LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 709 „DĖL VAISTŲ DIDMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ TIEKTI VAISTUS, GYVYBIŠKAI BŪTINUS PAVIENIAMS LIGONIAMS GYDYTI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. gruodžio 22 d. Nr. V-295

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl vaistų, neįrašytų į Lietuvos Respublikos valstybinį vaistų ir vaistinių medžiagų registrą, pardavimo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2020; 2000, Nr. 47-1366) patvirtinta Vaistų gyvybiškai būtinų pavieniams ligoniams gydyti, išrašymo ir pardavimo tvarka,

Pakeičiu vaistų platinimo įmonių, turinčių teisę tiekti gyvybiškai būtinus vaistus pavieniams ligoniams gydyti, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 709 „Dėl vaistų didmeninės prekybos įmonių, turinčių teisę tiekti vaistus, gyvybiškai būtinus pavieniams ligoniams gydyti, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 105-3333):

1. Vietoj „uždaroji akcinė bendrovė „Globus Pharmaci“ įrašau žodžius „uždaroji akcinė bendrovė „LRG farmacija“.

2. Po žodžių „uždaroji akcinė bendrovė „LRG farmacija“ įrašau žodžius „uždaroji akcinė bendrovė „Medikona“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS