Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIUS SKYRIUS

 

2011 m. liepos 13 d. Nr. 884

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sutikti, kad jungimo būdu būtų reorganizuoti:

1.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – Fondo valdyba) Druskininkų skyrius (kodas – 188677818), Fondo valdybos Lazdijų skyrius (kodas – 188678681), Fondo valdybos Prienų skyrius (kodas – 191534659), Fondo valdybos Varėnos skyrius (kodas – 188680180), prijungiant juos prie Fondo valdybos Alytaus skyriaus (kodas – 188677775);

1.2. Fondo valdybos Jonavos skyrius (kodas – 193278144), Fondo valdybos Kaišiadorių skyrius (kodas – 188678496), Fondo valdybos Kėdainių skyrius (kodas – 188678539), prijungiant juos prie Fondo valdybos Kauno skyriaus (kodas – 188677437);

1.3. Fondo valdybos Kretingos skyrius (kodas – 191851257), Fondo valdybos Palangos skyrius (kodas – 193291191), Fondo valdybos Šilutės skyrius (kodas – 188679783), prijungiant juos prie Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (kodas – 193180814);

1.4. Fondo valdybos Šakių skyrius (kodas – 188679630), Fondo valdybos Vilkaviškio skyrius (kodas – 193290666), prijungiant juos prie Fondo valdybos Marijampolės skyriaus (kodas – 188677622);

1.5. Fondo valdybos Biržų skyrius (kodas – 190963890), Fondo valdybos Kupiškio skyrius (kodas – 190172399), Fondo valdybos Pasvalio skyrius (kodas – 188678877), Fondo valdybos Rokiškio skyrius (kodas – 188679445), prijungiant juos prie Fondo valdybos Panevėžio skyriaus (kodas – 191674725);

1.6. Fondo valdybos Joniškio skyrius (kodas – 188678343), Fondo valdybos Kelmės skyrius (kodas – 191440583), Fondo valdybos Pakruojo skyrius (kodas – 188678724), Fondo valdybos Radviliškio skyrius (kodas – 188679064), prijungiant juos prie Fondo valdybos Šiaulių skyriaus (kodas – 288677580);

1.7. Fondo valdybos Jurbarko skyrius (kodas – 190548314), Fondo valdybos Raseinių skyrius (kodas – 288679250), Fondo valdybos Tauragės skyrius (kodas – 188679826), prijungiant juos prie Fondo valdybos Šilalės skyriaus (kodas – 190895432);

1.8. Fondo valdybos Akmenės skyrius (kodas – 190870055), Fondo valdybos Plungės skyrius (kodas – 288678910), Fondo valdybos Skuodo skyrius (kodas – 188679598), Fondo valdybos Telšių skyrius (kodas – 188679979), prijungiant juos prie Fondo valdybos Mažeikių skyriaus (kodas – 191738576);

1.9. Fondo valdybos Anykščių skyrius (kodas – 188677960), Fondo valdybos Ignalinos skyrius (kodas – 188678158), Fondo valdybos Molėtų skyrius (kodas – 191555443), Fondo valdybos Švenčionių skyrius (kodas – 193298360), Fondo valdybos Ukmergės skyrius (kodas – 193285523), Fondo valdybos Visagino skyrius (kodas – 193170663), Fondo valdybos Zarasų skyrius (kodas – 193205324), prijungiant juos prie Fondo valdybos Utenos skyriaus (kodas – 193322893);

1.10. Fondo valdybos Šalčininkų skyrius (kodas – 191738195), Fondo valdybos Širvintų skyrius (kodas – 293135720), Fondo valdybos Trakų skyrius (kodas – 188680038), prijungiant juos prie Fondo valdybos Vilniaus skyriaus (kodas – 191683350).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Reorganizavimo tikslai – optimizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūrą – centralizuoti bendrųjų funkcijų valdymą, užtikrinti efektyvesnį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, racionaliau ir geriau atlikti Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijas, stiprinti vidaus kontrolę.

