LIETUVOS RESPUBLIKOS sveikatos apsaugos ministrO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 m. SAUSIO 28 d. ĮSAKYMO Nr. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 30 d. Nr. V-599

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašų tikslinimo komisijos 2010-02-25 protokolą Nr. LVK-05/10, 2010-04-22 protokolą Nr. LKV-09/10 ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2009 m. kovo 17 d. posėdžio nutarimą Nr. 2/4, 2009 m. spalio 14 d. posėdžio nutarimą Nr. 6/5, 2009 m. gruodžio 22 d. posėdžio nutarimą Nr. 7/7, 2010 m. vasario 4 d. posėdžio nutarimą Nr. 1/6 ir 2010 m. gegužės 18 d. Nr. 3/3,

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) ir Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253, Nr. 21-547, Nr. 18-448, Nr. 36-1013, Nr. 61-1879, Nr. 90-2823, Nr. 98-3130; 2001, Nr. 15-470, Nr. 87-3050, Nr. 88-3108; 2002, Nr. 18-739, Nr. 42-1590, Nr. 89-3826, Nr. 105-4729, Nr. 111-4945; 2003, Nr. 17-750, Nr. 43-1985, Nr. 71-3257, Nr. 122-5539; 2004, Nr. 41-1356, Nr. 42-1397, Nr. 52-1741, Nr. 62-2239, Nr. 137-5009, Nr. 152-5562; 2005, Nr. 50-1667, Nr. 61-2188, Nr. 84-3128, Nr. 100-3734, Nr. 142-5150, Nr. 152-5621; 2006, Nr. 46-1675, Nr. 67-2481, Nr. 123-4657, Nr. 127-4854; 2007, Nr. 30-1108, Nr. 34-1249, Nr. 135-5501; 2008, Nr. 32-1124, Nr. 41-1516; 2009, Nr. 67-2719), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2010 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-599 redakcija)

 

LIGŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ JOMS GYDYTI SĄRAŠAS

(A SĄRAŠAS)

 

I. INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Tuberkuliozė (100 %)

1.

1.

Amikacinum

A15 - A19

Po gydymo kurso stacionare, jei tuberkuliozės mikobakterijos yra atsparios dviem arba daugiau vaistų nuo tuberkuliozės

1.

2.

Cycloserinum

A15 - A19

Po gydymo kurso stacionare, jei tuberkuliozės mikobakterijos yra atsparios dviem arba daugiau vaistų nuo tuberkuliozės

1.

3.

Ethambutolum

A15 - A19

 

1.

4.

Isoniazidum

A15 - A19

 

1.

5.

Ofloxacinum

A15 - A19

Po gydymo kurso stacionare, jei tuberkuliozės mikobakterijos yra atsparios dviem arba daugiau vaistų nuo tuberkuliozės

1.

6.

Pyrazinamidum

A15 - A19

 

1.

7.

Prothionamidum

A15 - A19

Po gydymo kurso stacionare, jei tuberkuliozės mikobakterijos yra atsparios dviem arba daugiau vaistų nuo tuberkuliozės

1.

8.

Rifampicinum

A15 - A19

 

1.

9.

Rifampicinum+Isoniazidum

A15 - A19

 

2. Nenormali tuberkulino mėginio reakcija, komplikacijos po imunizacijos ir sąlytis su sergančiaisiais tuberkulioze (100 %)

2.

1.

Isoniazidum

R76.1, T88.1, Z20.1

Tik vaikams. Iki 6 mėnesių gydymo kursui

3. Toksoplazmozė (80 %)

3.

1.

Pyrimethaminum

B58

 

4. Sifilis (80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

4.

1.

Benzathinpenicillinum

A50 - A53

 

4.

2.

Benzylpenicillinum

A50 - A53

 

4.

3.

Doxycyclinum

A50 - A53

 

4.

4.

Erythromycinum

A50 - A53

 

4.

5.

Tetracyclinum

A50 - A53

 

5. Gonokokinė ir chlamidijų sukeltos infekcijos (50 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

5.

1.

Ciprofloxacinum

A54, A56

Asmenims iki 25 metų.

Skiria gydytojas ginekologas ar gydytojas dermatovenerologas

5.

2.

Doxycyclinum

A54, A56

Asmenims iki 25 metų.

Skiria gydytojas ginekologas ar gydytojas dermatovenerologas

6. Išangės ir lytinių organų Herpes viruso infekcijos (50 %)

6.

1.

Valaciclovirum

A60

 

7. Laimo liga (50%)

7.

1.

Amoxicillinum

A69.2

 

7.

2.

Doxycyclinum

A69.2

 

II. NAVIKAI

 

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

 

1. Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)

 

1.

1.

Amitriptylinum

1*

 

 

1.

2.

Anastrozolum

C50

Krūties vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

3.

Asparaginasum

C91, C81

Limfoleukozė ir Hodžkino liga

 

1.

4.

Bicalutamidum

C61

Priešinės liaukos vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

5.

Bleomycinum

1*

 

 

1.

6.

Busulfanum

C92, D47.1, D47.3

Lėtinė mieloleukozė, trombocitozė, mielofibrozė

 

1.

7.

Calcii folinas

1*

 

 

1.

8.1.

Capecitabinum

C50

Krūties vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1

8.2.

Capecitabinum

C18, C19, C20

Gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžys. Tik monoterapija

 

1.

9.

Ciclosporinum

1*

 

 

1.

10.1.

Carboplatinum

C34

Plaučių vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

10.2.

Carboplatinum

C56

Kiaušidžių vėžys

 

1.

11.

Cisplatinum

1*

 

 

1.

12.

Cyclophosphamidum

1*

 

 

1

13.

Cyproteronum

1*

 

 

1.

14.

Chlorambucilum

1*

 

 

1.

15.

Dacarbazinum

1*

 

 

1.

16.

Diazepamum

1*

 

 

1.

17.1.

Docetaxelum

C34, C50, C61

Krūties, plaučių ir priešinės liaukos vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

17.2.

Docetaxelum

C01, C02, C03 -C06, C09 - C14, C16, C31

Skrandžio endokarcinoma, galvos ir kaklo vėžys

 

1.

18.

Doxorubycinum

1*

 

 

1.

19.

Etoposidum

1*

 

 

1.

20.

Exemestanum

C50

Krūties vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

21.

Fentanylum

1*

 

 

1.

22.

Filgrastimum

1*

Onkologinės ir onkohematologinės ligos, išskyrus lėtinę mieloidinę leukemiją (C92.1) ir mielodisplazinį sindromą (D46)

 

1.

23.

Fludarabinum

C91.1

Lėtinė limfoleukozė

 

1.

24.

Fluorouracilum

1*

 

 

1.

25.1.

Gemcitabinum

C50; C34

Krūties ir plaučių vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

25.2.

Gemcitabinum

C25, C56, C67

Kasos, kiaušidžių, šlapimo pūslės vėžys

 

1.

26.

Goserelinum

C50, C61

Krūties ir priešinės liaukos vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

27.

Granisetronum

1*

Onkologinės ir onkohematologinės ligos.

Jei gydant didžiausiomis ondansetrono dozėmis nenuslopinamas vėmimas arba jei šis vaistas sukelia nepageidaujamą reakciją

 

1.

28.

Hydroxycarbamidum

1*

 

 

1.

29.

Ifosfamidum

1*

 

 

1.

30.

Interferonum alfa humanum

1*

 

 

1.

31.

Letrozolum

C50

Krūties vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

32.

Leuprorelinum

C61

Priešinės liaukos vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

33.1.

Megestrolum

C50

Krūties vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

33.2.

Megestrolum

C00 - C96

Onkologinės ir onkohematologinės ligos.

Nuo vėžinės kacheksijos ir anoreksijos – ne daugiau kaip 4 pakuotės per 3 mėnesius

 

1.

34.

Melphalanum

1*

 

 

1.

35.

Mercaptopurinum

C91.0, C92.0, C92.1

Ūminė limfoleukemija, ūminė mieloleukemija, lėtinė mieloleukemija

 

1.

36.

Methotrexatum

1*

 

 

1.

37.

Metoclopramidum

1*

 

 

1.

