Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. 1575 „DĖL PAREIGŪNŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, TIESIOGIAI DALYVAVUSIŲ IŠAIŠKINANT (IŠTIRIANT) NUSIKALTIMUS IR KITUS TEISĖS PAŽEIDIMUS, KURIAIS PADARYTA (GALĖJO BŪTI PADARYTA) TURTINĖ ŽALA VALSTYBEI, SKATINIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2011 m. gegužės 11 d. Nr. 557

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. 1575 „Dėl pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 97-4295; 2011, Nr. 20-963) ir išdėstyti 1.6 punktą taip:

„1.6. Kiekvienu šio nutarimo 1.3 ir 1.5 punktuose nurodytu atveju skatinimui apskaičiuojamos sumos dydis – 1 procentas padarytos turtinės žalos ar žalos, kuri galėjo būti padaryta valstybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimant sprendimą pagal šio nutarimo 1.11 punktą, kartu su skatinimui skiriama suma papildomai apskaičiuojamos ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų lėšų pareigūnams ir valstybės tarnautojams skatinti skiriamos atitinkamos sumos valstybinio socialinio draudimo įmokoms sumokėti.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