LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS GYDYTOJAS HIGIENISTAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL CHEMINIŲ DEZINFEKCIJOS MEDŽIAGŲ, VALIKLIŲ IR PLOVIKLIŲ BEI BUITINIŲ PARAZITŲ IR GRAUŽIKŲ NAIKINIMO PREPARATŲ SĄRAŠŲ

 

1998 m. kovo 13 d. Nr. 2

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto nuostatų skyriaus „Funkcijos“ 3 punkto nuostata,

ĮSAKAU:

1. Paskelbti Dezinfekcijos medžiagų, plovimo ir valymo bei kosmetikos priemonių higieninio reglamentavimo ir registravimo ekspertų komisijos prie Valstybinės higienos inspekcijos sudarytus „Cheminių dezinfekcijos medžiagų, valiklių ir ploviklių, leidžiamų naudoti maisto pramonės, viešojo maitinimo, kituose visuomeninės paskirties objektuose ir buityje, bei buitinių parazitų ir graužikų naikinimo preparatų sąrašus“ (nepateikiami).

2. Pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1995 01 17 įsakymą Nr. 5 „Dėl cheminių dezinfekavimo, valymo ir plovimo medžiagų, buitinių parazitų ir graužikų naikinimo preparatų“.

3. Valstybinei higienos inspekcijai organizuoti sąrašų leidybą ir platinimą.

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto pavaduotojui K. Jasiūnui.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS

GYDYTOJAS HIGIENISTAS                                                                               Z. STANEVIČIUS

______________