VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

 

N U T A R I M A S

DĖL EUROPOS BENDRIJŲ PAVADINIMŲ IR VALSTYBIŲ EUROPOS SĄJUNGOS NARIŲ BENDRADARBIAVIMO SRIČIŲ PAVADINIMŲ SANTRUMPŲ

 

2000 m. spalio 26 d. Nr. 2(76)

Vilnius

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į tai, kad Europos bendrijų pavadinimų ir valstybių Europos Sąjungos narių bendradarbiavimo sričių pavadinimų santrumpos vartojamos visomis Europos Sąjungos oficialiomis ir darbo kalbomis, nutaria:

Lietuvių kalba parengtuose dokumentuose ir kituose tekstuose vartotinos lietuviškos Europos bendrijų pavadinimų ir valstybių Europos Sąjungos narių bendradarbiavimo sričių pavadinimų santrumpos: Europos Bendrija – EB, Europos ekonominė bendrija – EEB, Europos anglių ir plieno bendrija – EAPB, Europos atominės energijos bendrija – Euratomas, bendra užsienio ir saugumo politika – BUSP, teisingumas ir vidaus reikalai – TVR.

 

 

PIRMININKĖ                                                                                                       D. MIKULĖNIENĖ

______________