VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRANEŠIMO APIE PALŪKANŲ, GAUTŲ IŠ TAUPYMO PAJAMŲ, IŠMOKĖJIMĄ GPM306 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP FORMŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 16 d. Nr. VA-53

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 61 straipsniu, Europos Sąjungos Tarybos 2003 m. birželio 3 d. direktyva 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, Duomenis privalančių teikti subjektų kategorijų aprašu bei Pateiktinų duomenų sąrašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1K-345 (Žin., 2004, Nr. 159-5825), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formą ir jos priedų GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VPformas (toliau – GPM306 forma);

1.2. Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formos, jos priedų GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VPformų pildymo ir teikimo taisykles.

2. Pavedu:

2.1. apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) viršininkams užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai, teikiantys 2008 m. ir vėlesnių kalendorinių metų duomenis apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą, naudotų šiuo įsakymu patvirtintą GPM306 formą;

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Informacinių technologijų departamentui:

2.2.1. įtraukti GPM306 formą į Dokumentų formų registrą ir ją paskelbti VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: www.vmi.lt);

2.2.2. pritaikyti GPM306 formą pildyti ir teikti per Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS) iki 2008 m. gruodžio 31 dienos;

2.2.3. parengti ir įdiegti GPM306 formos duomenų, gaunamų iš EDS, apdorojimo ir duomenų teikimo (FISC153 formatu) Europos Sąjungos valstybėms narėms programinę įrangą iki 2009 m. balandžio 1 dienos.

2.3. VMI prie FM Tarptautinių informacijos mainų skyriui užtikrinti, kad duomenys apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą būtų persiųsti Europos Sąjungos valstybių narių ir susijusių ar asocijuotų teritorijų kompetentingiems asmenims iki kiekvienų metų birželio 30 dienos.

3. Nustatau, kad šio įsakymo vykdymą kontroliuoja VMI prie FM viršininko pavaduotojai, koordinuojantys jiems pavaldžių struktūrinių padalinių veiklą, ir AVMI viršininkai.

 

 

VIRŠININKAS                                                                       MODESTAS KASELIAUSKAS

 

_________________

 

 


Europos Sąjungos valstybių narių ir susijusių ar asocijuotų teritorijų kodai

 

AI

Angilija

EE

Estija

LU

Liuksemburgas

SI

Slovėnija

AD

Andora

GR

Graikija

MT

Malta

FI

Suomija

AW

Aruba

GG

Gernsis

MC

Monakas

SE

Švedija

IE

Airija

ES

Ispanija

MS

Montserratas

CH

Šveicarija

AT

Austrija

IT

Italija

NL

Nyderlandai

TC

Turkso ir Caicoso salos

BE

Belgija

GB

D. Britanija

AN

Olandijos Antilai

IM

Meno sala

BG

Bulgarija

CY

Kipras

PT

Portugalija

HU

Vengrija

CZ

Čekija

KY

Kaimanų salos

FR

Prancūzija

DE

Vokietija

JE

Džersis

LV

Latvija

RO

Rumunija

 

 

DK

Danija

PL

Lenkija

SM

San Marinas

 

 

VG

D. Britanijos Mergelių salos

LI

Lichtenšteinas

SK

Slovakija

 

 

 

Valiutų kodai

 

AUD

Australijos doleris

EEK

Estijos krona

LVL

Latvijos latas

RUB

Rusijos rublis

CAD

Kanados doleris

EUR

Euras

LTL

Lietuvos litas

SEK

Švedijos krona

CHF

Šveicarijos frankas

GBP

D. Britanijos svaras sterlingų

MTL

Maltos lira

SGD

Singapūro doleris

CYP

Kipro svaras

HUF

Vengrijos forintas

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

SKK

Slovakijos krona

CZK

Čekijos krona

ISK

Islandijos krona

NOK

Norvegijos krona

USD

JAV doleris

DKK

Danijos krona

JPY

Japonijos jena

PLN

Lenkijos zlotas

 

 

 

Savivaldybių kodai

 

11

Alytaus m.

48

Kalvarijos

18

Marijampolės

71

Radviliškio r.

91

Šiaulių r.

32

Akmenės r.

49

Kaišiadorių r.

61

Mažeikių r.

72

Raseinių r.

77

Tauragės r.

33

Alytaus r.

19

Kauno m.

62

Molėtų r.

73

Rokiškio r.

78

Telšių r.

34

Anykščių r.

52

Kauno r.

23

Neringos

74

Rietavo

79

Trakų r.

12

Birštono

53

Kėdainių r.

63

Pagėgių

75

Skuodo r.

81

Ukmergės r.

36

Biržų r.

54

Kelmės

65

Pakruojo

84

Šakių r.

82

Utenos r.

15

Druskininkų

21

Klaipėdos m.

25

Palangos

85

Šalčininkų r.

13

Vilniaus m.

42

Elektrėnų

55

Klaipėdos r.

27

Panevėžio m.

86

Švenčionių r.

41

Vilniaus r.

45

Ignalinos r.

56

Kretingos r.

66

Panevėžio r.

87

Šilalės r.

30

Visagino m.

46

Jonavos r.

57

Kupiškio

67

Pasvalio

88

Šilutės r.

38

Varėnos r.

47

Joniškio r.

58

Kazlų Rūdos

68

Plungės

89

Širvintų r.

39

Vilkaviškio r.

94

Jurbarko r.

59

Lazdijų r.

69

Prienų r.

29

Šiaulių m.

43

Zarasų r.

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2008 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. VA-53

 

PRANEŠIMO APIE PALŪKANŲ, GAUTŲ IŠ TAUPYMO PAJAMŲ, IŠMOKĖJIMĄ GPM306 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP FORMŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formos, jos priedų GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VPformų pildymo ir teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formos (toliau – GPM306 forma), jos priedų Faktiškojo savininko identifikavimas GPM306F formos (toliau – GPM306F forma), Išmokos faktiškajam savininkui GPM306FPformos (toliau – GPM306FPforma), Vieneto identifikavimas GPM306V formos (toliau – GPM306V forma) ir Išmokos vienetui GPM306VPformos (toliau – GPM306VPforma) pildymo ir pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos 2003 m. birželio 3 d. direktyva 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo (OL 2003 L 157/38, toliau – Direktyva), Duomenis privalančių teikti subjektų kategorijų aprašu (toliau – Aprašas) ir Pateiktinų duomenų sąrašu, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1K-345 (Žin., 2004, Nr. 159-5825), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) 61 straipsniu ir Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (Žin., 2004, Nr. 109-4117).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka taisyklių 2 punkte minėtuose teisės aktuose vartojamas sąvokas ir apibrėžimus.

4. Informacija GPM306 formoje ir jos prieduose yra teikiama apie išmokėtas palūkanas, gautas iš taupymo pajamų, kurios apibrėžtos Direktyvos 6 straipsnyje (toliau – palūkanos), tik Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių ir susijusių ar asocijuotų teritorijų (ES valstybių ir susijusių ar asocijuotų teritorijų sąrašas ir tų valstybių kodai pateikti GPM306 formos antroje pusėje) faktiškiesiems savininkams arba gaunantiesiems mokėjimų tarpininkams.

5. Užpildytą GPM306 formą ir jos priedus VMI prie FM turi pateikti Lietuvos Respublikoje įregistruoti subjektai (toliau – duomenų teikėjai), apibrėžti Aprašo 10 punkte.

6. GPM306 forma ir jos priedai turi būti užpildomi laikantis tokių reikalavimų:

6.1. tekstas turi būti rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

6.2. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;

6.3. kai į GPM306 formą ir jos priedus įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos pinigų sumos. Laukeliuose, kuriuose įrašomos pinigų sumos, tuščios vietos (tušti langeliai) turi būti paliekamos tik kairėje pusėje;

6.4. nepildomuose laukeliuose neturi būti rašoma jokių kryželių ar kitų simbolių.

