LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 135 „DĖL ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2007 m. gegužės 25 d. Nr. 1K-197

Vilnius

 

1. Papildau Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1906; 2004, Nr. 15-479, Nr. 148-5369; 2005, Nr. 53-1813, Nr. 85-3170), šia 11 formule:

 

„11

Etilo alkoholis arba

tret-butilo alkoholis ir

80 gramų

Kvepalų, kosmetikos priemonių, buitinės chemijos ir insekticidų gamyboje, kai šie skysti gaminiai yra sufasuoti į pakuotę, iš kurios produktas gali būti išpurškiamas tik gamintojo įmontuotu purkštuku kaip aerozolį naudojant propelentą.“

etilo alkoholio aldehidų frakcija,

arba

denatonio benzoatas (bitreksas)

0,8 gramo

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

 

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. birželio 15 dienos.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                RIMANTAS ŠADŽIUS