38.

Miltefosinum

1*

 

 

1.

39.

Morphinum

1*

 

 

1.

40.

Mesna

1*

Onkologinės ir onkohematologinės ligos.

Tik kartu su kompensuojamuoju vaistu Ifosfamidum

 

1.

41.

Ondansetronum

1*

 

 

1.

42.

Prednisolonum

1*

 

 

1.

43.1.

Paclitaxelum

C34, C50

Plaučių ir krūties vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

43.2.

Paclitaxelum

C56; C57

Kiaušidžių ir kiaušintakių vėžys

 

1.

44.

Tamoxifenum

C50

Krūties vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

45.

Tioguaninum

1*

 

 

1.

46.1.

Topotecanum

C34

Plaučių vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

46.2.

Topotecanum

C53, C56

Gimdos kaklelio piktybiniai navikai. Kiaušidžių vėžys

 

1.

47.

Tramadolum

1*

 

 

1.

48.

Triptorelinum

C61

Priešinės liaukos vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

1.

49.

Tropisetronum

1*

Onkologinės ir onkohematologinės ligos.

Jei gydant didžiausiomis ondansetrono dozėmis nenuslopinamas vėmimas arba jei šis vaistas sukelia nepageidaujamą reakciją

 

1.

50.

Vinblastinum

1*

 

 

1.

51.

Vincristinum

1*

 

 

1.

52.

Vinorelbinum

C34, C50

Krūties ir plaučių vėžys. Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

 

 

_____________________________________

1* – C00 - C60, C61, C62 - D09, D37 - D48, D76.

 

III. KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Krešėjimo defektai (100 %)

1.

1.

Aktyvuotas protrombino koaguliacijos kompleksas

D66 - D68

Skiria ir išrašo gydytojas hematologas ar gydytojas vaikų hematologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

1.

2.

Factor VII conc.

D66 - D68

Skiria ir išrašo gydytojas hematologas ar gydytojas vaikų hematologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

1.

3.1.

Factor VIII conc.

D66 - D68

Skiria ir išrašo gydytojas hematologas ar gydytojas vaikų hematologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

1.

3.2.

Factor VIII conc. rekombinantiniai

D66 - D68

Skiria Sprendimų dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių labai retoms ligoms ir būklėms gydyti kompensavimo ir dėl nenumatytų atvejų priėmimo komisija

1.

4.

Factor IX conc.

D66 - D68

Skiria ir išrašo gydytojas hematologas ar gydytojas vaikų hematologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

2. Purpura ir kitos hemoraginės būklės (80 %)

2.

1.

Azathioprinum

D69, D75

 

2.

2.

Cyanocobalaminum

D69, D75

 

2.

3.

Cyclophosphamidum

D69, D75

 

2.

4.

Methotrexatum

D69, D75

 

2.

5.

Methylprednisolonum

D69, D75

 

2.

6.

Prednisolonum

D69, D75

 

3. Aplazinės anemijos (80 %)

3.

1.

Ciclosporinum

D60 - D61

 

3.

2.

Prednisolonum

D60 - D61

 

4. Autoimuninė hemolizinė anemija ir autoimuninė trombocitopenija (80 %)

4.

1.

Prednisolonum

D59, D65

 

4.

2.

Vincristinum

D59, D65

 

5. Ūminė pohemoraginė anemija ir kitos anemijos (50 %)

5.

1.

Prednisolonum

D62 - D64

 

6. Mitybinės (alimentarinės) kilmės anemijos (50 %)

6.

1.

Ferrosi sulfas

D50 - D52

 

6.

2.

Cyanocobalaminum

D50 - D52

 

IV. ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Cukrinis diabetas. Nėščiųjų cukrinis diabetas. Poprocedūrinė hipoinsulinemija (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Gliclazidum

E10 - E11, E89.1, O24

 

1.

2.

Glimepiridum

E10 - E11, E89.1, O24

 

1.

3.

Glipizidum

E10 - E11, E89.1, O24

 

1.

4.

Gliquidonum

E10 - E11, E89.1, O24

 

1.

5.

Glucagonum

E10 - E11, E89.1, O24

Skiria ir išrašo gydytojas endokrinologas ar gydytojas vaikų endokrinologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojai

1.

6.

Exenatidum

E11

 

1.

7.

Insulinum

E10 - 11, E89.1, O24

 

1.

8.

Metforminum

E10-11, E89.1, O24

 

1.

9.

Pioglitazonum

E11

 

1

10.

Pioglitazonum et Metforminum

E11

 

1.

11.

Repaglinidum

E10-11, E89.1, O24

 

1.

12.

Roziglitazonum

E11

 

1.

13.

Roziglitazonum et Glimepiridum

E11

 

1.

14.

Roziglitazonum et Metforminum

E11

 

1.

15.

Sitagliptinum

E11

Jei maksimaliomis sulfanilšlapalo ir metformino dozėmis nesuregu-liuojama gliukozės koncentracija ar gydymas metforminu yra kon-traindikuotinas. Neskiriamas kartu su insulinu ar tiazolidinedionais

2. Hipoparatirozė (100 %)

2.

1.

Alfacalcidolum

E20, E89.2

 

3. Necukrinis diabetas (100 %)

3.

1

Desmopresinum

E23.2

 

4. Cistinė fibrozė (100 %)

4.

1.

Amikacinum

E84

 

4.

2.

Cefoperazonum

E84

 

4.

3.

Ceftazidimum

E84

 

4.

4.

Dornasum alfa

E84

Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas ar gydytojas vaikų pulmonologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

4.

5.

Pancreatinum

E84

 

4.

6.

Tobramycinum

E84

 

4.

7.

Salbutamolum

E84

 

5. Įgimtas jodo trūkumo sindromas, miksedeminis tipas (100 %)

5.

1.

Levothyroxinum

E00.1

 

6. Fenilketonurija (kodas E70 pagal TLK-10; 100 %)

7. Vilsono liga (100 %)

7.

1.

Penicillaminum

E83.0

 

8. Hipopituitarizmas (augimo hormono trūkumas; 80 %)

8.

1.

Humanum incrementi hormonum recombinantum

E23.0

Skiria ir išrašo gydytojas endokrinologas ar gydytojas vaikų endokrinologas, teikiantis tretinio lygio endokrinologijos paslaugas, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas vaikų endokrinologas, vaikų ligų ar šeimos gydytojas. Gydymas tęsiamas, kol rentgenogramomis patvirtinamas paciento kaulinio augimo zonų užsivėrimas

8.

2.

So Somatropinum

E23.0

Skiria ir išrašo gydytojas endokrinologas ar gydytojas vaikų endokrinologas, teikiantis tretinio lygio endokrinologijos paslaugas, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas vaikų endokrinologas, vaikų ligų ar šeimos gydytojas. Gydymas tęsiamas, kol rentgenogramomis patvirtinamas paciento kaulinio augimo zonų užsivėrimas

9. Antinksčių funkcijos sutrikimas (80 %)

9.

1.

Fludrocortisonum

A18.7, A39.1, E25.0, E27,

 

9.

2.

Hydrocortisonum

A18.7, A39.1, E25.0, E27,

 

9.

3.

Prednisolonum

A18.7, A39.1, E25.0, E27,

 

10. Cukrinis diabetas (80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

10.

1.

Gliclazidum

E12 - E14

 

10.

2.

Glimepiridum

E12 - E14

 

10.

3.

Glipizidum

E12 - E14

 

10.

4.

Gliquidonum

E12 - E14

 

10.

5.

Insulinum

E12 - E14

 

10.

6.

Metforminum

E12 - E14

 

11. Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai (80 %)

11.

1.

Estradiolum

E23, E89.3

 

11.

2.

Estriolum

E23, E89.3

 

11.

3.

Estradiolum et Levonorgestrolum

E23, E89.3

 

11.

4. 

Estradiolum et Norethisteronum

E23, E89.3

 

11.

5.

Ethinylestradiolum et Levonorgestrolum

E23, E89.3

 

11.

6.

Fludrocortisonum

E23, E89.3

 

11.

7.

Hydrocortisonum

E23, E89.3

 

11.

