LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2001 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMU NR. 378 „DĖL POLICIJOS KOMISARIATŲ ĮSTEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTŲ POLICIJOS KOMISARIATŲ NUOSTATŲ PAPILDYMO

 

2002 m. vasario 1 d. Nr. 49

Vilnius

 

Papildau policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ 2 punktu patvirtintus policijos komisariatų nuostatus nauju 12.6 punktu ir jį išdėstau taip:

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda asmens dokumentus Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, tiria užsieniečių neteisėto buvimo Lietuvos Respublikoje atvejus, pagal savo kompetenciją organizuoja ir vykdo nelegalios migracijos prevenciją ir kontrolę.“

 

 

 

POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS                               VYTAUTAS GRIGARAVIČIUS