LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 2005 M. SAUSIO 20 D. ĮSAKYMO

NR. 3D-37/D1-40 „DĖL PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO BŪDŲ TURINIO, ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO POBŪDŽIŲ SĄRAŠO IR JŲ TURINIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. liepos 12 d. Nr. 3D-337/D1-353

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 24 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,1999, Nr. 83-2471; 2004, Nr. 152-5545) 2 punktu,

Pakeičiame Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinį, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašą ir jų turinį, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 14-450), ir išdėstome:

1. I dalies „Žemės ūkio paskirties žemė“ 3 eilutę taip:

 

„3. Rekreacinio naudojimo žemės sklypai

Žemės ūkio paskirties žemės sklypai, naudojami statinių kaimo turizmo paslaugoms teikti statybai ar rekonstrukcijai

 

 

2. IV dalies „Konservacinės paskirties žemė“ 13 eilutę taip:

 

„13. Gamtinių rezervatų žemės sklypai

Žemės sklypai, įeinantys tiek į valstybinius rezervatus ir rezervatines apyrubes, tiek į valstybinių parkų ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų rezervatus, gamtos paveldo objektus, kuriuose draudžiama ūkinė veikla

 

 

 

3. V dalies „Kitos paskirties žemė“ 20 eilutę „Rekreacinės teritorijos“ ir 21 eilutę „Bendro naudojimo teritorijos“ taip:

 

„20. Rekreacinės teritorijos

Teritorijos, skirtos ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statiniams ar statinių grupėms statyti, trumpalaikio poilsio statiniams ar statinių grupėms statyti bei kitiems laikiniems pastatams statyti, kurie reikalingi išvardytiems objektams aptarnauti, taip pat paplūdimiams ir jų infrastruktūros objektams statyti

20.1. Ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos

 

Žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma statyti sanatorijas, poilsio namus, sveikatingumo kompleksus, motelius, kempingus, turizmo bazes, nakvynės paslaugų namus, jaunimo nakvynės namus, gelbėjimo stotis, kt.

20.2. Trumpalaikio poilsio statinių statybos

 

Žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti stovyklavietes, poilsiavietes, paplūdimius, kt.

21. Bendro naudojimo teritorijos

Teritorija, skirta bendram viešam naudojimui

21.1. Botanikos ir zoologijos sodų

Žemės sklypai, kuriuose yra arba numatomi įrengti botanikos, zoologijos sodai, dendrologiniai rinkiniai (kolekcijos) ar šiai veiklai esami arba numatomi statyti statiniai“

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS