LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1024

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2007, Nr. 21-788), 41 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2010 m. liepos 9 d. nutarimą Nr. 4/2,

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387):

1. V skyriuje „PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI“:

1.1. Papildau 1 dalį „Schizofrenija. Schizofreniniai sutrikimai (100 %)“ šiuo 1.14 punktu:

„1.

14.

Olanzapino pamoato monohidratas

F20

2*“.

 

1.2. Išdėstau 4 dalyje „Vidutinio sunkumo afektiniai sutrikimai (80 %)“ 4.6 punktą taip:

„4.

6.

Escitalopramum

F32.1, F33.1, F31.3 (tik sergantiesiems vidutinio sunkumo depresija)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas neurologas, vidaus ligų ar šeimos gydytojas“.

 

2. IX skyriuje „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“:

2.1. Pripažįstu netekusiais galios 3 dalies „Hipertenzinė nefropatija, jei yra inkstų funkcijos nepakankamumas (80 %)“ 3.24 ir 3.27 punktus (ankstesnius 3.25–3.26 ir 3.28 punktus laikau atitinkamai 3.24.–3.26).

2.2. 9 dalyje „Hipertenzinės ligos (80 %):

2.2.1. Išdėstau 9.45 punktą taip:

„9.

45.

Telmisartanum

I10–I11, I15“.

 

 

2.2.2. Papildau šiuo 9.52 punktu:

„9.

52.

Nebivololum et Hydrochlorothiazidum

I10–I11

Skiriama tik tiems pacientams, kurių kraujospūdis tinkamai kontroliuojamas kartu vartojant atskirus vaistinius preparatus Nebivololum ir Hydrochlorothiazidum“.

 

2.3. Išdėstau 11 dalies „Širdies ritmo sutrikimai (tachikardija ir skilvelio ritmo sutrikimai; 80 %)“ 11.1–11.6 punktus taip:

„11.

1.

Amiodaronum

I45.6, I47, I48, I49.1, I49.3

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas arba gydytojas vaikų kardiologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

11.

2.

Digoxinum

I47.1, I48

 

11.

3.

Metoprololum

I47, I48, I49.1, I49.3

 

11.

4.

Propafenonum

I45.6, I47, I48, I49.1, I49.3

Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas arba gydytojas vaikų kardiologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas

11.

5.

Verapamilum

I47.1, I47.2, I48, I49

 

11.

6.

Warfarinum

I47.1, I48

Skiriama tik atsiradus prieširdžių virpėjimui“.

 

3. X skyriuje „KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS“:

3.1.Išdėstau 2 dalies „Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (80 %)“ 2.9 punktą taip:

„2.

9.

Salmeterolum et Fluticasonum

J44

Skiriama ne didesnė nei 50 mcg kompensuojamojo vaisto Salmeterolum ir ne didesnė nei 500 mcg kompensuojamojo vaisto Fluticasonum propionatum vienkartinė dozė“.

 

3.2. Papildau 3 dalį „Alerginis rinitas vaikams (80 %)“ šiuo 3.8 punktu:

„3.

8.

Fluticasone furoate

J30.1–J30.4“.

 

 

4. XIII skyriuje „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“:

4.1. 4 dalyje „Osteoporozė, jei yra patologinis lūžis (80 %):

4.1.1. Išdėstau 4.1 punktą taip:

„4.

1.

Acidum Ibandronicum

M80.0

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei –2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio. Injekcinė vaisto forma skiriama osteoporozei gydyti, kai padidėjęs kaulų lūžių pavojus ir gydymas peroraliniais bisfosfonatais negalimas dėl virškinamojo trakto sistemos dirginimo, gulintiems pacientams arba pacientams, turintiems kontraindikacijų vartoti tablečių formos generinius analogus turinčius vaistus“.

 

4.1.2. Išdėstau 4.7 punktą taip:

„4.

7.

Strontium ranelatum

M80

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei –2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio, kai gydymas generinius analogus turinčiais vaistiniais preparatais yra neefektyvus“.

 

4.1.3. Papildau šiuo 4.8 punktu:

„4.

8.

Acidum Zoledronicum

M80

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei –2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio. Osteoporozei gydyti, kai padidėjęs kaulų lūžių pavojus ir gydymas peroraliniais bisfosfonatais negalimas dėl virškinamojo trakto sistemos dirginimo, gulintiems pacientams arba pacientams, turintiems kontraindikacijų vartoti tablečių formos generinius analogus turinčius vaistus“.

 

4.2. 6 dalyje „Osteoporozė (50 %):

4.2.1. Išdėstau 6.1 punktą taip:

„6.

1.

Acidum Ibandronicum

M80.0, M81.0

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei –2.5. Išrašomas tik vienas vaistas. Injekcinė vaisto forma skiriama osteoporozei gydyti, kai padidėjęs kaulų lūžių pavojus ir gydymas peroraliniais bisfosfonatais negalimas dėl virškinamojo trakto sistemos dirginimo, gulintiems pacientams arba pacientams, turintiems kontraindikacijų vartoti tablečių formos generinius analogus turinčius vaistus“.

 

4.2.2. Išdėstau 6.9 punktą taip:

„6.

9.

Strontium ranelatum

M80–M82

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei –2.5. Išrašomas tik vienas vaistas, kai gydymas generinius analogus turinčiais vaistiniais preparatais yra neefektyvus.

 

4.2.3. Papildau šiuo 6.10 punktu:

„6.

10.

Acidum Zoledronicum

M81, M82

Jei dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei –2.5. Išrašomas tik vienas vaistas. Osteoporozei gydyti, kai padidėjęs kaulų lūžių pavojus ir gydymas peroraliniais bisfosfonatais negalimas dėl virškinamojo trakto sistemos dirginimo, gulintiems pacientams arba pacientams, turintiems kontraindikacijų vartoti tablečių formos generinius analogus turinčius vaistus“.

 

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS