LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL AGRESYVIŲ ŠUNŲ VEISLIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. kovo 12 d. Nr. 117

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2000, Nr. 61-1808; 2001, Nr. 99-3521),

tvirtinu pridedamą Agresyvių šunų veislių sąrašą.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

______________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymu

Nr. 117

 

AGRESYVIŲ ŠUNŲ VEISLIŲ SĄRAŠAS

 

I. KOVINIŲ ŠUNŲ VEISLĖS IR JŲ MIŠRŪNAI

 

1. Amerikiečių pitbulterjeras

2. Bandogas (amerikiečių mastifas)

 

II. PAVOJINGŲ ŠUNŲ VEISLĖS IR JŲ MIŠRŪNAI

 

3. Amerikiečių Stafordšyro terjeras

4. Stafordšyro bulterjeras

5. Amerikiečių buldogas

6. Argentinos dogas

7. Fila Brasileiro (Brazilų mastifas)

8. Kangalas (Turkų aviganis)

9. Kaukazo aviganis

10. Pietų Rusijos aviganis

______________