 

II. GPM306 FORMOS PILDYMO TVARKA

 

7. 1 laukelyje – duomenų teikėjo identifikacinis numeris (kodas) – Lietuvos juridinio asmens įregistravimo į Juridinių asmenų registrą kodas; fizinio asmens kodas, suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registre; užsienio juridiniam asmeniui ar organizacijai, ar Lietuvos Respublikos gyventojų registre suteikto asmens kodo neturintiems fiziniams asmenims Mokesčių mokėtojų registro tvarkytojo suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

8. 2 laukelyje – savivaldybės, kurioje registruotas duomenų teikėjas, kodas (savivaldybių kodų sąrašas pateiktas GPM306 formos antroje pusėje);

9. 3 laukelyje – ženklu „x“ pažymima, ar duomenis teikia juridinis asmuo ar fizinis asmuo;

10. 4 laukelyje – duomenų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė;

11. 5 laukelyje – duomenų teikėjo buveinės arba gyvenamosios vietos adresas (tarp miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris turi būti atskiriami brūkšneliu). Adresai rašomi vadovaujantis Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), nustatyta tvarka. Adresą sudaro tokie struktūriniai elementai: savivaldybės, miesto, seniūnijos, miestelio arba kaimo, gatvės pavadinimas, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris. Jei adreso objektas yra savivaldybės centre, adresą sudaro: miesto, gatvės pavadinimas, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris;

12. 6 ir 7 laukeliuose – duomenų teikėjo telefono, fakso miesto kodai ir numeriai. Tarp kodo ir numerio dedamas brūkšnelis, pvz., 8555-55555;

13. 8 laukelyje turi būti įrašomas duomenų teikėjo elektroninio pašto adresas;

14. 9 laukelyje – užpildymo data;

15. 10 laukelyje turi būti įrašomas duomenų teikėjo suteiktas formos registracijos numeris pagal nusistatytą dokumentų registravimo tvarką;

16. 11 laukelyje – įrašomi kalendoriniai metai, už kuriuos GPM306 forma yra teikiama;

17. 12 laukelyje turi būti įrašoma suma, gauta sudėjus GPM306FPir GPM306VPformų FP9 ir VP9 laukeliuose įrašytas sumas;

18. 13–16 laukeliuose įrašomas atitinkamai GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VPformų lapų skaičius;

19. 17 laukelyje – ženklu „x“ pažymima, ar GPM306 forma teikiama pirmą kartą, ar iš dalies patikslinama (patikslintos kai kurios eilutės). Laukelis „Patikslintas (nepildoma)“ neturi būti žymimas.

 

III. GPM306F FORMOS PILDYMO TVARKA

 

20. Laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas priedo lapo eilės numeris. Visų pridedamų papildomų lapų numeracija turi būti ištisinė, pradedant numeriu 1.

21. Į 1, 9 ir 10 laukelius turi būti perkeliami duomenys iš GPM306 formos atitinkamų laukelių (1, 9 ir 10 laukelių).

22. F1 laukelyje turi būti įrašomas faktiškojo savininko identifikatorius. Identifikatorius yra suteikiamas paties duomenų teikėjo ir yra skirtas faktiškojo savininko identifikavimui tikslinant GPM306 formos pranešimo duomenis. Jei F2 laukelyje pažymėtas „patikslinimas“ arba „atšaukimas“, identifikatorius turi sutapti su ankstesniame GPM306 formos pranešime nurodytu faktiškojo savininko identifikatoriumi.

23. F2 laukelyje ženklu „x“ pažymimi „nauji duomenys“, jeigu pateikiami nauji, ankstesnėse to paties laikotarpio GPM306F formose neteikti duomenys apie faktiškąjį savininką. Ženklu „x“ pažymimas langelis „patikslinimas“, jeigu yra tikslinami anksčiau teikti faktiškojo savininko duomenys. Ženklu „x“ pažymimas langelis „atšaukimas“, jeigu yra atšaukiami anksčiau teikti faktiškojo savininko duomenys.

