LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ATAŠĖ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. kovo 18 d. Nr. 337

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 116-2961; 1999, Nr. 29-839; 2000, Nr. 46-1318):

1. Įrašyti 2 punkte po žodžių „delegavusios ministerijos“ žodžius „kitos valstybės institucijos ar įstaigos“.

2. Įrašyti 6 punkte po žodžių „paskyrusiam ministrui“ žodžius „kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovui“.

3. Įrašyti 10 punkte po žodžių „delegavusios ministerijos“ žodžius „kitos valstybės institucijos ar įstaigos“ ir po žodžių „delegavusi ministerija“ žodžius „kita valstybės institucija ar įstaiga“.

4. Įrašyti 11 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžių „atitinkamos srities ministro“ žodžius „kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovo“.

5. Įrašyti 14 punkte po žodžių „skiriamas ministro“ žodžius „kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovo“ ir po žodžių „vadovaujamai ministerijai“ žodžius „kitai valstybės institucijai ar įstaigai“.

6. Įrašyti 17 punkte po žodžių „atitinkama ministerija“ žodžius „kita valstybės institucija ar įstaiga“.

7. Įrašyti 21.1 punkte po žodžių „delegavusios ministerijos“ žodžius „kitos valstybės institucijos ar įstaigos“.

8. Įrašyti 21.2 punkte po žodžių „delegavusią ministeriją“ žodžius „kitą valstybės instituciją ar įstaigą“, po žodžių „šiai ministerijai“ žodžius „kitai valstybės institucijai ar įstaigai“ ir po žodžių „paskyrusio ministro“ žodžius „kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovo“.

9. Įrašyti 21.3 punkte po žodžių „delegavusią ministeriją“ žodžius „kitą valstybės instituciją ar įstaigą“ ir po žodžių „delegavusios ministerijos“ žodžius „kitos valstybės institucijos ar įstaigos“.

10. Įrašyti 21.4 punkte po žodžių „delegavusios ministerijos“ žodžius „kitos valstybės institucijos ar įstaigos“.

11. Įrašyti 23 punkte po žodžių „delegavusios ministerijos“ žodžius „kitos valstybės institucijos ar įstaigos“.

12. Įrašyti 25 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžių „atšaukiamas ministro“ žodžius „kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovo“ ir po žodžių „vadovaujamai ministerijai“ žodžius „kitai valstybės institucijai ar įstaigai“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS