Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2013 m. balandžio 17 d. Nr. 330

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931, Nr. 151-5553; 2006, Nr. 77-3011, Nr. 144-5504; 2007, Nr. 21-779, Nr. 43-1648, Nr. 93-3740, Nr. 98-3974, Nr. 118-4825; 2008, Nr. 130-4987; 2012, Nr. 83-4366):

1.1. Išdėstyti 3.6.1 punktą taip:

„3.6.1. kiekvieno atstovybės darbuotojo sveikatos draudimo išlaidoms metams skiriama iki 4 635 eurų, o kiekvieno šeimos nario – iki 2 320 eurų. Kiekvieno 60 metų ir vyresnio atstovybės darbuotojo sveikatos draudimo išlaidoms metams skiriama iki 8 000 eurų, o kiekvieno 60 metų ir vyresnio šeimos nario – iki 5 000 eurų. Atstovybės darbuotojo ar jo šeimos nario sveikatos draudimo išlaidos, viršijančios nustatytą normą, gali būti padengiamos atitinkamai iš atstovybės darbuotojui ar jo šeimos nariui, kurio sveikatos draudimo išlaidos yra mažesnės už nustatytą normą, skirtos sveikatos draudimo metų išlaidų normos, tačiau bendros atstovybės darbuotojo ir jo šeimos narių metinės sveikatos draudimo išlaidos negali būti didesnės už jiems nustatytų sveikatos draudimo metų išlaidų normų sumą;“.

1.2. Įrašyti nurodytu nutarimu patvirtintuose gyvenimo lygio vietos koeficientuose vietoj pastraipos „Brazilijos Federacinė Respublika, San Paulas 1,3“ pastraipą „Brazilijos Federacinė Respublika, San Paulas 1,35“; vietoj pastraipos „Izraelio Valstybė, Tel Avivas 1,25 0,05“ pastraipą „Izraelio Valstybė, Tel Avivas, Jeruzalė 1,25 0,05“ ir po pastraipos „Kinijos Liaudies Respublika, Pekinas 1,2 0,1“ pastraipą „Kroatijos Respublika, Zagrebas 1,1“.

1.3. Įrašyti nurodytu nutarimu patvirtintuose gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientuose vietoj pastraipos „Brazilijos Federacinė Respublika, San Paulas 1,3“ pastraipą „Brazilijos Federacinė Respublika, San Paulas 1,35“; vietoj pastraipos „Izraelio Valstybė, Tel Avivas 1,3“ pastraipą „Izraelio Valstybė, Tel Avivas, Jeruzalė 1,3“ ir po pastraipos „Kinijos Liaudies Respublika, Pekinas 1,4“ pastraipą „Kroatijos Respublika, Zagrebas 1,0“.

2. Nustatyti, kad 1.1 punktas įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                              LINAS ANTANAS LINKEVIČIUS

_________________