LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ŠVENTOSIOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVŲ RŪŠIŲ, JŲ MAKSIMALIŲ DYDŽIŲ IR TAIKYMO PRINCIPŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. birželio 13 d. Nr. 631

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo (Žin., 2006, Nr. 132-4987) 21 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Šventosios valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšis ir jų maksimalius dydžius.

2. Šventosios valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo principus.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                              Algirdas Butkevičius


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 631

 

ŠVENTOSIOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVŲ RŪŠYS IR JŲ MAKSIMALŪS DYDŽIAI

 

Rinkliavos pavadinimas

Rinkliavos maksimalus dydis

I. LAIVO RINKLIAVA

 

1. Už kiekvieną įplaukimą į uostą:

 

1.1. kruizinio ir ro-ro keleivinio laivo

0,4 lito už laivo bendrosios talpos (toliau vadinama – BT) vienetą

1.2. kito jūrinio laivo (išskyrus jūrinius pramoginius, sportinius laivus, jachtas ir Lietuvos Respublikoje registruotus žvejybinius laivus)

0,7 lito už BT vienetą

II. NAVIGACINĖ RINKLIAVA

 

2. Už naudojimąsi uostu:

 

2.1. Būtingės naftos terminalo pagalbinio laivyno laivo

18 litų už BT vienetą už metus

2.2. jūrinio laivo, stovinčio uoste dėl remonto ar kitų priežasčių

0,2 lito už BT vienetą už parą

III. KRANTINĖS RINKLIAVA

 

3. Už stovėjimą prie krantinės:

 

3.1. Būtingės naftos terminalo pagalbinio laivyno laivo

3,5 lito už BT vienetą už metus

3.2. jūrinio pramoginio, sportinio laivo, jachtos ir Lietuvos Respublikoje įregistruoto žvejybinio laivo

0,015 lito už BT vienetą už parą

3.3. kruizinio ir ro-ro keleivinio laivo

0,03 lito už BT vienetą už parą

3.4. kito jūrinio laivo

0,04 lito už BT vienetą už parą

3.5. vidaus vandenų laivo

16,5 lito už BT vienetą už metus

3.6. vidaus vandenų laivo, kurio laivo biliete nenurodyta laivo BT

24,6 lito už vieną laivo ilgio metrą (L) už metus

IV. TONAŽO RINKLIAVA

 

4. Už pakrautas (iškrautas) transporto priemones į ro-ro keleivinį laivą:

 

4.1. už keleivinę transporto priemonę (ne daugiau kaip 12 sėdimų vietų, įskaitant vairuotojo vietą)

10 litų už vienetą

4.2. už keleivinę transporto priemonę (daugiau kaip 12 sėdimų vietų, įskaitant vairuotojo vietą)

20 litų už vienetą

4.3. už bet kurią krovininę transporto priemonę:

 

4.3.1. su kroviniu

40 litų už vienetą

4.3.2. be krovinio

14 litų už vienetą

V. SANITARINĖ RINKLIAVA

 

5. Stovint laivui uoste:

 

5.1. plaukiojančio tarptautiniais maršrutais (reisais):

 

5.1.1. iki 10 parų įskaitytinai

0,25 lito už BT vienetą

5.1.2. nuo 11 paros už kiekvieną parą

0,025 lito už BT vienetą

5.1.3. už kiekvieną parą remontuojamo laivo remonto metu

0,02 lito už BT vienetą

5.1.4. ro-ro keleivinio laivo

0,06 lito už BT vienetą už kiekvieną stovėjimą uoste

5.2. plaukiojančio Lietuvos Respublikos vandenyse:

 

5.2.1. Būtingės naftos terminalo pagalbinio laivyno laivo

3 litai už BT vienetą už metus

5.2.2. jūrinio pramoginio, sportinio laivo, jachtos ir Lietuvos Respublikoje įregistruoto žvejybinio laivo

1,4 lito už BT vienetą už metus

5.2.3. kito jūrinio laivo

2,2 lito už BT vienetą už metus

5.2.4. vidaus vandenų laivo

1,8 lito už BT vienetą už metus

5.2.5. vidaus vandenų laivo, kurio laivo biliete nenurodyta laivo BT

2,62 lito už vieną laivo ilgio metrą (L) už metus

VI. KELEIVIO RINKLIAVA

 

