Tarptautinės atsinaujinančiosios energijos agentūros (IRENA) Statuto priedas – Tarptautinės atsinaujinančiosios energijos agentūros steigiamoSIOS konferencijos deklaracija dėl autentiškų statuto versijų

 

TARPTAUTINĖS ATSINAUJINANČIOSIOS ENERGIJOS AGENTŪROS STEIGIAMOJI KONFERENCIJA

 

KONFERENCIJOS DEKLARACIJA DĖL AUTENTIŠKŲ STATUTO VERSIJŲ

 

2009 m. sausio 26 d.

 

Bona, Pasaulio konferencijų centras

IRENA/FC/dcl.1

 

Konferencijos deklaracija dėl autentiškų Statuto versijų

 

Į Tarptautinės atsinaujinančiosios energijos agentūros steigimo konferenciją pakviestų valstybių atstovai, susirinkę 2009 m. sausio 26 d. Bonoje, priėmė šią deklaraciją, kuri yra neatsiejama Statuto dalis:

 

„2009 m. sausio 26 d. Bonoje pasirašytas Tarptautinės atsinaujinančiosios energijos agentūros Statutas, įskaitant šią deklaraciją, atitinkamų Pasirašiusiųjų šalių pareikalavimu taip pat turi būti autentifikuotas oficialiomis Jungtinių Tautų kalbomis, išskyrus anglų kalbą, ir valstybės depozitarės kalba1, 2.“

 

_____________________

1 Konferencijoje buvo pabrėžta, kad Prancūzija jau nusiuntė vyriausybei depozitarei Statutą prancūzų kalba, prašydama jį autentifikuoti prancūzų kalba.

2 Ši deklaracija neturi prieštarauti susitarimui dėl Madride vyksiančios Galutinės parengiamosios konferencijos darbo kalbos.

 

_________________