LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO LIKVIDUOTI TERŠIMO INCIDENTUS IR VYKDYTI YPATINGAS PRIEMONES KURŠIŲ MARIOSE

 

2008 m. spalio 27 d. Nr. 1V-381

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 109-2731; 2008, Nr. 65-2459) 30 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 2 dalimi:

1. Įgalioju:

1.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos likviduoti teršimo incidentus Kuršių mariose.

1.2. Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti ypatingas priemones Kuršių mariose.

2. Nustatau, kad:

2.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos koordinuoja savivaldybių institucijų vykdomą nafta ar kitomis kenksmingomis medžiagomis užterštų Kuršių marių pakrančių valymą.

2.2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                              REGIMANTAS ČIUPAILA

 

_________________