6. Už kiekvieną laivu atvykstantį (išvykstantį) į (iš) uostą (-o) keleivį

2 litai už keleivį

VII. LOCMANO RINKLIAVA

 

7. Už naudojimąsi locmano paslauga:

 

7.1. už kiekvieną laivo vedimą uoste nuo priėmimo plūduro prie krantinės ir atgal         

0,338 lito už BT vienetą

7.2. už kiekvieną laivo peršvartavimą

0,142 lito už BT vienetą

7.3. už laivo vedimą Baltijos jūra (už uosto ribų)

0,0012 lito už BT vienetą už kiekvieną jūrmylę

7.4. už kiekvieno vidaus vandenų laivo, nesavaeigio plaukiojančio statinio vedimą uoste:

0,12 lito už BT vienetą

7.4.1. už vidaus vandenų laivo, nesavaeigio plaukiojančio statinio kiekvieną peršvartavimą

0,12 lito už BT vienetą

7.4.2. už kiekvieno vidaus vandenų laivo, nesavaeigio plaukiojančio statinio vedimą Baltijos jūra (už uosto ribų)

0,0026 lito už BT vienetą už kiekvieną jūrmylę

 

Pastaba. Sąvoka „Būtingės naftos terminalo pagalbinio laivyno laivas“ reiškia laivą, teikiantį švartavimo ir krovos paslaugas tanklaiviams, atplaukiantiems prie (nuplaukiantiems nuo) Būtingės naftos terminalo plūduro, taip pat laivą, kuris aptarnauja arba remontuoja Būtingės naftos terminalo plūdurą.

 

_________________


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 631

 

ŠVENTOSIOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVŲ TAIKYMO PRINCIPAI

 

1. Šventosios valstybinio jūrų uosto rinkliavas (toliau vadinama – uosto rinkliavos) renka valstybės įmonė Šventosios valstybinio jūrų uosto direkcija.

2. Šventosios valstybiniame jūrų uoste iš laivų, įregistruotų užsienio šalyse, renkamos tokio pat dydžio rinkliavos kaip ir iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų.

3. Laivo, navigacinė, krantinės, sanitarinė, locmano rinkliavos apskaičiuojamos pagal jūrinio laivo liudijime nurodytą bendrąją jo talpą (BT), apskaičiuotą vadovaujantis 1969 metų Tarptautine konvencija dėl laivų matmenų nustatymo (Žin., 2006, Nr. 135-5098).

4. Vidaus vandenų laivams uosto rinkliavos apskaičiuojamos pagal laivo biliete nurodytą laivo talpą (BT).

5. Jeigu vidaus vandenų laivo biliete nenurodyta laivo talpa (BT), rinkliavos apskaičiuojamos tik pagal laivo biliete nurodytą laivo ilgį (L).

6. Rinkliavų dydžius konkrečiam laivui apskaičiuoja valstybės įmonė Šventosios valstybinio jūrų uosto direkcija, vadovaudamasi Šventosios valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklėmis, patvirtintomis susisiekimo ministro įsakymu.

7. Uosto rinkliavos skaičiuojamos litais.

8. Atitinkamos uosto rinkliavos maksimalus dydis konkrečiam laivui gali būti mažinamas, atsižvelgiant į:

8.1. laivo įplaukimo į uostą per kalendorinius metus skaičių (įplaukta ne mažiau kaip 20 kartų) – iki 50 procentų;

8.2. plaukiojančio laivybos linijoje laivo įplaukimo į uostą per savaitę skaičių (įplaukta ne mažiau kaip 2 kartus) – iki 50 procentų;

8.3. tanklaivio atitikimą 1969 metų Tarptautinės konvencijos dėl laivo matmenų nustatymo reikalavimus (turint tarptautinį tonažo liudijimą) – iki 20 procentų;

8.4. laive turimą „Green Award“ liudijimą – iki 5 procentų;

8.5. būtinybę laivui plaukti iš (į) laivų remonto įmonių (-es) bandymams ar būtinybę laivui išplaukti į išorinį reidą audros laikotarpiui – iki 80 procentų.

______________