LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2004 m. birželio 2 d. Nr. 677

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 85-3093), pastraipa „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos“ (po 4.466 punkto) ir šiais 4.467 ir 4.468 punktais:

 

„Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

 

4.467.

duomenų subjekto asmens duomenų ar informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą surinkimas automatiniu būdu iš Asmens duomenų valdytojų valstybės registre registruotų duomenų valdytojų ir duomenų subjekto supažindinimas su surinktais duomenimis ar informacija:

 

4.467.1.

ne daugiau kaip iš 5 duomenų valdytojų

3 litai

4.467.2.

iš kiekvieno papildomo

1 litas, bet ne daugiau kaip 500 litų

4.468.

duomenų subjekto asmens duomenų ar informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą surinkimas neautomatiniu būdu iš Asmens duomenų valdytojų valstybės registre registruotų duomenų valdytojų ir duomenų subjekto supažindinimas su surinktais duomenimis ar informacija (iš vieno duomenų valdytojo)

6 litai“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Finansų ministras                                                                      Algirdas Butkevičius

______________