8.

Levothyroxinum

E23, E89.3

 

11.

9.

Prednisolonum

E23, E89.3

 

11.

10.

Testosteronum

E23, E89.3

 

12. Skydliaukės hipofunkcija (80 %)

12.

1.

Levothyroxinum

E00.0, E00.2- E04, E89.0

 

13. Paveldėtoji eritropoezinė porfirija (kodas E80.0 pagal TLK-10; 80 %)

14. Purino ir pirimidino apykaitos sutrikimai (80%)

14.

1.

Allopurinolum

E79

 

15. Lipoproteidų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos (80 %)

15.

1.

Atorvastatinum

E78

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Skiriama asmenims, pagal Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programą priklausantiems didelės ir labai didelės rizikos grupei, jei jų bendro cholesterolio koncentracija>= 7,5 mmol/l ar MTL cholesterolis >= 6,0 mmol/l, ar TG >= 4,5 mmol/l

15.

2.

Atorvastatinum et Amlodipinum

E78

Tik tuo atveju, jei gali būti skiriami kompensuojamieji vaistai Amlodipinum ir Atorvastatinum

15.

3.

Pravastatinum

E78

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Skiriama asmenims, pagal Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programą priklausantiems didelės ir labai didelės rizikos grupei, jei jų bendro cholesterolio koncentracija>= 7,5 mmol/l ar MTL cholesterolis >= 6,0 mmol/l, ar TG >= 4,5 mmol/l

15.

4.

Simvastatinum

E78

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Skiriama asmenims, pagal Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programą priklausantiems didelės ir labai didelės rizikos grupei, jei jų bendro cholesterolio koncentracija>= 7,5 mmol/l ar MTL cholesterolis >= 6,0 mmol/l, ar TG >= 4,5 mmol/l

16. Adenohipofizės hiperfunkcija (80 %)

16.

1.

Bromocriptinum

E22, E24, D35.2

 

16.

2.

Cyproteronum

E22, E24, D35.2

 

16.

3.

Triptorelinum

E22, E24, D35.2

 

V. PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Schizofrenija. Schizofreniniai sutrikimai (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Amisulpridum

F20, F25

2*

1.

2.

Aripiprazolum

F20

2*

1.

3.

Clozapinum

F20, F25

Tik sergantiesiems rezistentiška schizofrenija. Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

1.

4.

Flupentixolum

F20, F25

2*

1.

5.

Fluphenazinum

F20, F25

2*

1.

6.

Haloperidolum

F20, F25

2*

1.

7.

Lithii carbonas

F20, F25

2*

1.

8.

Olanzapinum

F20, F25

2*

1.

9.

Quetiapinum

F20, F25

2*

1.

10.

Risperidonum

F20, F25

2*

1.

11.

Trihexyphenidylum

F20, F25

2*

1.

12.

Ziprasidonum

F20, F25

2*

1.

13.

Zuklopentixolum

F20, F25

2*

2. Schizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai (80 %)

2.

1.

Amitriptylinum

F25

2*

2.

2.

Amisulpridum

F21

2*

2.

3.

Citalopranum

F25

2*

2.

4.

Escitalopramum

F25

2* 

2.

5.

Flupentixolum

F21 - F29

2* 

2.

6.

Fluphenazinum

F21 - F29

2*

2.

7.

Fluvoxaminum

F25

2* 

2.

8.

Fluoxetinum

F25

2* 

2.

9.

Haloperidolum

F21 - F29

2*

2.

10.

Lithii carbonas

F21 - F29

2*

2.

11.

Mirtazapinum

F25.1

2*

2.

12.

Paroxetinum

F25

2*

2.

13.

Risperidonum

F21

2*

2.

14.

Sertralinum

F25

2*

2.

15.

Trihexyphenidylum

F21 - F29

2*

2.

16.

Ziprasidonum

F21

2* 

2.

17.

Zuklopentixolum

F21 - F29

2*

3. Sunkūs afektiniai sutrikimai (80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

1.

Acidum vaplroicum et Natrium valproatum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5

2*

3.

2.

Amitriptylinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

3.

Bupropionum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

4.

Citalopramum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Tik suaugusiesiems.

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

3.

5.

Escitalopramum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Tik suaugusiesiems.

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

3.

6.

Duloxetinum

F32.2, F33.2, F33.3

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras – ne daugiau kaip 60 mg per parą

3.

7.

Fluoxetinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Tik suaugusiesiems.

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

3.

8.

Fluvoxaminum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Tik suaugusiesiems.

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

3.

9.

Haloperidolum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

10.

Lithii carbonas

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

11.

Mirtazapinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

12.

Paroxetinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Tik suaugusiesiems.

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

3.

13.

Reboxetinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

14.

Tianeptinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2* 

3.

15.

Trihexyphenidylum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

3.

16.

Sertralinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

Tik suaugusiesiems.

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras

3.

17.

Venlafaxinum

F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

2*

4. Vidutinio sunkumo afektiniai sutrikimai (80 %)

4.

1.

Acidum vaplroicum et Natrium valproatum

F31.3

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau gali išrašyti gydytojas neurologas, vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Po 3 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

2.

Amitriptylinum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems.

Išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

3.

Bupropionum

F32.1, F33.1, F31.3 (tik sergantiesiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

4.

4.

Citalopramum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems.

Išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

5.

Duloxetinum

F32.1, F33.1

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Skiriama ne daugiau kaip 60 mg per parą

4.

6.

Escitalopramum

F31.3, F33.1, F31.3 (tik sergantiesiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

4.

7.

Fluoxetinum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems.

Išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

8.

Fluvoxaminum

F32.1, F33.1, F31.3 (tik sergantiesiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

4.

9.

Haloperidolum

F32.1, F33.1, F31.3 (tik sergantiesiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau gali išrašyti gydytojas neurologas, vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Po 3 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

10.

Lithii carbonas

F32.1, F33.1, F31.3 (tik sergantiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau gali išrašyti gydytojas neurologas, vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Po 3 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

11.

Mirtazapinum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems.

Išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

12.

Paroxetinum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems.

Išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

13.

Reboxetinum

F32.1, F33.1, F31.3 (tik sergantiesiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

4.

14.

Tianeptinum

F32.1, F33.1, F31.3 (tik sergantiesiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojai neurologai, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

4.

15.

Sertralinum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems.

Išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

4.

16.

Venlafaxinum

F32.1, F33.1

Tik suaugusiesiems

Išrašo gydytojas psichiatras, vidaus ligų ar šeimos gydytojas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija

5. Demencija (80 %)

5.

1.

Amitriptylinum

F00 (G30), F01- F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

5.

2.

Donepezilum hydrochloridum

F00 (G30), F01 - F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

5.

3.

Haloperidolum

F00 (G30), F01 - F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

5.

4.

Lithii carbonas

F00 (G30), F01 - F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

5.

5.

Melperonum

F00 (G30), F01 - F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojai

5.

6.

Memantinum

F00 (G30), F01 - F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

5.

7.

Tiapridum

F00 (G30), F01 - F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

5.

8.

Trihexyphenidylum

F00 (G30), F01 - F03

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

6. Organinės psichozės (50 %)

6.

1.

Citalopramum

F06

2*

6.

2.

Escitalopramum

F06

2* 

6.

3.

Fluoxetinum (geriami kieti)

F06

2*

6.

4.

Fluphenazinum

F06

2*

6.

5.

Fluvoxaminum

F06

2*

6.

6.

Haloperidolum

F06

2*

6.

7.

Lithii carbonas

F06

2*

6.

8.

Mirtazapinum

F06

2*

6.

9.

Paroxetinum

F06

2*

6.

10.

Trihexyphenidylum

F06

2*

6.

11.

Sertralinum

F06

2* 

7. Schizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai (50 %)

7.

1.

Olanzapinum

F21

2*

 

__________________________________

2* – skiria ir išrašo gydytojas psichiatras.

 

VI. NERVŲ SISTEMOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Epilepsija (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Acidum valproicum (Natrium valproatum)

G40.2, G40.3, G40.6

 

1.

2.

