dienomis

- respublikos miestuose

04.03.02

 

 

 

dienomis

- visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus**

04.03.03

 

 

 

dienomis

Išnešiojamoji ar išvežiojamoji prekyba (įeina į EVRK klasę 52.63)

04.04

 

 

prekyba

 

- visoje Lietuvos Respublikoje

04.04.01

 

 

 

dienomis

- respublikos miestuose

04.04.02

 

 

 

dienomis

- visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus respublikos miestus**

04.04.03

 

 

 

dienomis

Periodinių spaudos leidinių platinimas (įeina į EVRK klases 22.12, 22.13)

05

 

 

paslaugos

mėnesiais

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma (EVRK klasė 71. 40)

06

tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma

06.01

prekyba

mėnesiais

baldų, keraminių ir stiklinių indų, virtuvės ir pietų indų, elektrinių buitinių prietaisų ir kitų asmeniniam naudojimui skirtų daiktų nuoma

06.02

pramoginių laivų nuoma

06.03

dviračių, sporto įrangos nuoma

06.04

juvelyrinių dirbinių, muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma

06.05

knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

06.06

mašinų ir įrenginių smulkiojo remonto darbams nuoma

06.07

gėlių ir augalų nuoma

06.08

jojamųjų žirgų nuoma

06.09

kitų turizmo priemonių nuoma

06.10

muzikos instrumentų nuoma

06.11

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą) (įeina į EVRK klasę 72.60)

07

naudojami tik personaliniai kompiuteriai ir/arba žaidimams skirti kompiuteriai, prie kurių prijungiami displėjus arba televizorius, klaviatūra ir papildomi žaidimo valdymo įrenginiai. Kompiuteriniais žaidimais nelaikomi gamintojų lošimo ar žaidimo tikslais sukurti ir pagaminti įrengimai bei įrenginiai, kuriais galima žaisti tik įmetus žetonus, monetas ar popierinius pinigus bei kitokiais būdais patvirtinus apie sumokėjimą už žaidimą. Verslo liudijimas nesuteikia kompiuterinių žaidimų veiklai naudoti lošimo ir/ar žaidimo automatus

 

paslaugos

mėnesiais

Batų valymas (įeina į EVRK klasę 93.05)

08

 

 

paslaugos

mėnesiais

Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos (įeina į EVRK klasę 93.05)

09

 

 

paslaugos

mėnesiais

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas (EVRK klasė 55. 23.20)

10

Kompleksinę paslaugą (nakvynės, higienos, maitinimo ir poilsio) kaimo vietovėse teikia ūkininkai ir individualių namų savininkai, turintys pažymėjimą (sertifikatą) dėl Turizmo įstatyme nustatytų minimalių reikalavimų įvykdymo

 

paslaugos

mėnesiais

Žuvų gaudymas verslinės žūklės įrankiais ir jų apdorojimas* (x) (įeina į EVRK klases 05.01; 15.20)

11

 

 

gamyba

mėnesiais

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas* (x) (EVRK klasės 17.11-17. 17)

12

medvilnės, vilnos, šukuotos vilnos, lino pluoštų paruošimas ir verpimas

12.01

gamyba

mėnesiais

šilko, įskaitant pašukas, pervijimas ir paruošimas bei sintetinių ar dirbtinių gijų verpalų sukimas ir tekstūravimas

12.02

įvairių tekstilės medžiagų siuvimo siūlų, įskaitant melanžinius, gamyba

12.03

kitų tekstilės pluoštų, pavyzdžiui, džiuto ar luobinių pluoštų, paruošimas ir verpimas

12.04

Gatavų tekstilės dirbinių gamyba* (x) (EVRK klasė 17. 40)

13

įvairių tekstilės medžiagų gatavų gaminių, įskaitant megztus (trikotažinius) ar nertus, gamyba

13.01

gamyba

mėnesiais

antklodžių, įskaitant kelioninius pledus

13.01.01

lovos, stalo, tualeto ar virtuvės skalbinių

13.01.02

vatinių ir pūkinių antklodžių, pagalvėlių, pampsukų (pufų), pagalvių, miegamųjų maišų ir kt.

