Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GRUODŽIO 6 D. NUTARIMO NR. 1592 „DĖL SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 11 d. Nr. 633

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 177-6568; 2008, Nr. 51-1893):

1.1. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Asmenų, nurodytų šio Aprašo 5 punkte, aptarnavimo išlaidas pagal tarptautinį oro uostą valdančios įmonės nustatytą įkainį apmoka:

21.1. tokį aptarnavimą inicijavusi valstybės institucija iš jai numatytų bendrųjų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų;

21.2. Susisiekimo ministerija iš asignavimų, skirtų labai svarbiems asmenims aptarnauti, kai tokį aptarnavimą inicijuoja Seimas arba Užsienio reikalų ministerija ir šių asmenų aptarnavimas susijęs su Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai susitikimais, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos.“

1.2. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Asmenų, nurodytų šio Aprašo 5 punkte, aptarnavimo išlaidas apmoka tokį aptarnavimą inicijavusi valstybės institucija iš jai numatytų bendrųjų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų pagal tarptautinį oro uostą valdančios įmonės nustatytą įkainį.“

2. Šio nutarimo 1.1 punktas galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d., o 1.2 punktas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                   Rimantas Sinkevičius