LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LAPIŲ MEDŽIOKLĖS SEZONO NUSTATYMO IR MEDŽIOJAMOSIOS FAUNOS SĄRAŠO PAKEITIMO

 

1999 m. balandžio 28 d. Nr. 114

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540) 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (Žin., 1995, Nr. 65-571) 5 punktu,

1. Leidžiu medžioti lapes ištisus metus.

2. Išbraukiu iš Medžiojamosios faunos sąrašo šių rūšių gyvūnus: laukinį triušį, šešką, kurmį.

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „gyvūnija“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                        DANIUS LYGIS

______________