Acidum valproicum et Natrium valproatum

G40.2, G40.3, G40.6

 

1.

3.

Carbamazepinum

G40.2, G40.3, G40.6

 

1.

4.

Clonazepamum

G40.2, G40.3, G40.6

 

1.

5.

Diazepamum

G40.2, G40.3, G40.6

 

1.

6.

Ethosuximidum

G40.2, G40.3, G40.6

 

1.

7.

Gabapentinum

G40.2, G40.3, G40.6

 

1.

8.

Lamotriginum

G40.2, G40.3, G40.6

 

1.

9.

Oxcarbazepinum

G40.2, G40.3, G40.6

 

1.

10.

Nitrazepamum

G40.2, G40.3, G40.6

 

1.

11.

Phenytoinum

G40.2, G40.3, G40.6

 

1.

12.

Pregabalinum

G40.0, G40.1, G40.2

Tik suaugusiesiems.

Skiria gydytojas neurologas, teikiantis tretinio lygio paslaugas, kaip papildomą gydymo priemonę, jei nustatoma atspari gydymui epilepsija arba jei yra kontraindikacijų skirti kitus vaistus nuo epilepsijos

1.

13.

Primidonum

G40.2, G40.3, G40.6

 

1.

14.

Sultiamum

G40.2, G40.3, G40.6

 

1.

15.

Topiramatum

G40.2, G40.3, G40.6

 

2. Išsėtinė sklerozė (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

2.

1.

Glatiramerum acetas

G35

 

2.

2.

Interferonum beta 1-a

G35

 

2.

3.

Interferonum beta 1-b

G35

 

3. Epilepsija (90 %)

3.

1.

Tiagabinum

G40.2, G40.3

Gydymui atspari epilepsija.

Skiria gydytojas neurologas, teikiantis tretinio lygio

paslaugas

4. Diabetinė polineuropatija (90 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

4.

1.

Duloxetinum

G63.2

 

4.

2.

Pregabalinum

G63.2

 

5. Epilepsija (80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

5.

1.

Acidum valproicum (Natrium valproatum)

G40.0, G40.1, G40.4 - G40.5, G40.7 - G40.9

 

5.

2.

Acidum valproicum et Natrium valproatum

G40.0, G40.1, G40.4 - G40.5, G40.7 - G40.9

 

5.

3.

Carbamazepinum

G40.0, G40.1, G40.4 - G40.5, G40.7 - G40.9

 

5.

4.

Clonazepamum

G40.0, G40.1, G40.4 - G40.5, G40.7 - G40.9

 

5.

5.

Diazepamum

G40.0, G40.1, G40.4 - G40.5, G40.7 - G40.9

 

5.

6.

Ethosuximidum

G40.0, G40.1, G40.4 - G40.5, G40.7 - G40.9

 

5.

7.

Lamotriginum

G40.0, G40.1, G40.4 - G40.5, G40.7 - G40.9

 

5.

8.

Oxcarbazepinum

G40.0, G40.1, G40.4 - G40.5, G40.7 - G40.9

 

5.

9.

Nitrazepamum

G40.0, G40.1, G40.4 - G40.5, G40.7 - G40.9

 

5.

10.

Phenytoinum

G40.0, G40.1, G40.4 - G40.5, G40.7 - G40.9

 

5.

11.

Primidonum

G40.0, G40.1, G40.4 - G40.5, G40.7 - G40.9

 

5.

12.

Sultiamum

G40.0, G40.1, G40.4 - G40.5, G40.7 - G40.9

 

5.

13.

Topiramatum

G40.0, G40.1, G40.4 - G40.5, G40.7 - G40.9

 

6. Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos: išsėtinė sklerozė, kitos demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos, encefalitas, mielitas ir encefalomielitas (80%)

6.

1.

Acidum valproicum (Natrium valproatum)

G35 - G37, G04

 

6.

2.

Acidum valproicum et Natrium valproatum

G35 - G37, G04

 

6.

3.

Amantadinum

G35 - G37, G04

 

6.

4.

Amitriptylinum

G35 - G37, G04

 

6.

5.

Azathioprinum

G35 - G37, G04

 

6.

6.

Baclofenum

G35 - G37, G04

 

6.

7.

Carbamazepinum

G35 - G37, G04

 

6.

8.

Dexamethasonum

G35 - G37, G04

 

6.

9.

Diazepamum

G35 - G37, G04

 

6.

10.

Methylprednisolonum

G35 - G37, G04

 

6.

11.

Prednisolonum

G35 - G37, G04

 

6.

12.

Propranololum

G35 - G37, G04

 

6.

13.

Tizanidinum

G35 - G37, G04

 

7. Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas (80 %)

7.

1.

Amantadinum

G20 - G21

 

7.

2.

Amitriptylinum

G20 - G21

 

7.

3.

Baclofenum

G20 - G21

 

7.

4.

Biperidenum

G20 - G21

 

7.

5.

Bromocriptinum

G20 - G21

 

7.

6.

Clorazepatum

G20 - G21

 

7.

7.

Diazepamum

G20 - G21

 

7.

8.

Entacaponum

G20 - G21

 

7.

9.

Levodopa comb. (+Carbidopa+Benserazidum)

G20 - G21

 

7.

10.

Levodopa comb. (+Carbidopa+Entacaponum)

G20

Skiria gydytojas neurologas, teikiantis tretinio lygio paslaugas, jei Parkinsono ligos (kodas G20 pagal TLK-10) gydymas vaistiniais preparatais, turinčiais generinius analogus, ir vaistiniu preparatu Rasagilinum yra nepakankamai efektyvus

7.

11.

Propranololum

G20 - G21

 

7.

12.

Pramipexolum

G20

 

7.

13.

Rasagilinum

G20

Skiria gydytojas neurologas, teikiantis tretinio lygio paslaugas, jei Parkinsono ligos (kodas G20 pagal TLK-10) gydymas vaistiniais preparatais, turinčiais generinius analogus, yra nepakankamai efektyvus

7.

14.

Ropinirolum

G20

 

7.

15.

Selegilinum

G20 –G21

 

8. Praeinantieji (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai (80 %)

8.

1.

Ticlopidinum

G45

Iki 1 metų po praeinančiojo (tranzitinio) smegenų išemijos priepuolio ir su juo susijusių sindromų pasireiškimo

8.

2.

Warfarinum

G45

Iki 1 metų po praeinančiojo (tranzitinio) smegenų išemijos priepuolio ir su juo susijusių sindromų pasireiškimo

9. Generalizuota miastenija ir kitos mioneuralinės jungties ir raumenų ligos (80 %)

9.

1.

Azathioprinum

G70 - G73

 

9.

2.

Dexamethasonum

G70 - G73

 

9.

3.

Methylprednisolonum

G70 - G73

 

9.

4.

Pyridostigminum

G70 - G73

 

9.

5.

Prednisolonum

G70 - G73

 

10. Praeinantieji (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai (50 %)

10.

1.

Pramiracetamum

G45

Iki 3 mėnesių po smegenų išemijos priepuolio ir su juo susijusių sindromų pasireiškimo

10.

2.

Vinpocetinum

G45

Iki 3 mėnesių po smegenų išemijos priepuolio ir su juo susijusių sindromų pasireiškimo

10.

3.

Pentoxifyllinum

G45

Iki 3 mėnesių po smegenų išemijos priepuolio ir su juo susijusių sindromų pasireiškimo

11. Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai, Huntingtono liga (50 %)

11.

1.

Amantadinum

G22 - G25, G10

 

11.

2.

Amitriptylinum

G22 - G25, G10

 

11.

3.

Baclofenum

G22 - G25, G10

 

11.

4.

Biperidenum

G22 - G25, G10

 

11.

5.

Bromocriptinum

G22 - G25, G10

 

11.

6.

Carbamazepinum

G22 - G25, G10

 

11.

7.

Clorazepatum

G22 - G25, G10

 

11.

8.

Diazepamum

G22 - G25, G10

 

11.

9.

Haloperidolum

G22 - G25, G10

 

11.

10.

Levodopa comb. (+Carbidopa+Benserazidum)

G22 - G25, G10

 

11.