24. F3 laukelyje turi būti įrašomas nustatytos ES valstybės ir susijusios ar asocijuotos teritorijos, kurios nuolatinis gyventojas mokesčių tikslais yra faktiškasis savininkas, kodas (ES valstybės ir susijusios ar asocijuotos teritorijos kodų sąrašas pateiktas GPM306 formos antroje pusėje).

25. F4 ir F5 laukeliuose turi būti įrašomas faktiškojo savininko vardas (vardai) ir pavardė. Tarp faktiškojo savininko vardų turi būti paliekama po tuščią langelį.

26. F6 laukelyje, jei yra žinoma, ženklu „x“ pažymima faktiškojo savininko lytis. Tuo atveju, jei lytis nežinoma, šis laukelis nežymimas.

27. F7 laukelyje turi būti įrašomas faktiškojo savininko valstybės, kurios nuolatinis gyventojas mokesčių tikslais jis yra, suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas). Tuo atveju, jeigu asmuo neturi arba negali jo nurodyti, šis laukelis nepildomas.

28. F8 laukelyje turi būti įrašomas faktiškojo savininko valstybės, kurioje jis gimė, dviženklis kodas. Nurodant dviženklius valstybių kodus, reikia vadovautis tarptautinio ISO3166-1 standarto Alpha-2 kodais.

29. F9 laukelyje turi būti įrašomas miestas, kuriame gimė faktiškasis savininkas.

30. F10 laukelyje turi būti įrašoma faktiškojo savininko gimimo data.

31. Faktiškojo savininko gyvenamosios vietos adresas turi būti įrašomas į F11–F14 laukelius. F11 laukelyje turi būti įrašomas valstybės, kurioje gyvena faktiškasis savininkas, kodas (ES valstybių ir susijusių ar asocijuotų teritorijų kodų sąrašas pateiktas GPM306 formos antroje pusėje), F12 laukelyje – miestas, F13 laukelyje – gatvė, namo ir buto numeriai (tarp gatvės, namo ir buto numerių turi būti paliekama po tuščią langelį), F14 laukelyje – pašto kodas.

 

IV. GPM306FP FORMOS PILDYMO TVARKA

 

32. Laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas priedo lapo eilės numeris. Visų pridedamų papildomų lapų numeracija turi būti ištisinė, pradedant numeriu 1.

33. Į 1, 9 ir 10 laukelius turi būti perkeliami duomenys iš GPM306 formos atitinkamų laukelių (1, 9 ir 10 laukelių).

34. F1 laukelyje turi būti įrašomas faktiškojo savininko identifikatorius. Identifikatorius turi sutapti su GPM306F formos F1 laukeliu. Jei FP1 laukelyje pažymėtas „patikslinimas“ arba „atšaukimas“, arba yra teikiami duomenys apie išmokas faktiškajam savininkui, kurie (už ta patį laikotarpį) buvo teikti ankstesniame GPM306F formos pranešime, identifikatorius turi sutapti su ankstesniame GPM306F formos pranešime nurodytu identifikatoriumi.

35. FP1 laukelis pildomas taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

36. FP2 laukelyje turi būti įrašomas išmokos faktiškajam savininkui identifikatorius. Identifikatorius yra suteikiamas paties duomenų teikėjo ir yra skirtas faktiškojo savininko išmokos identifikavimui, tikslinant pranešimo duomenis. Jei FP1 laukelyje pažymėtas „patikslinimas“ arba „atšaukimas“, išmokos identifikatorius turi sutapti su ankstesniame pranešime nurodytu išmokos identifikatoriumi.

