LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 717 „DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) SIUNTIMO PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS RIBOJIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1995 m. spalio 2 d. Nr. 1292

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos draudžiama, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 717 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) siuntimo pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1084, Nr. 65-1623), išdėstyti 1 punktą taip:

1. Vidaus ir užsienio valiuta, išskyrus siunčiamą Lietuvos banko bei jo įstaigų (kolekcines ir progines monetas gali siųsti visi Lietuvos Respublikos bankai)“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        REINOLDIJUS ŠARKINAS