11.

Propranololum

G22 - G25, G10

 

11.

12.

Selegilinum

G22 - G25, G10

 

12. Trišakio nervo neuralgija (50 %)

12.

1.

Carbamazepinum

G50.0

 

13. Migrena, klasteriniai galvos skausmai (50 %)

13.

1.

Rizatriptanum

G43.2, G43.3, G44.0

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau iki 1 metų gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Po metų privaloma gydytojo neurologo konsultacija

13.

2.

Sumatriptanum

G43.2, G43.3, G44.0

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau iki 1 metų gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Po metų privaloma gydytojo neurologo konsultacija

13.

3.

Naratriptanum

G43.2, G43.3, G44.0

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau iki 1 metų gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Po metų privaloma gydytojo neurologo konsultacija

13.

4.

Zolmitriptanum

G43.2, G43.3, G44.0

Skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau iki 1 metų gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Po metų privaloma gydytojo neurologo konsultacija

VII. AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Glaukoma (90 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Betaxololum

H40 - H42, Q15.0

 

1.

2.

Pilocarpinum

H40 - H42, Q15.0

 

1.

3.

Pilocarpinum et Timololum

H40 - H42, Q15.0

 

1.

4.

Timololum

H40 - H42, Q15.0

 

2. Glaukoma (80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

2.

1.

Bimatoprostum

H40 - H42, Q15.0

 

2.

2.

Bimatoprostum et Timololum

H40 - H42, Q15.0

 

2.

3.

Brinzolamidum

H40 - H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai

2.

4.

Brinzolamidum et Timololum

H40 - H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai

2.

5.

Brimonidino tartratas

H40 - H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai

2.

6.

Dorzolamidum

H40 - H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai

2.

7.

Dorzolamidum et Timololum

H40 - H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai

2.

8.

Latanoprostum

H40 - H42, Q15.0

 

2.

9.

Latanoprostum et Timololum

H40 - H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai

2.

10.

Travoprostum

H40 - H42, Q15.0

 

2

11.

Travoprostum et Timololum

H40 - H42, Q15.0

Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai

IX. KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Miokardo infarktas (80 %)

1.

1.

Atenololum

I21, I22

Iki 6 mėnesių po miokardo infarkto

1.

2.

Enalaprilum

I21, I22

Iki 6 mėnesių po miokardo infarkto

1.

3.

Glyceryli trinitras

I21, I22

Iki 6 mėnesių po miokardo infarkto. Netaikoma pleistrams

1.

4.

Isosorbidi dinitras

I21, I22

Iki 6 mėnesių po miokardo infarkto

1.

5.

Isosorbidi mononitras

I21, I22

Iki 6 mėnesių po miokardo infarkto

1.

6.

Metoprololum

I21, I22

Iki 6 mėnesių po miokardo infarkto

1.

7.

Warfarinum

I21, I22

Iki 6 mėnesių po miokardo infarkto

1.

8.

Atorvastatinum

I21, I22

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas iki 6 mėnesių laikotarpiui, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis

>5 mmol/1, MTL cholesterolis

>3 mmol/l ar TG>2mmol/l, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

1.

9.

Cipofibratum

I21, I22

Išrašo gydytojas kardiologas iki 6 mėnesių laikotarpiui po miokardo infarkto, jei pagal lipidogramą, cholesterolis >5mmol/l, MTL cholesterolis >3mmol/l ar TG>2mmol/l

1.

10.

Clopidogrelum

I21, I22

Iki 6 mėnesių po miokardo infarkto

1.

11.

Fenofibratum

I21, I22

Išrašo gydytojas kardiologas iki 6 mėnesių laikotarpiui po miokardo infarkto, jei pagal lipidogramą, cholesterolis >5mmol/l, MTL cholesterolis >3mmol/l ar TG>2mmol/l

1.

12.

Fluvastatinum

I21, I22

Išrašo gydytojas kardiologas iki 6 mėnesių laikotarpiui po miokardo infarkto, jei pagal lipidogramą, cholesterolis >5mmol/l, MTL cholesterolis >3mmol/l ar TG>2mmol/l

1.

13.

Rozuvastatinum

I21, I22

Išrašo gydytojas kardiologas iki 6 mėnesių laikotarpiui po miokardo infarkto, jei pagal lipidogramą, cholesterolis >5mmol/l, MTL cholesterolis >3mmol/l ar TG>2mmol/l

1.

14.

Pravastatinum

I21, I22

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas iki 6 mėnesių laikotarpiui, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis

>5 mmol/1, MTL cholesterolis

>3 mmol/l ar TG>2mmol/l, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

1.

15.

Simvastatinum

I21, I22

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas iki 6 mėnesių laikotarpiui, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

1.

16.

Trandolaprilum

I21, I22

Iki 6 mėnesių po miokardo infarkto

1.

17.

Zofenoprilum

I21, I22

Iki 6 mėnesių po miokardo infarkto

1.

18.

Ramiprilum

I21, I22

Iki 6 mėnesių po miokardo infarkto

2. Persirgtas miokardo infarktas (80 %)

2.

1.

Atorvastatinum

I25.2

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

2.

2.

Pravastatinum

I25.2

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

2.

3.

Simvastatinum

I25.2

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

3. Hipertenzinė nefropatija, jei yra inkstų funkcijos nepakankamumas (80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

3.

1.

Amlodipinum

I12

 

3.

2.

Amlodipinum et Valsartanum

I12

 

3.

3.

Atenololum

I12

 

3.

4.

Candesartanum

I12

 

3.

5.

Captoprilum

I12

 

3.

6.

Diltiazemum

I12

 

3.

7.

Enalaprilum

I12

 

3.

8.

Eprosartanum

I12

 

3.

9.

Fosinoprilum

I12

 

3.

10.

Indapamidum

I12

 

3.

11.

Lacidipinum

I12

 

3.

12.

Losartanum

I12

 

3.

13.

Lisinoprilum

I12

 

3.

14.

Lisinoprilum et Amlodipinum

I12

 

3.

15.

Methyldopa

I12

 

3.

16.

Metoprololum

I12

 

3.

17.

Nifedipinum

I12

 

3.

18.

Nitrendipinum

I12

 

3.

19.

Olmesartanum

I12

 

3.

20.

Prazosinum

I12

 

3.

21.

Quinaprilum

I12

 

3.

22.

Ramiprilum

I12

 

3.

23.

Spiraprilum

I12

 

3.

24.

Spironolactonum

I12

 

3.

25.

Telmisartanum

I12

 

3.

26.

Valsartanum

I12

 

3.

27.

Valsartanum et Hydrochlorothiazidum

I12

Ne daugiau kaip 1 tabletė per parą

3.

28.

Trandolaprilum

I12

 

4. Ūminis reumatas (80 %)

4.

1.

Diclofenacum

I00 - I02

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

4.

2.

Prednisolonum

I00 - I02

 

5. III ir IV funkcinės klasės krūtinės angina (80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

5.

1.

Atenololum

I20

 

5.

2.

Betaxololum

I20

 

5.

3.

Captoprilum

I20

 

5.

4.

Glyceryli trinitras

I20

Išskyrus pleistrus

5.

5.

Heparinum

I20

 

5.

6.

Isosorbidi dinitras

I20

 

5.

7.

Isosorbidi mononitras

I20

 

5.

8.

Molsidominum

I20

Jei netoleruojamas kompensuojamasis vaistas Glycerili trinitras

5.

9.

Metoprololum

I20

 

6. III ir IV funkcinės klasės širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas arba kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija <40% (80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

6.

1.

Bisoprololum

I50.1

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas.

Ne daugiau kaip 2,5 mg per parą

6.

2.

Captoprilum

I50

 

6.

3.

Carvedilolum

I50

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

6.

4.

Digoxinum

I50

 

6.

5.

Enalaprilum

I50

 

6.

6.

Fosinoprilum

I50

 

6.

7.

Furosemidum

I50

 

6.

8.

Metoprololum (modifikuoto veikimo)

I50.1

Modifikuoto veikimo vaistas skiriamas, jei sutrinka kairiojo skilvelio sistolinė funkcija

6.