13.01.03

gatavų namų apyvokos reikmenų gamyba

13.02

užuolaidų, užuolaidėlių, lango uždangų, lovatiesių, baldų ar mašinų apdangalų ir kt.

13.02.01

brezento, palapinių, turizmo (stovyklavimo) reikmenų, burių, žaliuzių nuo saulės, lengvųjų automobilių apdangalų

13.02.02

 

 

vėliavų, vėliavėlių, gairelių ir kt.

13.02.03

 

 

 

rankšluosčių, pašluosčių indams šluostyti

13.02.04

Drabužių siuvimas, taisymas * (x) (EVRK klasės 18.10, 18.21-18.24; 52.74)

14

odinių ar odos pakaitalų drabužių siuvimas, taisymas

14.01

gamyba

mėnesiais

darbinių drabužių siuvimas, taisymas

14.02

viršutinių drabužių vyrams, moterims ir vaikams iš austų, megztų (trikotažinių), nertų, neaustinių ir kt. medžiagų siuvimas, taisymas

14.03

apatinių drabužių vyrams, moterims ir vaikams iš austų, trikotažinių ar nertų medžiagų, nėrinių ir kt. (marškinių, vasarinių marškinėlių, apatinių kelnių, trumpikių, pižamų, naktinių baltinių, chalatų, palaidinių, kelnaičių, liemenėlių, korsetų ir kt.) siuvimas, taisymas

14.04

kūdikių drabužių, sportinių kostiumų, slidinėjimo kostiumų, maudymosi aprangos ir kt. siuvimas, taisymas

14.05

 

skrybėlių ir kepurių siuvimas, taisymas

14.06

kitų drabužių priedų (pirštinių, diržų, šalikų, kaklajuosčių, kaklaraiščių, plaukų tinklelių ir kt.) siuvimas, taisymas

14.07

kailinių galvos apdangalų siuvimas, taisymas

14.08

tekstilinės, be pado avalynės siuvimas, taisymas

14.09

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas* (x) (EVRK klasė 19. 20; 52.71)

15

odinių, kompozicinės odos ir bet kurių kitų medžiagų, pavyzdžiui, padengtų plastiku, austinių medžiagų, vulkanizuotų pluoštų ar kartono, kurių gamybos technologija yra tokia kaip odos, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamyba, taisymas

15.01

gamyba

mėnesiais

nemetalinių laikrodžių dirželių gamyba, taisymas

15.02

kitų odos ar kompozicinės odos reikmenų (pavarų diržų, kuprinių ir kt.) gamyba, taisymas

15.03

balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas

15.04

Avalynės taisymas (x) (EVRK klasė 52. 71)

16

 

 

paslaugos

mėnesiais

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas * (x) (EVRK klasės 20.30; 20.40; 20.51; 36.15)

17

Statybai skirtų medienos dirbinių gamyba

17.01

paslaugos

mėnesiais

tašų, gegnių, stogo atramų,

17.01.01

durų, langų, langinių ir jų staktų

17.01.02

laiptų, turėklų

17.01.03

figūrinių lentjuosčių, bagetų, malksnių, skalų

17.01.04

parketo blokų, grindlenčių ir kt., sujungtų į plokštes

17.01.05

medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba

17.02

medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų gamyba

17.03

medinės taros gamyba

17.04

pakavimo dėžučių, skrynučių, narvinių dėžių, būgnų ir panašios medinės pakavimo taros gamyba

17.04.01

medinių padėklų, dėžinių padėklų ir kitų apkrovos plokščių gamyba

17.04.02

medinių statinių, kubilų, puskubilių ir kitų dirbinių iš medienos gamyba

17.04.03

įvairių medienos dirbinių gamyba

17.05

medinių kotų, rankenų ir korpusų įrankiams, šluotoms, šepečiams, teptukams

17.05.01

medinių kurpalių pusbačiams ar batams ir kailiamaučių, drabužių pakabų

17.05.02

medinių buitinių įrankių, virtuvės indų ir reikmenų; apsiaustų ir skrybėlių pakabų

17.05.03

medinių statulėlių ir puošybinių dirbinių, medienos mozaikų, inkrustuotosios medienos

17.05.04

medinių dėžučių ir juvelyrinių dirbinių, stalo įrankių bei panašių dirbinių dėklų

17.05.05

medinių rėčių, šeivų, tūtelių, siuvimo siūlų vytukų, lankučių ir panašių tekintų medinių dirbinių

17.05.06

kitų medinių dirbinių

17.05.07

čiužinių gamyba

17.06

čiužinių pastovų (karkasų) gamyba

17.06.01

spyruoklinių ar kimštinių arba su vidiniais tarpikliais čiužinių gamyba

17.06.02

neaptrauktų akytosios gumos ar akytojo plastiko čiužinių gamyba

17.06.03

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba* (x) (EVRK klasės 20.52; 36.62; 36.63)

18

dirbinių gamyba iš natūraliosios ar aglameruotos kamštienos

18.01

gamyba

mėnesiais

natūraliosios kamštienos apdirbimas

18.02

pynių ir panašių dirbinių iš pynimo medžiagų gamyba (paklotų, demblių, širmų ir kt.)

18.03

pintinių ir pintų dirbinių gamyba

18.04

vainikų, krepšelių, puokščių gamyba

18.05

šluotų ir šepečių, plaušinių šluotų ir plunksninių dulkių šluotų, dažymo šepečių, dažymo padėklų ir volelių, drėgmės šalinimo volelių ir kt. gamyba

18.06

batų ir drabužių šepečių gamyba

18.07

kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

18.08

skėčių nuo lietaus ir saulės, lazdų, lazdų – sėdynių, vytinių, botagų, sagų, spaudžių, kabių, sąsagų, užtrauktukų

18.08.01

asmeninio naudojimo dirbinių: pypkių, šukų, šukų plaukams prilaikyti, plaukų segtukų, perukų, dirbtinių barzdų ir antakių

18.08.02

įvairių dirbinių: (dirbtinių gėlių, vaisių ir lapų, priemonių, naudojamų triukams rodyti ir pokštams krėsti, rankinių sietų ir rėčių, siuvėjų manekenų ir kt.)

18.08.03

iškamšų darymas

18.08.04

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba) * (x) (EVRK klasė 26. 21)

19

kraminių pietų indų ir kitų buities ar tualeto reikmenų gamyba

19.01

gamyba

mėnesiais

statulėlių ir kitų keraminių puošybos dirbinių gamyba

19.02

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse* (x) (EVRK klasės 26.66; 26.70)

20

betono, gipso, cemento ar dirbtinio akmens gaminių bei dirbinių gamyba (skulptūrų, baldų, bareljefų, vazų, gėlių vazonų ir kt.)

20.01

gamyba

mėnesiais

naudojamo kapinėse akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila

20.02

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas* (x) (EVRK klasės 28.12; 28.62; 28.63)

21

metalinių durų, langų ir jų rėmų, langinių ir vartų, tvorų, tvorelių gamyba, montavimas

21.01

gamyba

mėnesiais

mašinų ar mechaninių prietaisų peilių ir pjovimo geležčių gamyba

21.02

rankinių įrankių, pavyzdžiui, replių, atsuktuvų ir kt. gamyba

21.03

pjūklų ir pjūklų geležčių, įskaitant diskinių ir grandininių pjūklų geležtes, gamyba

21.04

rankinių įtaisų su varikliu ar be variklio bei staklių keičiamųjų įrankių: gręžtuvų, skylamušių, štampų, frezų gamyba

21.05

kalvystės įrankių: žaizdrų, priekalų ir kt. gamyba

21.06

spaustuvų, veržtuvų gamyba

21.07

pakabinamų ar įleidžiamųjų spynų, raktų, vyrių ir panašių metalo dirbinių pastatams, baldams, transporto priemonėms ir kt. gamyba

21.08

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas (x) (įeina į EVRK klases 29.31; 29.32)

