LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KOMPLEKSINIŲ PRIEMONIŲ TEISINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ NUSIKALTIMUS ŪKININKAVIMO TVARKAI IR FINANSAMS VEIKSMINGUMUI DIDINTI, ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS PREVENCIJAI STIPRINTI

 

1998 m. balandžio 9 d. Nr. 433

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centrui kartu su:

1.1. Teisės institutu – iki 1998 m. balandžio 17 d. sudaryti nežinybinę ekspertų (darbo) grupę teisinės atsakomybės už kontrabandą, vengimą mokėti mokesčius, kitus nusikaltimus ūkininkavimo tvarkai ir finansams neveiksmingumo priežastims bei sąlygoms analizuoti ir įvertinti. Grupė turi nuolat teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 313 „Dėl valstybės institucijų dalyvavimo ginant valstybės interesus kontrabandos, mokesčių, bankų ir kitose finansinėse bylose“ (Žin., 1998, Nr. 28-743) sudarytai komisijai ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 1998 m. kovo 20 d. potvarkiu Nr. 82 „Dėl darbo grupės kovai su kontrabanda ir nelegalia prekyba koordinuoti sudarymo“ sudarytai darbo grupei konkrečius pasiūlymus dėl teisinių, analitinių, organizacinių ir kitų priemonių nurodytųjų nusikaltimų prevencijai, atskleidimui, tyrimui ir bylų teisminiam nagrinėjimui gerinti;

1.2. Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, kitomis suinteresuotomis mokslo ir praktikos institucijomis – parengti ir iki 1998 m. liepos 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei kompleksinės organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos kontrolės bei prevencijos programos metmenis.

2. Teisėsaugos ir kitos valstybės bei vietos savivaldybių institucijos turi teikti Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centrui jo pageidavimu statistinę, dokumentinę ir kitokią informacinę analitinę medžiagą, būtiną 1 punkte nurodytoms užduotims vykdyti.

3. Skirti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo fondo Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centrui papildomai 50 tūkst. litų 1.1 punkte nurodytoms užduotims vykdyti.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                              VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

______________