LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VAISTŲ DIDMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ TIEKTI VAISTUS, GYVYBIŠKAI BŪTINUS PAVIENIAMS LIGONIAMS GYDYTI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2000 m. gruodžio 5 d. Nr. 709

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 08 19 įsakymu Nr. 444 „Dėl vaistų, neįrašytų į Lietuvos Respublikos valstybinį vaistų ir vaistinių medžiagų registrą, pardavimo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2020; 2000, Nr. 47-1366) patvirtinta Vaistų, gyvybiškai būtinų pavieniams ligoniams gydyti, išrašymo ir pardavimo tvarka,

1. Tvirtinu vaistų didmeninės prekybos įmonių, turinčių teisę tiekti gyvybiškai būtinus vaistus pavieniams ligoniams gydyti, sąrašą:

- akcinė bendrovė „Lietuvos farmacija“,

- bendroji Lietuvos ir Vokietijos įmonė „R. R. W. medical trade UAB“,

- uždaroji akcinė bendrovė „Armila“,

- uždaroji akcinė bendrovė „Farmahelis“,

- uždaroji akcinė bendrovė „Globus Pharmaci“,

- uždaroji akcinė bendrovė „Oriola Vilnius“,

- uždaroji akcinė bendrovė „Tamro“,

- A. Barsteigos individuali įmonė „Mauda“,

- R. Jurkėno firma „Litfarma“,

- A. Mikšo firma „Limedika“.

2. Laikau netekusiu galios sveikatos apsaugos ministro 1999 03 30 įsakymą Nr. 143 „Dėl didmeninės vaistų prekybos įmonių, turinčių teisę tiekti vaistus, gyvybiškai būtinus pavieniams ligoniams gydyti“ (Žin., 1999, Nr. 32-925, Nr. 104-3012).

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui G. Viskaičiui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS Ministras                                                                         Vinsas Janušonis