22

 

 

paslaugos

mėnesiais

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas (x) (EVRK klasės 52.71-52.74)

23

galanterijos ir kelioninių gaminių iš natūralios ir dirbtinės odos taisymas

23.01

paslaugos

mėnesiais

 

 

avalynės taisymas

23.02

 

 

 

 

drabužių taisymas ir persiuvimas

23.03

 

 

 

 

kitas asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

23.04

 

 

Elektrinių buities reikmenų taisymas (x) (EVRK klasė 52. 72)

24

 

 

paslaugos

mėnesiais

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba * (x) (įeina į EVRK klasę 36.22)

25

 

 

gamyba

mėnesiais

Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas * (x) (įeina į EVRK klases 36.40; 05.01)

26

 

 

gamyba

mėnesiais

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba * (x) (įeina į EVRK klasę 36.63)

27

 

 

gamyba

mėnesiais

Esamų statinių restauravimas, konservavimas (x) (įeina į EVRK klasę 45.21)

28

 

 

paslaugos

mėnesiais

Fotografavimo veikla (x) (EVRK klasė 74. 81)

29

fotografijų gamyba:

29.01

paslaugos

mėnesiais

portretinių pasams, mokyklinių, vestuvinių ir kt.

29.01.01

komerciniams, leidybiniams (knygų, žurnalų), madų, nekilnojamojo turto ir turizmo tikslams

29.01.02

fotojuostų apdorojimas

29.02

užsakovo negatyvų ar kino juostų ryškinimas, fotonuotraukų darymas ir didinimas

29.02.01

skaidrių rėminimas

29.02.02

nuotraukų perfotografavimas, atnaujinimas, retušavimas

29.02.03

Knygų įrišimas, apdaila (x) (EVRK klasė 22. 23)

30

knygų, brošiūrų, žurnalų, katalogų ir kt. spaudos lankų sutvarkymas ir apdaila (sulankstymas, surinkimas, brošiūravimas, klijavimas, lankų tikrinimas, apklijavimas lipnia juostele, dailinimas, paauksavimų įspaudimas)

30.01

paslaugos

mėnesiais

spausdinto popieriaus ar viršelių, t. y. formų blankų, žymenų (etikečių), produkcijos pavyzdžių kortelių, kalendorių, reklaminės, siunčiamos paštu literatūros, prospektų apdaila (sulankstymas, įspaudimas, skylučių gręžimas, skylučių pramušimas, perforavimas, reljefų įspaudimas, štampavimas, suklijavimas, dengimas)

30.02

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla (x) (EVRK klasė 93. 02, įeina į EVRK klasę 93.04)

31

vyrų ir moterų plaukų trinkimas, lyginimas, kirpimas, sušukavimas, dažymas, spalvinimas, garbanojimas, tiesinimas ir panaši veikla, barzdos skutimas ir lyginimas

31.01

paslaugos

mėnesiais

 

 

veido masažas, manikiūras ir pedikiūras, makiažas ir kt.

31.02

 

 

 

 

soliariumų veikla

31.03

 

 

Muzikantų paslaugos (x) (įeina į EVRK klasę 92.31)

32

 

 

paslaugos

mėnesiais

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas, batuto ir kt. veikla (x) (įeina į EVRK klasę 92.72)

33

 

 

paslaugos

mėnesiais

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas ir kt.) (x) (įeina į EVRK klasę 95.00)

34

 

 

paslaugos

mėnesiais

Įrankių galandimas (x) (įeina į EVRK klasę 28.52)

35

 

 

paslaugos

mėnesiais

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas (x) (įeina į EVRK klasę 31.10)

36

 

 

paslaugos

mėnesiais

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos (x) (įeina į EVRK klasę 93.03)

37

 

 

paslaugos

mėnesiais

Krosnių, kaminų ir židinių valymas (x) (įeina į EVRK klasę 74.70)

38

 

 

paslaugos

mėnesiais

Meno kūrinių restauravimas (x) (įeina į EVRK klasę 92.31)

39

 

