LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO VALSTYBĖS ĮMONĖS PAVADINIMO PAKEITIMO

 

2003 m. kovo 3 d. Nr. 279

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pavadinimą ir vadinti ją valstybės įmone Registrų centru.

2. Pakeisti Gyvenamųjų namų, butų statybos arba pirkimo lengvatinio kreditavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 274 „Dėl Gyvenamųjų namų, butų statybos arba pirkimo lengvatinio kreditavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 14-364; 2001, Nr. 71-2533), ir įrašyti 12 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės“ žodžius „valstybės įmonės Registrų centro“.

3. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 27 d. nutarimą Nr. 568 „Dėl labdaros organizacijų ir labdaros fondų steigimo ir registravimo tvarkos bei sąlygų“ (Žin., 1993, Nr. 33-761; 1997, Nr. 65-1583; 2002, Nr. 89-3796) ir įrašyti 3 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimą Nr. 603 „Dėl žemės mokesčio“ (Žin., 1993, Nr. 35-804; 2000, Nr. 20-511) ir įrašyti 1.3 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

5. Pakeisti Privalomo registruoti brangaus turto vidutinės rinkos kainos nustatymo ir paskelbimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 312 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo“ įgyvendinimo“ (Žin., 1994, Nr. 32-577; 2000, Nr. 20-508), ir įrašyti 1 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

6. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1350 „Dėl Laikinosios viešųjų įstaigų ir asociacijų registravimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 114-2624; 2002, Nr. 89-3795) ir įrašyti 2.1 ir 3 punktuose vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“ (atitinkamu linksniu).

7. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 323 „Dėl Laikinosios biudžetinių įstaigų registravimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 31-765; 2002, Nr. 89-3799):

7.1. įrašyti 2.1, 2.2, 2.4.1, 2.5 ir 3 punktuose vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“ (atitinkamu linksniu);

7.2. įrašyti nurodytuoju nutarimu patvirtintos Laikinosios biudžetinių įstaigų registravimo tvarkos 2, 27, 31, 32 ir 33 punktuose vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“ (atitinkamu linksniu).

8. Pakeisti Lietuvos Respublikos labdaros organizacijų, labdaros ir paramos fondų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 707 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros organizacijų, labdaros ir paramos fondų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 65-1583; 2002, Nr. 89-3796), ir įrašyti 7 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

9. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įsteigimo“ (Žin., 1997, Nr. 67-1689; 1997, Nr. 76-1962; 2001, Nr. 108-3933) ir įrašyti nutarimo antraštėje bei nutarimo tekste vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“ (atitinkamu linksniu).

10. Pakeisti Gyvenamųjų patalpų apskaitos ir statistinės atskaitomybės tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 312 „Dėl Gyvenamųjų patalpų apskaitos ir statistinės atskaitomybės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 28-742), ir įrašyti 4, 5, 7 ir 12 punktuose vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“ (atitinkamu linksniu).

11. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 378 „Dėl sutikimo vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio“ (Žin., 1998, Nr. 32-868) ir įrašyti preambulėje ir 1 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės“ žodžius „valstybės įmonės Registrų centro“.

12. Pakeisti Miškų įveisimo privačioje žemėje tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 425 „Dėl Miškų įveisimo privačioje žemėje tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 35-943), ir įrašyti 10 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybinei įmonei“ žodžius „valstybės įmonei Registrų centrui“.

13. Pakeisti Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 448 „Dėl valstybės registrų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 37-976; 2002, Nr. 89-3794), ir įrašyti 7.1 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

14. Pakeisti Žemės, įsigytos pagal Lietuvos Respublikos valstiečio ūkio įstatymą ar asmeniniam ūkiui, pardavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl žemės, įsigytos pagal Lietuvos Respublikos valstiečio ūkio įstatymą ar asmeniniam ūkiui, pardavimo tvarkos“ (Žin., 1998, Nr. 57-1602), ir įrašyti 5 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės“ žodžius „valstybės įmonės Registrų centro“.

15. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 767 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių valstybės registro ir Lietuvos Respublikos gatvių registro reorganizavimo“ (Žin., 1998, Nr. 59-1674) ir įrašyti 2.2 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

16. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1455 „Dėl valstybės išperkamo iš savininkų turto bei savininkams sugrąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, kuriuose gyvena nuomininkai, vertės nustatymo“ (Žin., 1998, Nr. 113-3137) ir įrašyti 1.1 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

17. Pakeisti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 138 „Dėl kai kurių registrų reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 16-420), ir įrašyti 7 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

18. Pakeisti Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo programos“ (Žin., 1999, Nr. 23-662; 2000, Nr. 47-1363), priedą ir įrašyti 5 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

19. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimą Nr. 705 „Dėl laikinosios identifikavimo kodų suteikimo profesinėms sąjungoms, jų susivienijimams, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, politinėms partijoms bei politinėms organizacijoms tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1611; 2002, Nr. 89-3797):

19.1. įrašyti 2.2 ir 3 punktuose vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“ (atitinkamu linksniu);

19.2. įrašyti nurodytuoju nutarimu patvirtintos Laikinosios identifikavimo kodų suteikimo profesinėms sąjungoms, jų susivienijimams, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, politinėms partijoms bei politinėms organizacijoms tvarkos 2 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės“ žodžius „valstybės įmonės Registrų centro“.

20. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimą Nr. 793 „Dėl Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio įgyvendinimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 56-1668; 2001, Nr. 21-700):

20.1. įrašyti 2.3 ir 4 punktuose vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“ (atitinkamu linksniu);

20.2. įrašyti nurodytuoju nutarimu patvirtintos Žemės sklypų gyvenamiesiems namams statyti perdavimo nuomininkams neatlygintinai nuosavybėn ir kredito šiai statybai suteikimo lengvatinėmis sąlygomis tvarkos 13 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės“ žodžius „valstybės įmonės Registrų centro“.

21. Pakeisti Dokumentų, kurių reikia įmonių filialams ir atstovybėms registruoti, pateikimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Dokumentų, kurių reikia įmonių filialams ir atstovybėms registruoti, pateikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 58-1732; 2002, Nr. 89-3798), ir įrašyti 2, 3.2, 3.5, 7.5 ir 9 punktuose vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“ (atitinkamu linksniu).

22. Pakeisti Mokesčio mokėtojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčio mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 77-2333), ir įrašyti 4.5, 42, 61. 3 ir 61.4 punktuose vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“ (atitinkamu linksniu).

23. Pakeisti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 80-2422), ir įrašyti 23.7 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

24. Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 113-3631), ir įrašyti 8 ir 11 punktuose vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“ (atitinkamu linksniu).

25. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 12 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl pirkėjų įsipareigojimų, įrašytų privatizavimo sandoriuose, vykdymo kontroliavimo“ (Žin., 2001, Nr. 14-439) ir įrašyti 1.2 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

26. Pakeisti Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas, apskaitos ir naudojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 1013 „Dėl Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas, apskaitos ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 73-2580), ir įrašyti 6 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

27. Pakeisti Paskolų arba skolų, pripažintų beviltiškomis, nurašymo, apskaitos ir revizavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1249 „Dėl Paskolų arba skolų, pripažintų beviltiškomis, nurašymo, apskaitos ir revizavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 90-3174), ir įrašyti 6.1 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės“ žodžius „valstybės įmonės Registrų centro“.

28. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1571 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įsteigimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 108-3933) ir įrašyti nutarimo antraštėje bei nutarimo tekste vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės“ žodžius „valstybės įmonės Registrų centro“.

29. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539):

29.1. įrašyti 1.2 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“;

29.2. įrašyti nurodytuoju nutarimu patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 8 ir 109 punktuose vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“ (atitinkamu linksniu).

30. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 1065 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniuje, V. Kudirkos g. 18, perdavimo“ (Žin., 2002, Nr. 70-2916) ir įrašyti nutarimo antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei“ žodžius „valstybės įmonei Registrų centrui“.

31. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 1119 „Dėl valstybinės žemės sklypo perdavimo Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei“ (Žin., 2002, Nr. 72-3067) ir įrašyti nutarimo antraštėje ir 1 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei“ žodžius „valstybės įmonei Registrų centrui“.

32. Pakeisti Nekilnojamojo turto registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3077), ir įrašyti 6 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

33. Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 84-3645), ir įrašyti 50. 2, 50.3 ir 50.4 punktuose vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

34. Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio 2003 metų visuotinio surašymo svarbiausių darbų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1802 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio 2003 metų visuotinio surašymo“ (Žin., 2002, Nr. 112-4997), ir įrašyti 4 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

35. Pakeisti Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 116-5215), ir įrašyti 7.4.3 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės“ žodžius „valstybės įmonės Registrų centras“.

36. Pakeisti Importuotojų ir eksportuotojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 2033 „Dėl Importuotojų ir eksportuotojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 123-5590), ir įrašyti 32.1 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ žodžius „valstybės įmonė Registrų centras“.

37. Pakeisti 2003 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą pagal tvirtinamas programas, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 62 „Dėl 2003 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal tvirtinamas programas patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 8-284), ir vietoj asignavimų valdytojo pavadinimo (asignavimų valdytojo programų kodas 90.900.2268) „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“ įrašyti pavadinimą „valstybės įmonė Registrų centras“.

38. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimą Nr. 176 „Dėl asmenų (šeimų), įrašytų į eiles valstybės paramai gauti pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą, įrašymo į asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 14-575) ir įrašyti 2 punkte vietoj žodžių „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės“ žodžius „valstybės įmonės Registrų centro“.

39. Įpareigoti Teisingumo ministeriją iki 2003 m. spalio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų, kuriuose vartojami žodžiai „Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“, atitinkamų pakeitimų projektus.

40. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. balandžio 1 dienos.

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                   ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

L. E. TEISINGUMO MINISTRO PAREIGAS                                 VYTAUTAS MARKEVIČIUS