9.

Nebivololum

I50

 

6.

9.

Perindoprilum

I50

 

6.

10.

Quinaprilum

I50

 

6.

11.

Ramiprilum

I50

 

6.

12.

Spironolactonum

I50

 

6.

13.

Torasemidum

I50

 

6.

14.

Warfarinum

I50

 

7. Smegenų infarktas (80 %)

7.

1.

Warfarinum

I63

Iki 1 metų po smegenų infarkto

7.

2.

Clopidogrelum

I63

Iki 1 metų po smegenų infarkto

7.

3.

Dipiridamolum et Ac. Acetylsalicylicum

I63

Iki 1 metų po smegenų infarkto

7.

4.

Ticlopidinum

I63

Iki 1 metų po smegenų infarkto

8. III ir IV funkcinės klasės galūnių arterijų aterosklerozė (80 %)

8.

1.

Pentoxifyllinum

I70.2

 

9. Hipertenzinės ligos (80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

9.

1.

Amlodipinum

I10 - I11, I15

 

9.

2.

Amlodipinum et Valsartanum

I10 - I11

 

9.

3.

Atenololum

I10 - I11, I15

 

9.

4.

Betaxololum

I10 - I11, I15

 

9.

5.

Bisoprololum et Hydrochlorthiazidum

I10

Ne daugiau kaip 2,5 mg kompensuojamojo vaisto Bisoprololum per parą

9.

6.

Candesartanum

I10 - I11, I15

Išrašo gydytojas kardiologas ar gydytojas nefrologas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino

II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas rezultatas

9.

7.

Captoprilum

I10 - I11, I15

 

9.

8.

Diltiazemum

I10 - I11, I15

 

9.

9.

Doxazosinum

I10 - I11, I15

 

9.

10.

Enalaprilum

I10 - I11, I15

 

9.

11.

Enalaprilum et Hydrochlorothiazidum

I10 - I11, I15

Ne daugiau kaip 20 mg per parą

9.

12.

Eprosartanum

I10 - I11, I15

Išrašo gydytojas kardiologas ar gydytojas nefrologas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas rezultatas

9.

13.

Eprosartanum et Hydrochlorothiazidum

I10 - I11

Išrašo gydytojas kardiologas ar gydytojas nefrologas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas gydymo rezultatas

9.

14.

Hydrochlorthiazidum et Quinaprilum

I10 - I11, I15

 

9.

15.

Felodipinum

I10 - I11, I15

Ne daugiau kaip 5 mg per parą

9.

16.

Fosinoprilum

I10 - I11, I15

 

9.

17.

Fosinoprilum et Hydrochlorthiazidum

I10 - I11, I15

 

9.

18.

Hydrochlorothiazidum

I10 - I11, I15

Ne daugiau kaip 25 mg per parą

9.

19.

Indapamidum

I10 - I11, I15

 

9.

20.

Lacidipinum

I10 - I11, I15

 

9.

21.

Lercanidipinum

I10 - I11, I15

 

9.

22.

Lisinoprilum

I10 - I11, I15

 

9.

23.

Lisinoprilum et Amlodipinum

I10 - I11

 

9.

24.

Losartanum

I10 - I11, I15

 

9.

25.

Losartanum et Hydrochlorothiazidum

I10 - I11

 

9.

26.

Methyldopa

I10 - I11, I15

Tik nėščiosioms

9.

27.

Metoprololum

I10 - I11, I15

 

9.

28.

Moxonidinum

I10 - I11, I15

 

9.

29.

Nebivololum

I10 - I11, I15

 

9.

30.

Nifedipinum

I10 - I11, I15

 

9.

31.

Nitrendipinum

I10 - I11, I15

 

9.

32.

Olmesartanum

I10 - I11, I15

Išrašo gydytojas kardiologas ar gydytojas nefrologas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas rezultatas

9.

33.

Olmesartanum medoxomilum et Hydrochlorothiazidum

I10 - I11

Išrašo gydytojas kardiologas ar gydytojas nefrologas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas rezultatas

9.

34.

Perindoprilum

I10 - I11, I15

 

9.

35.

Perindoprilum et Amlodipinum

I10 - I11

 

9.

36.

Perindoprilum et Indapamidum

I10 - I11, I15

 

9.

37.

Prazosinum

I10 - I11, I15

 

9.

38.

Quinaprilum

I10 - I11, I15

 

9.

39.

Ramiprilum

I10 - I11, I15

 

9.

40.

Ramiprilum et Hydrochlorothiazidum

I10 - I11, I15

 

9.

41.

Rilmenidinum

I10 - I11, I15

 

9.

42.

Spiraprilum

I10 - I11, I15

 

9.

43.

Spironolactonum

I10 - I11, I15

 

9.

44.

Trandolaprilum

I10 - I11, I15

 

9.

45.

Telmisartanum

I10 - I11, I15

Išrašo gydytojas kardiologas ar gydytojas nefrologas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas rezultatas

9.

46.

Telmisartanum et Hydrochlorothiazidum

I10 - I11

Išrašo gydytojas kardiologas ar gydy-tojas nefrologas, jei gydant kompen-suojamuoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas rezultatas. Ne daugiau kaip 1 tabletė per parą

9.

47.

Valsartanum

I10 - I11, I15

 

9.

48.

Valsartanum et Hydrochlorothiazidum

I10 - I11

Ne daugiau kaip 1 tabletė per parą

9.

49.

Verapamilum (prailginto veikimo)

I10 - I11, I15

 

9.

50.

Verapamilum et Trandolaprilum

I10, I11

 

9.

51.

Zofenoprilum

I10, I11

 

10. Nestabili krūtinės angina (80%)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

10.

1.

Atorvastatinum

I20.0

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ir šeimos gydytojas. Nuolatiniam gydymui

10.

2.

Cipofibratum

I20.0

Išrašo gydytojas kardiologas 6 mėnesiams po ūminio epizodo, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l

10.

3.

Clopidogrelum

I20.0

Skiriama 4 mėnesiams po gydymo stacionare, jei kartu vartojamas vaistas Ac. Acetylsalicylicum

10.

4.

Fenofibratum

I20.0

Išrašo gydytojas kardiologas 6 mėnesiams po ūminio epizodo, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l

10.

5.

Fluvastatinum

I20.0

Išrašo gydytojas kardiologas 6 mėnesiams po ūminio epizodo, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l

10.

6.

Pravastatinum

I20.0

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ir šeimos gydytojas. Nuolatiniam gydymui

10.

7.

Rozuvastatinum

I20.0

Išrašo gydytojas kardiologas ne daugiau kaip 10 mg per parą 6 mėnesiams po ūminio epizodo, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l

10.

8.

Simvastatinum

I20.0

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, jei pagal lipidogramą cholesterolio kiekis >5 mmol/1, MTL cholesterolis >3 mmol/l ar TG>2mmol/l, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ir šeimos gydytojas. Nuolatiniam gydymui

11. Širdies ritmo sutrikimai (tachikardija ir skilvelio ritmo sutrikimai; 80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

11.

1.

Amiodaronum

I44 - I49

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas arba gydytojas vaikų kardiologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

11.

2.

Digoxinum

I44 - I49

 

11.

3.

Metoprololum

I44 - I49

 

11.

4.

Propafenonum

I44 - I49

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas arba gydytojas vaikų kardiologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

11.

5.

Verapamilum

I44 - I49

 

11.

6.

Warfarinum

I44 - I49

Tik atsiradus prieširdžių virpėjimui

12. Smegenų kraujotakos sutrikimai (50 %)

12.

1.

Pentoxifyllinum

I60 - I64

3 mėnesiams po insulto

12.

2.

Pramiracetamum

I60 - I64

3 mėnesiams po insulto

13. I ir II funkcinės klasės širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas (50 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

13.

1.

Captoprilum

I50

 

13.

2.

Carvedilolum

I50

 

13.

3.

Digoxinum

I50

 

13.

4.

Enalaprilum

I50

 

13.

5.

Fosinoprilum

I50

 

13.

6.

Furosemidum

I50

 

13.

7.

Perindoprilum

I50

 

13.

8.