 

paslaugos

mėnesiais

Stiklo išpjovimas (x) (įeina į EVRK klasę 45.44)

40

 

 

paslaugos

mėnesiais

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas (x) (EVRK klasė 52. 73)

41

 

 

paslaugos

mėnesiais

Dviračių remontas (x) (įeina į EVRK klasę 52.74)

42

 

 

paslaugos

mėnesiais

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas (EVRK klasė 55.23.20)

43

Paslaugą miestuose teikia individualių gyvenamųjų patalpų savininkai, turintys pažymėjimą (sertifikatą) dėl Turizmo įstatyme nustatytų minimalių reikalavimų įvykdymo

 

paslaugos

mėnesiais

Saldžių ir sūrių užkandžių (cukraus vatos, spragintų kukurūzų ir panašiai) gamyba* (x) (įeina į EVRK klasę 15.82)

44

 

 

gamyba

mėnesiais

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba* (x) (EVRK klasė 18. 30)

45

kailių ir odų išdirbimas bei dažymas (skutimas (valymas), šikšninimas, riebalų šalinimas, rauginimas, balinimas, kirpimas ir vilnų išpešiojimas bei dažymas)

45.01

gamyba

mėnesiais

kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

45.02

kailinių drabužių ir drabužių priedų

45.02.01

gaminių ir dirbinių iš kailių atliekų gaminimas

45.02.02

įvairių kailinių gaminių ir dirbinių (kilimėlių, neprikimštų pampsukų (pufų), gabaliukų pramoniniam blizginimui (poliravimui))

45.02.03

dirbtinio kailio ir jo dirbinių gamyba

45.03

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba*(x) (EVRK klasės 17.60; 17.71; 17.72)

46

megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba ir jų apdaila

46.01

gamyba

mėnesiais

veliūrinių ir pliušinių bei kilpelinių medžiagų

46.01.01

megztų „Rašel“ ar panašios markės mašinomis tinklo ir apdailos medžiagų langams

46.01.02

kitų megztų (trikotažinių) ar nertų medžiagų

46.01.03

trikotažo, įskaitant kojines, triko ir pėdkelnes gamyba

46.02

puloverių, susagstomų megztinių, megztinių, liemenių ir panašių gaminių bei dirbinių gamyba

46.03

Avalynės gamyba*(x) (EVRK klasė 19. 30)

47

įvairios paskirties, įvairių medžiagų, įvairios gamybos technologijos, įskaitant liejimą, avalynės gamyba

47.01

gamyba

mėnesiais

antkurpių, antblauzdžių ir panašių dirbinių gamyba

47.02

avalynės dalių gamyba (batviršių ir batviršių dalių, padų ir vidpadžių, kulnų ir kt.)

47.03

Baldų gamyba*(x) (EVRK klasės 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 36.15)

48

kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba

48.01

gamyba

mėnesiais

įstaigų, darbo kambarių ir buitinių patalpų kėdžių ir sėdynių iš įvairių medžiagų gamyba ir remontas

48.01.01

teatrų, kino teatrų ir kt. kėdžių ir sėdynių iš įvairių medžiagų gamyba ir remontas

48.01.02

transporto priemonių kėdžių ir sėdynių iš įvairių medžiagų gamyba ir remontas

48.01.03

kėdžių ir sėdinių apdaila (apmušimas, aptraukimas)

48.01.04

kitų įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba

48.02

parduotuvės baldų gamyba ir remontas

48.02.01

įstaigos baldų gamyba ir remontas

48.02.01

viešbučio ir restorano baldų gamyba ir remontas

48.02.03

virtuvės baldų gamyba ir remontas

48.03

kitų baldų gamyba

48.04

valgomojo baldų gamyba ir remontas

48.04.01

 

miegamojo baldų gamyba ir remontas

48.04.02

prieškambario baldų gamyba ir remontas

48.04.03

vaikiškų baldų gamyba ir remontas

48.04.04

baldų apdaila, tokia kaip dažymas, tamponinis poliravimas ir aptraukimas

48.04.05

čiužinių gamyba

48.05

Esamų statinių atstatymas ir remontas (x) (įeina į EVRK klasę 45.21; klasės 45.22; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44)

