LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE NAGRINĖJAMAIS KLAUSIMAIS RENGIMO, DERINIMO, PRISTATYMO IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS (ACQUIS COMMUNAUTAIRE) PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĘ TEISĘ IR JOS ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 986

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo koordinavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184), ir įrašyti 2 priedo 1, 4 ir 24 punktų trečiojoje skiltyje vietoj žodžių „Civilinės saugos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos“ žodžius „Civilinės saugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos“.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                                  JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRĄ                                     PETRAS ČĖSNA