37. FP3 laukelyje turi būti įrašomas faktiškojo savininko banko sąskaitos numerio (identifikacinio kodo), įrašomo FP4 laukelyje, tipas:

37.1. skaičius „1“ pildomas tuo atveju, jei yra nurodomas faktiškojo savininko tarptautinis banko sąskaitos numeris (angl. IBAN);

37.2. skaičius „2“ pildomas tuo atveju, jei yra nurodomas faktiškojo savininko tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis numeris (angl. ISIN);

37.3. skaičius „3“ pildomas tuo atveju, jei yra nurodomas faktiškojo savininko kitas (ne tarptautinis banko sąskaitos numeris (angl. IBAN));

37.4. skaičius „4“ pildomas tuo atveju, jei yra nurodomas faktiškojo savininko kitas (ne tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis numeris (angl. ISIN));

37.5. skaičius „5“ pildomas tuo atveju, jei yra nurodomas faktiškojo savininko taisyklių 37.1–37.4 punktuose nenurodytas sąskaitos tipas.

38. FP4 laukelyje turi būti įrašomas faktiškojo savininko banko sąskaitos numeris arba vertybinių popierių identifikacinis numeris.

39. FP5 laukelyje turi būti įrašomas pinigų tarptautinio pervedimo transakcijos identifikacinis kodas (angl. SWIFT). Jei duomenų teikėjas tokio kodo neturi, šis laukelis nepildomas.

40. FP6 laukelyje turi būti įrašoma palūkanų sumokėjimo faktiškajam savininkui data. Jei tokių mokėjimų buvo daugiau nei vienas per metus, tai apie kiekvieną palūkanų mokėjimą turi būti įrašoma atskiroje GPM306FPformoje.

41. FP7 laukelyje turi būti įrašytas valiutos, kuria buvo sumokėtos palūkanos, triženklis kodas (pagal ISO 4217 standartą, pagrindinių valiutų kodų sąrašas pateiktas GPM306 formos antroje pusėje).

42. Vadovaujantis Direktyvos 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis, FP8 laukelyje turi būti įrašomas FP9 laukelyje nurodytos sumokėtos arba į sąskaitą pervestos palūkanų rūšies kodas:

42.1. skaičius „1“, kai teikiami duomenys apie sumokėtas ar į banko sąskaitą įskaitytas palūkanas;

42.2. skaičius „2“, kai teikiami duomenys apie sukauptas palūkanas ar gautas pajamas pardavus, padengus ar išpirkus skolinius reikalavimus.

43. FP9 laukelyje turi būti įrašoma išmokėtų arba įskaitytų į banko sąskaitą palūkanų suma.

 

V. GPM306V FORMOS PILDYMO TVARKA

 

44. Laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas priedo lapo eilės numeris. Visų pridedamų papildomų lapų numeracija turi būti ištisinė, pradedant numeriu 1.

45. Į 1, 9 ir 10 laukelius turi būti perkeliami duomenys iš GPM306 formos atitinkamų laukelių (1, 9 ir 10 laukelių).

46. V1 laukelyje turi būti įrašomas vieneto identifikatorius. Identifikatorius yra suteikiamas paties duomenų teikėjo ir yra skirtas vieneto identifikavimui tikslinant pranešimo duomenis. Jei V2 laukelyje pažymėtas „patikslinimas“ arba „atšaukimas“, identifikatorius turi sutapti su ankstesniame pranešime nurodytu identifikatoriumi.

47. V2 laukelis pildomas taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

48. V3 laukelyje turi būti įrašomas vieneto pavadinimas. Tarp pavadinimo žodžių turi būti paliekama po tuščią langelį.

49. Vieneto adresas turi būti įrašomas V4–V7 laukeliuose. V4 laukelyje turi būti įrašomas valstybės kodas, kurioje yra registruotas vienetas (ES valstybės ir susijusios ar asocijuotos teritorijos kodų sąrašas pateiktas GPM306 formos antroje pusėje), laukelyje V5 – miestas, laukelyje V6 – gatvė, namas ir butas (tarp gatvės, namo ir buto turi būti paliekama po tuščią langelį), laukelyje V7 – pašto kodas.

