LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. KOVO 5 D. NUTARIMO NR. 292 „DĖL LIETUVOS PASIRENGIMO NARYSTEI EUROPOS SĄJUNGOJE PROGRAMOS (NACIONALINĖ ACQUIS PRIĖMIMO PROGRAMA) TEISĖS DERINIMO PRIEMONIŲ IR ACQUIS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2003 METŲ PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. liepos 18 d. Nr. 965

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti acquis įgyvendinimo priemonių 2003 metų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir acquis įgyvendinimo priemonių 2003 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 25-1019), ir skyriaus „3.24. Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse“ 3.24.1-S4 priemonės ketvirtojoje skiltyje „Įvykdymo terminai“ vietoj žodžių „2003 metų II ketvirtis“ įrašyti žodžius „2003 metai–2004 metų II ketvirtis“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS

______________