Ramiprilum

I50

 

13.

9.

Spironolactonum

I50

 

14. Apatinių galūnių venų varikozė su opomis (50 %)

14.

1.

Neomycinum et Bacitracinum

I83.0

 

 

15. III ir IV funkcinės klasės krūtinės angina (50 %)

15.

1.

Trimetazidinum

I20

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, jei netoleruojamas Glyceryli trinitras, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

X. KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Astma (100 %)

1.

1.

Beclomethasonum

J45

 

1.

2.

Beclomethasonum et Formoterolum

J45

 

1.

2.

Budesonidum

J45

Jei išrašoma didesnė nei 800 mcg paros dozė, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius būtina gydytojo pulmonologo, gydytojo vaikų pulmonologo ar gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo konsultacija

1.

3.

Budesonidum et Formoterolum

J45

Jei išrašoma didesnė nei 800 mcg paros dozė, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius būtina gydytojo pulmonologo, gydytojo vaikų pulmonologo ar gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo konsultacija

1.

4.

Fenoterolum

J45

 

1.

5.

Fluticasonum

J45

Jei išrašoma didesnė nei 500 mcg paros dozė, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius būtina gydytojo pulmonologo, gydytojo vaikų pulmonologo ar gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo konsultacija

1.

6.

Formoterolum

J45

 

1.

7.

Ipratropii bromidum

J45

 

1.

8.

Ipratropii bromidum et Fenoterolum

J45

 

1.

9.

Natrii montelucastum

J45

Tik vaikams

1.

10.

Prednisolonum

J45

 

1.

11.

Salbutamolum

J45

 

1.

12.

Salmeterolum

J45

 

1.

13.

Salmeterolum et Fluticasonum

J45

Jei išrašoma didesnė nei 500 mcg paros dozė, ne rečiau kaip kas 6 mėnesius būtina gydytojo pulmonologo, gydytojo vaikų pulmonologo ar gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo konsultacija

1.

14.

Theophyllinum

J45

 

2. Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

2.

1.

Beclomethasonum

J44

 

2.

2.

Budesonidum et Formoterolum

J44

 

2.

3.

Fluticasonum

J44

 

2.

4.

Formoterolum

J44

 

2.

5.

Ipratropii bromidum

J44

 

2.

6.

Ipratropii bromidum et Fenoterolum

J44

 

2.

7.

Salbutamolum

J44

 

2.

8.

Salmeterolum

J44

 

2.

9.

Salmeterolum et Fluticasonum

J44

Ne daugiau kaip 50 mcg kompensuojamojo vaisto Salmeterolum ir 500 mcg kompensuojamojo vaisto Fluticasonum propionatum

2.

10.

Tiotropii bromidum

J44

 

3. Alerginis rinitas vaikams (80 %)

3.

1.

Beclomethasonum

J30.1 - J30.4

 

3.

2.

Budesonidum

J30.1 - J30.4

 

3.

3.

Cetirizinum

J30.1 - J30.4

 

3.

4.

Ebastinum

J30.1 - J30.4

Asmenims nuo 12 metų

3.

5.

Fluticasonum

J30.1 - J30.4

Lašai skiriami asmenims nuo 16 metų

3.

6.

Mometasonum furoatum

J30.1 - J30.4

 

3.

7.

Loratadinum

J30.1 - J30.4

 

4. Pneumonija (80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

4.

1.

Amoxicillinum

J13 - J18

 

4.

2.

Amoxicillinum et Ac.clavulanicum

J13 - J18

 

4.

3.

Azitromycinum

J13 - J18

 

4.

4.

Benzylpenicillinum

J13 - J18

 

4.

5.

Cefazolinum

J13 - J18

 

4.

6.

Cefprozilum

J13 - J18

 

4.

7.

Cefuroximum

J13 - J18

 

4.

8.

Ciprofloxacinum

J13 - J18

 

4.

9.

Clarithromycinum

J13 - J18

 

4.

10.

Erythromycinum

J13 - J18

 

4.

11.

Spyramycinum

J13 - J18

 

4.

12.

Sultamicillinum

J13 - J18

 

XI. VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Lėtinis virusinis C hepatitas (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Peginterferonum alfa-2a + Ribavirinum

B18.2

 

1.

2.

Peginterferonum alfa-2b + Ribavirinum

B18.2

 

2. Pirminė biliarinė kepenų cirozė ir pirminis sklerozuojantis cholangitas (80 %)

2.

1.

Acidum ursodeoxycholicum

K74.3, K83.0

 

2.

2.

Azathioprinum

K74.3, K83.0

 

2.

3.

Prednisolonum

K74.3, K83.0

 

3. Krono liga (sritinis enteritas), opinis kolitas (80 %)

3.

1.

Azathioprinum

K50, K51

 

3.

2.

Mesalazinum

K50, K51

 

3.

3.

Prednisolonum

K50, K51

 

4. Lėtinis virusinis B hepatitas ir lėtinis virusinis C hepatitas (80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

4.

1.

Interferonum alfa humanum biosyntheticum

B18.0 - B18.2

Jei kepenų biopsija patvirtina ligos aktyvumą, išskyrus atvejus, kai yra kepenų biopsijos kontraindikacijų

4.

2.

Lamivudinum

B18.0 - B18.2

Jei kepenų biopsija patvirtina ligos aktyvumą, išskyrus atvejus, kai yra kepenų biopsijos kontraindikacijų

4.

3.

Ribavirinum

B18.0 - B18.2

 

5. Lėtinis aktyvusis (autoimuninis) hepatitas (80 %)

5.

1.

Azathioprinum

K73.2

 

5.

2.

Prednisolonum

K73.2

 

6. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa (H.Pylori infekcijos eradikacija; 80 %)

6.

1.

Omeprazolum

K25 - K27

7 dienų gydymo kursui tik kartu su kompensuojamaisiais vaistais Clarithromycinum, Metronidazolum arba Amoxicillinum, jei nustatomas

H. Pylori infekcijos sukėlėjas

6.

2.

Clarithromycinum

K25 - K27

7 dienų gydymo kursui tik kartu su kompensuojamaisiais vaistais Omeprazolum, Metronidazolum arba Amoxicillinum, jei nustatomas H. Pylori infekcijos sukėlėjas

6.

3.

Metronidazolum

K25 - K27

7 dienų gydymo kursui tik kartu su kompensuojamaisiais vaistais Omeprazolum ir Clarithromycinum, jei nustatomas H. Pylori infekcijos sukėlėjas

6.

4.

Amoxicillinum

K25 - K27

7 dienų gydymo kursui tik kartu su kompensuojamaisiais vaistais Omeprazolum ir Clarithromycinum, jei nustatomas H. Pylori infekcijos sukėlėjas

7. Gastroezofaginio refliukso liga su ezofagitu, jei stemplėje yra erozijų (80 %)

7.

1.

Famotidinum

K21.0

 

7.

2.

Metoclopramidum

K21.0

 

7.

3.

Omeprazolum

K21.0

 

7.

4.

Ranitidinum

K21.0

 

8. Skrandžio opos, sukeltos H. Pylori, antisekrecinis gydymas (50 %)

8.

1.

Omeprazolum

K25 - K27

4 savaičių gydymo kursui po

H. Pylori naikinimo

9. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa (gydymas) (50 %)

9.

1.

Omeprazolum

K25 - K27

 

XII. ODOS IR POODŽIO LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Sunkios formos psoriazė (80 %)

1.

1.

Acitretinum

L40.1, L40.3, L40.5

Skiria ir išrašo gydytojas dermatovenerologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

1.

2.

Methotrexatum

L40.1, L40.3, L40.5

 

2. Sunkūs pūsliniai pažeidimai (80 %)

2.

1.

Azathioprinum

L10 - L14

 

2.

2.

Prednisolonum

L10 - L14

 

3. Psoriazė (80 %)

3.

1.

Ac. Salicylicum ung.

L40

 

3.

2.

Calcipotriolum

L40

Skiria ir išrašo gydytojas dermatovenerologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

3.

3.

Calcipotriolum et Betamethasonum

L40

Skiria ir išrašo gydytojas dermatovenerologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas

3.