49

surenkamųjų konstrukcijų surinkimas ir montavimas statybvietėje

49.01

paslaugos

mėnesiais

laikančių stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas

49.02

stogo montavimas

49.02.01

stogo dengimas

49.02.02

hidroizoliavimas

49.02.03

pastatų ar kitų statinių vidinis ir išorinis tinkavimas, įskaitant tinko pagrindo tvirtinimą

49.03

staliaus dirbinių įrengimas

49.04

medinių ar kitų medžiagų nesavos gamybos durų, langų, durų ir langų staktų įstatymas, virtuvinės įrangos montavimas

49.04.01

vidaus užbaigimas, pavyzdžiui, lubų, sienų dengimas mediena, judamų pertvarų ir kt. įrengimas

49.04.02

grindų ir sienų dengimas

49.05

sienų ar grindų dengimas keraminėmis, betoninėmis ar tašyto akmens plytelėmis

49.05.01

parketo ir kitokių medinių grindų dangų klojimas

49.05.02

grindų klojimas kilimais ir linoleumu, įskaitant gumines ar plastikines dangas

49.05.03

grindų ar sienų dengimas spalvotųjų trupinių betonu, marmuru, gruntu ar skalūnu

49.05.04

sienų tapetavimas

49.05.05

dažymas ir stiklinimas

49.06

pastatų vidaus ir išorės dažymas

49.06.01

stiklų, veidrodžių ir kt. stiklinimas

49.06.02

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas(x) (EVRK klasė 50. 20)

50

techninė priežiūra ir remontas

50.01

paslaugos

mėnesiais

mechaninis remontas

50.01.01

elektrinės įrangos remontas

50.01.02

einamoji techninė priežiūra

50.01.03

kėbulo remontas

50.01.04

variklinių transporto priemonių atsarginių dalių remontas

50.01.05

plovimas, poliravimas ir kt.

50.01.06

purškimas ir dažymas

50.01.07

priekinių stiklų ir langų remontas

50.01.08

padangų ir kamerų remontas, uždėjimas ar pakeitimas

50.02

antikorozinis apdorojimas

50.03

vilkimas

50.04

atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų instaliavimas

50.05

pagalba kelyje

50.06

Patalpų nuoma*** (xx) (įeina į EVRK klasę 70.20)

51

 

 

paslaugos

mėnesiais

Žuvų, mėsos bei jų gaminių rūkymas (x) (įeina į EVRK klases 15.13; 15.20)

52

 

 

paslaugos

mėnesiais

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba (x) (EVRK klasė 15. 32)

53

 

 

paslaugos

mėnesiais

Grūdų malimas (x) (įeina į EVRK klasę 15.61)

54

 

 

paslaugos

mėnesiais

Buhalterinės ir skaičiavimo įrangos techninė priežiūra ir remontas (x) (EVRK klasė 72. 50)

55

 

 

paslaugos

mėnesiais

Vertimo veikla (įskaitant spausdinimą) (x) (įeina į EVRK klasę 74.83)

56

 

 

paslaugos

mėnesiais

Nauja statinių statyba (xx) (įeina į EVRK klases 45.11; 45.21; 45.25; 45.31; 45.33; 45. 41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45))

58

pastatų nugriovimas, išardymas, žemės darbai

58.01

paslaugos

mėnesiais

pastatų ir kitų statinių nugriovimas ir išardymas

58.01.01

statybvietės valymas

58.01.02

žemės darbai (grunto kasimas, šalinimas, statybvietės gulstumo suformavimas, tranšėjų, griovių kasimas, akmenų šalinimas)

58.01.03

bendroji pastatų statyba

58.02

visų tipų pastatų statyba

58.02.01

surenkamųjų konstrukcijų surinkimas ir montavimas statybvietėje

58.02.02

kiti statybos darbai

58.03

pamatų klojimas

58.03.01

vandens šulinių gręžimas ir įrengimas

58.03.02

ne savos gamybos plieno elementų montavimas

58.03.03

plieno lenkimas

58.03.04

plytų ir akmenų mūrijimas

58.03.05

pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas

58.03.06

 

dūmtraukių įrengimas

58.03.07

elektros instaliacijos ir kitų įtaisų įrengimas

58.04

elektros instaliacijos ir įtaisų

58.04.01

elektrinių šildymo sistemų

58.04.02

kambarinių ir lauko antenų

58.04.03

gaisro pavojaus signalizacijos

58.04.04

apsaugos signalizacijos

58.04.05

žaibolaidžių ir kt.