 

VI. GPM306VP FORMOS PILDYMO TVARKA

 

50. Laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas priedo lapo eilės numeris. Visų pridedamų papildomų lapų numeracija turi būti ištisinė, pradedant numeriu 1.

51. Į 1, 9 ir 10 laukelius turi būti perkeliami duomenys iš GPM306 formos atitinkamų laukelių (1, 9 ir 10 laukelių).

52. V1 laukelyje turi būti įrašomas vieneto identifikatorius. Identifikatorius turi sutapti su GPM306V priedo V1 lauku. Jei VP1 laukelyje pažymėtas „patikslinimas“ arba „atšaukimas“, arba yra teikiami duomenys apie išmokas vienetui, kurie (už tą patį laikotarpį) buvo teikti ankstesniame GPM306V formos pranešime, identifikatorius turi sutapti su ankstesniame GPM306V formos pranešime nurodytu identifikatoriumi.

53. VP1 laukelis pildomas taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

54. VP2 laukelyje turi būti įrašomas išmokos vienetui identifikatorius. Identifikatorius yra suteikiamas paties duomenų teikėjo ir yra skirtas vieneto išmokos identifikavimui, tikslinant pranešimo duomenis. Jei VP1 laukelyje pažymėtas „patikslinimas“ arba „atšaukimas“, identifikatorius turi sutapti su ankstesniame pranešime nurodytu identifikatoriumi.

55. VP3 laukelyje turi būti įrašomas vieneto banko sąskaitos numerio (identifikacinio kodo), įrašomo VP4 laukelyje, tipas. Pildoma taisyklų 37 punkte nustatyta tvarka.

56. VP4 laukelyje turi būti įrašomas vieneto banko sąskaitos numeris arba vertybinių popierių identifikacinis numeris.

57. VP5 laukelyje turi būti įrašomas pinigų tarptautinio pervedimo transakcijos identifikacinis kodas (angl. SWIFT).

58. VP6 laukelyje turi būti įrašoma palūkanų sumokėjimo vienetui data. Jei tokių mokėjimų buvo daugiau nei vienas per metus, tai apie kiekvieną palūkanų mokėjimą turi būti įrašoma atskiroje GPM306VPformoje (pakartojant kitų laukelių informaciją).

59. VP7 laukelis turi būti pildomas taisyklių 41 punkte nustatyta tvarka.

60. VP8 laukelyje turi būti įrašomas VP9 laukelyje nurodytos sumokėtos arba į banko sąskaitą pervestos palūkanų rūšies kodas. Pildoma taisyklų 42 punkte nustatyta tvarka.

61. VP9 laukelyje turi būti įrašoma išmokėtų arba įskaitytų į banko sąskaitą palūkanų suma.

 

VII. GPM306 FORMOS TEIKIMAS, PAKARTOTINIS TEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

62. GPM306 formos ir jos priedų duomenys už kalendorinius metus turi būti pateikti VMI prie FM iki kitų kalendorinių metų gegužės l dienos.

63. GPM306 formos ir jos priedų duomenys per MAĮ nustatytą terminą gali būti tikslinami duomenų teikėjo iniciatyva ir/ar mokesčių administratoriaus iniciatyva, t.y. pagal duomenų teikėjui mokesčių administratoriaus išsiųstą pranešimą apie nustatytus trūkumus (neatitikimus), per pranešime nurodytą terminą.

64. Jeigu duomenų teikėjas savo iniciatyva ar mokesčių administratoriaus nurodymu tikslina GPM306 formos duomenis, tai:

64.1. esant nepriimtam GPM306 formos pranešimui dėl nustatytų trūkumų, pranešimas turi būti teikiamas pilna apimtimi pašalinus trūkumus;

64.2. esant duomenų trūkumams GPM306 formos pranešime, arba teikiant naujus, ankstesniame to paties laikotarpio pranešime neteiktus trūkstamus duomenis, turi būti teikiami patikslinti, anksčiau teikto pranešimo eilučių duomenys.

 

_________________