4.

Clobetasolum

L40

 

3.

5.

Fluticasonum

L40

Tik tepalas

3.

6.

Methotrexatum

L40

 

3.

7.

Mometasonum

L40

 

3.

8.

Mometasonum et Acidum salicylicum

L40

 

4. Įgimta ichtiozė (80 %)

4.

1.

Acitretinum

Q80

 

5. Sunkus atopinis dermatitas (80 %)

5.

1.

Ac.fucidinicum et Hydrocortizonum

L20

Tik vaikams

5.

2.

Fluticasonum

L20

 

5.

3.

Methylprednisolonum

L20

 

5.

4.

Mometasonum furoatum

L20

 

6. Vidutinio sunkumo atopinis dermatitas (80 %)

6.

1.

Pimecrolimus

L20

Tik vaikams.

Skiria ir išrašo gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas ar gydytojas dermatovenerologas, jei gydymas gliukokortikoidais negalimas dėl jų šalutinio poveikio arba jei per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas gydymo rezultatas

7. Alerginis kontaktinis dermatitas (50 %)

7.

1.

Fluticasonum

L23

 

7.

2.

Methylprednisolonum

L23

 

7.

3.

Mometasonum furoatum

L23

 

7.

4.

Prednisolonum tab. ir inj.

L23

 

XIII. JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Reumatoidinis artritas (80 %)

1.

1.

Azathioprinum

M05, M06, M08

 

1.

2.

Celecoxibum

M05, M06, M08

Ne daugiau kaip 200 mg per parą

1.

3.

Cyclophosphamidum

M05, M06, M08

 

1.

4.

Diclofenacum

M05, M06, M08

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

1.

5.

Hydrochloroquinum

M05, M06, M08

 

1.

6.

Ibuprofenum

M05, M06, M08

 

1.

7.

Indometacinum

M05, M06, M08

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

1.

8.

Leflunomidum

M05, M06, M08

Jei 3 mėnesių gydymas kompensuojamuoju vaistu Methotrexatum ne didesnėmis nei 25 mg per savaitę dozėmis yra neefektyvus ar kontraindikuotinas

1.

9.

Lornoxicamum

M05, M06, M08

 

1.

10.

Meloxicamum

M05, M06, M08

 

1.

11.

Methotrexatum

M05, M06, M08

 

1.

12.

Methylprednisolonum

M05, M06, M08

 

1.

13.

Nabumetonum

M05, M06, M08

 

1.

14.

Penicillaminum

M05, M06, M08

 

1.

15.

Piroxicamum

M05, M06, M08

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

1.

16.

Prednisolonum

M05, M06, M08

 

1.

17.

Sulfasalazinum

M05, M06, M08

 

2. Sisteminės jungiamojo audinio ligos (80%)

2.

1.

Azathioprinum

M30 -M35

 

2.

2.

Cyclophosphamidum

M30 -M35

 

2.

3.

Hydrochloroquinum

M30 -M35

 

2.

4.

Indometacinum

M30 -M35

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

2.

5.

Methotrexatum

M30 -M35

 

2.

6.

Methylprednisolonum

M30 -M35

 

2.

7.

Nifedipinum

M30 -M35

 

2.

8.

Penicillaminum

M30 -M35

 

2.

9.

Prednisolonum

M30 -M35

 

3. Ankilozinis spondilitas (80%)

3.

1.

Diclofenacum

M45

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

3.

2.

Indometacinum

M45

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

3.

3.

Meloxicamum

M45

 

3.

4.

Nabumetonum

M45

 

3.

5.

Sulfasalazinum

M45

 

4. Osteoporozė, jei yra patologinis lūžis (80 %)

4.

1.

Acidum Ibandronicum

M80.0

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5.

Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio

4.

2.

Natrium alendronicum

M80

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5.

Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio

4.

3.

Natrium alendronicum et colecalciferolum

M80.0

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio

4.

4.

Natrii risedronas

M80

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5.

Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio

4

5.

Natrium risedronatum et Calcium/Colecalciferolum

M80

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5.

Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio

4.

6.

Raloxifenum

M80

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5.

Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio

4.

7.

Strontium ranelatum

M80

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5.

Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio

5. Artrozė (50 %)

5.

1.

Ibuprofenum

M15 -M19

Tik geriamieji vaistai

6. Osteoporozė (50 %)

6.

1.

Acidum Ibandronicum

M80.0, M81.0

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas

6.

2.

Alfacalcidolum

M80 - M82

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas

6.

3.

Estrogenai, estrogenai ir progestinai

M80 - M82

 

6.

4.

Natrium alendronicum

M80 - M82

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas

6.

5.

Natrium alendronicum et colecalciferolum

M80.0, M81.0

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5.

Išrašomas tik vienas vaistas

6.

6.

Natrii risedronas

M80 - M82

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas

6

7.

Natrium risedronatum et Calcium/Colecalciferolum

M80 - M82

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas

6.

8.

Raloxifenum

M80 - M82

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas

6.

9.

Strontium ranelatum

M80 - M82

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas

7. Podagra (50 %)

7.

1.

Allopurinolum

M10

 

XIV. UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS

Eil. Nr.

Vaistai

TLK-10

Skyrimo sąlygos

1. Glomerulonefritas (80 %)

1.

1.

Azathioprinum

N00

 

1.

2.

Ciclosporinum

N00

Tik vaikams

1.

3.

Cyclophosphamidum

N00

 

1.

4.

Methylprednisolonum

N00

 

1.

5.

Prednisolonum

N00

 

2. Nefrozinis sindromas (80 %)

2.

1.

Ciclosporinum

N04, N08

 

2.

2.

Cyclophosphamidum

N04, N08

 

2.

3.

Furosemidum

N04, N08

 

2.

4.

Heparinum

N04, N08

 

2.

5.

Irbesartanum

N04, N08

Tik sergantiesiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu

2.

6.

Methylprednisolonum

N04, N08

 

2.

7.

Spironolactonum

N04, N08

 

2.

8.

Torasemidum

N04, N08

Jei glomerulų filtracija mažesnė negu 20ml/min.

3. Lėtinis inkstų nepakankamumas (80%)

3.

1.

Alfacalcidolum

N18 - N19

 

3.

2.

Darbepoetinum alfa

N18 - N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba gydytojas vaikų nefrologas po ištyrimo ir gydymo šiuo vaistu stacionare, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

3.

3.

Ferric oxide dextran complex

N18 - N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba gydytojas vaikų nefrologas po ištyrimo ir gydymo šiuo vaistu stacionare, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

3.

4.

Ferrosi sulfas

N18 - N19

 

3.

5.

Ferrum oxydatum saccharatum i.v.

N18 - N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba gydytojas vaikų nefrologas po ištyrimo ir gydymo šiuo vaistu stacionare, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

3.

6.

Furosemidum

N18 - N19

 

3.

7.

Epoetinum alfa

N18 - N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba gydytojas vaikų nefrologas po ištyrimo ir gydymo šiuo vaistu stacionare, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

3.

8.

Epoetinum beta

N18 - N19

Skiria ir išrašo gydytojas nefrologas arba gydytojas vaikų nefrologas po ištyrimo ir gydymo šiuo vaistu stacionare, vėliau iki 3 mėnesių gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas

3.

9.

Torasemidum

N18 - N19

Jei glomerulų filtracija mažesnė negu 20ml/min.

4. III ir IV stadijos endometriozė (80 %)

4.

1.

Goserelinum

N80

 

4.

2.

Triptorelinum

N80

 

5. I ir II stadijos endometriozė (kodas N80 pagal TLK-10; 50 %)

6. Šlapimo pūslės neuromuskulinė disfunkcija (50 %)

6.

1.

Oxybutininum

N31

 

6.

2.

Tolterodinum

N31

 

7. Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija (50 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

7.

1.

Alfuzosinum

N40

 

7.

2.

Finasteridum

N40

 

7.

3.

Doxazosinum

N40

 

7.

4.

Dutasteridum

N40

 

7.

5.

Tamsulosinum

N40

 

7.

6.

Terazosinum

N40

 

8. Pokastracinis sindromas (50 %)