LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 „DĖL HIGIENINĖS EKSPERTIZĖS, MIKROBIOLOGINIŲ, FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ, FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ IR KITŲ MEDICININIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ“ PAPILDYMO

 

2005 m. sausio 27 d. Nr. V-61

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) 11 straipsnio 2 dalies 2 punktu:

1. Papildau Higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių“, 14 skyriumi „Tabakas“ ir išdėstau jį taip:

 

14. TABAKAS

 

14.1. Anglies monoksido (CO) kiekio nustatymas tabako gaminiuose 280,70

14.2. Nikotino kiekio nustatymas tabako gaminiuose 589,40

14.3. Dervų kiekio nustatymas tabako gaminiuose 651,50

14.4. Anglies monoksido (CO), nikotino, dervų kiekio nustatymas tabako gaminiuose 700,70

14.5. Chlororganinių pesticidų kiekio nustatymas tabako gaminiuose 336,40“

 

2. Pavedu ministerijos sekretoriui R. Sabaliauskui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA