LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KRAUJO GRUPIŲ ŽYMĖJIMO

 

2003 m. vasario 5 d. Nr. V-63

Vilnius

 

Vadovaudamasis Europos Tarybos rekomendacijomis:

1. Tvirtinu kraujo grupių žymėjimo sveikatos statistikos apskaitos ir kitose tipinėse formose, pildomose sveikatos priežiūros įstaigose, pavyzdžius:

O Rh D teigiamas

A Rh D teigiamas

B Rh D teigiamas

AB Rh D teigiamas

O Rh D neigiamas

A Rh D neigiamas

B Rh D neigiamas

AB Rh D neigiamas

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretoriui V. Žilinskui.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

______________