58.04.06

vamzdynų tiesimas

58.05

vandentiekio ir sanitarinių įrenginių

58.05.01

dujų įrenginių

58.05.02

šildymo, vėdinimo, šaldymo ar oro kondicionavimo įrenginių ir kanalų

58.05.03

priešgaisrinių sistemų

58.05.04

pastatų ar kitų statinių vidinis ir išorinis tinkavimas, įskaitant tinko pagrindo tvirtinimą

58.06

staliaus dirbinių įrengimas

58.07

medinių ar kitų medžiagų nesavos gamybos durų, langų, durų ir langų staktų, virtuvinės įrangos, laiptinių įrangos

58.07.01

vidaus užbaigimas (lubų, sienų dengimas mediena, judamų pertvarų ir kt. įrengimas)

58.07.02

grindų ir sienų dengimas

58.08

sienų ar grindų dengimas keraminėmis, betoninėmis ar tašyto akmens plytelėmis

58.08.01

parketo ir kitokių medinių grindų dangų klojimas

58.08.02

grindų klojimas kilimais ir linoleumu, įskaitant gumines ar plastikines dangas

58.08.03

 

grindų ar sienų dengimas spalvotųjų trupinių betonu, marmuru, gruntu ar skalūnu

58.08.04

 

 

 

sienų tapetavimas

58.08.05

pastatų vidaus ir išorės dažymas

58.09.01

stiklų, veidrodžių ir kt. stiklinimas

58.09.02

inžinerių statinių dažymas

58.09.03

pastatų išorės valymas garais, svidinimas smėlio sraute ir panaši veikla

58.10

kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai

58.11

privačių plaukimo baseinų įrengimas

58.12

Kvalifikacijos tobulinimo veikla (x) (EVRK klasė 80.42.30)

59

Suaugusių profesinės kvalifikacijos tobulinimas, pomėgių lavinimas ir kitas švietimas, kurį baigus neįgyjamas valstybės pripažintas išsilavinimas, profesinė kvalifikacija ar teisė atlikti tam tikrą darbą ar eiti tam tikras pareigas

 

paslaugos

mėnesiais

Papildomo mokymo veikla (x) (EVRK klasė 80. 42.40)

60

Vaikų ir jaunimo papildomas ugdymas dailės, muzikos ir kt. srityse pagal bendrajam pagrindiniam, viduriniam ar profesiniam mokymui netapačias programas

 

paslaugos

mėnesiais

Santechnikos darbai (x) (įeina į EVRK klasę 45.33)

61

 

 

paslaugos

gamyba

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas* (x) (įeina į EVRK klasę 36.22; EVRK klasė 52. 73)

62

gamyba

62.01

paslaugos

mėnesiais

taisymas

62.02

Dirbtinės bižuterijos gamyba* (x) (EVRK klasė 36. 61)

63

 

 

gamyba

mėnesiais

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (x) (įeina į EVRK klasę 92.34)

64

 

 

paslaugos

mėnesiais

Elektros įtaisų įrengimas ir remontas (xx) (įeina į EVRK klasę 45.31)

65

elektros instaliacijos ir įtaisų įrengimas ir remontas

65.01

paslaugos

mėnesiais

elektrinių šildymo sistemų įrengimas ir remontas

65.02

kambarinių ir lauko antenų įrengimas ir remontas

65.03

gaisro pavojaus signalizacijos įrengimas ir remontas

65.04

apsaugos signalizacijos įrengimas ir remontas

65.05

žaibolaidžių ir kt. įrengimas ir remontas

65.06

Išorinių informacijos priemonių kūrimas ir jų išdėstymas (x) (įeina į EVRK klasę 74.40)

66

skelbimų lentų, skydų, naujos informacijos švieslenčių, karkasų ir pan. kūrimas ir jų išdėstymas

66.01

paslaugos

mėnesiais

reklaminis langų apipavidalinimas, reklamos lipinimas ant automobilių ir autobusų ir kt.

66.02

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba* (x) (įeina į EVRK 92.31 klasę)

67

 

 

gamyba

mėnesiais

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma) (įeina į EVRK klases 71.40, 52.62)

68

prekyba audiovizualiniais kūriniais ir (arba) fonogramomis

68.01

prekyba

mėnesiais

audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų nuoma

68.02

Dovanų pakavimas (x) (įeina į EVRK klasę 74.82)

69

 

 

paslaugos

mėnesiais

Gyvulių priežiūros ir šėrimo paslaugų veikla (x) (įeina į EVRK klasę 01.42)

70

 

 

paslaugos

mėnesiais

Muzikos instrumentų taisymas (x) (įeina į EVRK klasę 36.30)

71

 

 

paslaugos

mėnesiais

Projektiniai- konstruktoriniai darbai (xx) (įeina į EVRK klasę 74.20.30)

71

 

 

paslaugos

mėnesiais

Vonių restauravimas (įeina į EVRK klasę 28.75)

73

 

 

paslaugos

mėnesiais

Siuvinėtų dirbinių gamyba* (x) (įeina į EVRK klasę 17.74)

74

 

 

gamyba

mėnesiais

Šunų kirpimas (x) (įeina į EVRK klasę 93.05)

75

 

 

paslaugos

mėnesiais

Gyvulių traukiamų transporto priemonių (karučių, vežimėlių), valčių, laivelių, plaustų ir kt. gamyba* (EVRK klasė 35. 50, įeina į EVRK klasę 35.12)

76

karučių, bagažo vežimėlių, rankinių vežimėlių ir kt. gamyba

76.01

gamyba

mėnesiais

gyvulių traukiamų transporto priemonių gamyba

76.02

valčių, laivelių, plaustų ir kt. gamyba

76.03

Trenerių veikla (xx) (jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto) (įeina į EVRK klasę 92.62)

77

 

 

paslaugos

mėnesiais

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas* (įeina į EVRK klasę 01.25)

78

 

 

gamyba

 

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma (įeina į EVRK klasę 71.40)

79

 

 

paslauga

mėnesiais

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas (x) (EVRK klasė 52. 74.30)

80

 

 

paslauga

mėnesiais

Diskotekos vedėjo veikla (x) (įeina į EVRK klasę 92.31)

81

 

 

paslauga

mėnesiais

Turistų gidų veikla (įeina į EVRK klasę 63.30.30)

82

 

 

paslauga

mėnesiais

 

* Verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos verslo liudijimo.

** Respublikos miestai: Vilnius, Alytus, Kaunas, Klaipėda, Marijampolė, Neringa, Palanga, Panevėžys, Šiauliai.

*** Verslo liudijimas nesuteikia teisės teikti apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugų arba nakvynės ir pusryčių paslaugų, EVRK klasė 55.23.20).

 

(x) Verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ir teikti paslaugų įmonei ar kitam juridiniam asmeniui, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšis yra viena iš veiklos, kuria verčiasi įmonė ar kitas juridinis asmuo, rūšių.

(xx) Verslo liudijimas suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas tik gyventojams.

 

Pastabos: 1. EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.

2. Jeigu šio klasifikatoriaus 1 skilties skliausteliuose nurodyta tik EVRK klasė – gyventojas gali verstis visų toje EVRK klasėje nurodytų rūšių veikla.

3. Jeigu šio klasifikatoriaus 1 skiltyje skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą EVRK klasę, fizinis asmuo gali verstis tik klasifikatoriuje nurodytos rūšies veikla.

_______________