2.2. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Fondo valdybos Akmenės skyrius (kodas – 190870055), Fondo valdybos Anykščių skyrius (kodas – 188677960), Fondo valdybos Biržų skyrius (kodas – 190963890), Fondo valdybos Druskininkų skyrius (kodas – 188677818), Fondo valdybos Ignalinos skyrius (kodas – 188678158), Fondo valdybos Jonavos skyrius (kodas – 193278144), Fondo valdybos Joniškio skyrius (kodas – 188678343), Fondo valdybos Jurbarko skyrius (kodas – 190548314), Fondo valdybos Kaišiadorių skyrius (kodas – 188678496), Fondo valdybos Kelmės skyrius (kodas – 191440583), Fondo valdybos Kėdainių skyrius (kodas – 188678539), Fondo valdybos Kretingos skyrius (kodas – 191851257), Fondo valdybos Kupiškio skyrius (kodas – 190172399), Fondo valdybos Lazdijų skyrius (kodas – 188678681), Fondo valdybos Molėtų skyrius (kodas – 191555443), Fondo valdybos Pakruojo skyrius (kodas – 188678724), Fondo valdybos Palangos skyrius (kodas – 193291191), Fondo valdybos Pasvalio skyrius (kodas – 188678877), Fondo valdybos Plungės skyrius (kodas – 288678910), Fondo valdybos Prienų skyrius (kodas – 191534659), Fondo valdybos Radviliškio skyrius (kodas – 188679064), Fondo valdybos Raseinių skyrius (kodas – 288679250), Fondo valdybos Rokiškio skyrius (kodas – 188679445), Fondo valdybos Skuodo skyrius (kodas – 188679598), Fondo valdybos Šakių skyrius (kodas – 188679630), Fondo valdybos Šalčininkų skyrius (kodas – 191738195), Fondo valdybos Šilutės skyrius (kodas – 188679783), Fondo valdybos Širvintų skyrius (kodas – 293135720), Fondo valdybos Švenčionių skyrius (kodas – 193298360), Fondo valdybos Tauragės skyrius (kodas – 188679826), Fondo valdybos Telšių skyrius (kodas – 188679979), Fondo valdybos Trakų skyrius (kodas – 188680038), Fondo valdybos Ukmergės skyrius (kodas – 193285523), Fondo valdybos Varėnos skyrius (kodas – 188680180), Fondo valdybos Vilkaviškio skyrius (kodas – 193290666), Fondo valdybos Visagino skyrius (kodas – 193170663), Fondo valdybos Zarasų skyrius (kodas – 193205324).

2.3. Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos – Fondo valdybos Alytaus  skyrius (kodas – 188677775), Fondo valdybos Kauno skyrius (kodas – 188677437), Fondo valdybos Klaipėdos skyrius (kodas – 193180814), Fondo valdybos Marijampolės skyrius (kodas – 188677622), Fondo valdybos Mažeikių skyrius (kodas – 191738576), Fondo valdybos Panevėžio skyrius (kodas – 191674725), Fondo valdybos Šiaulių skyrius (kodas – 288677580), Fondo valdybos Šilalės skyrius (kodas – 190895432), Fondo valdybos Utenos skyrius (kodas – 193322893) ir Fondo valdybos Vilniaus  skyrius (kodas – 191683350).

2.4. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Fondo valdybos Alytaus skyrius (kodas – 188677775), Fondo valdybos Kauno skyrius (kodas – 188677437), Fondo valdybos Klaipėdos skyrius (kodas – 193180814), Fondo valdybos Marijampolės skyrius (kodas – 188677622), Fondo valdybos Mažeikių skyrius (kodas – 191738576), Fondo valdybos Panevėžio skyrius (kodas – 191674725), Fondo valdybos Šiaulių skyrius (kodas – 288677580), Fondo valdybos Šilalės skyrius (kodas – 190895432), Fondo valdybos Utenos skyrius (kodas – 193322893) ir Fondo valdybos Vilniaus skyrius (kodas – 191683350).

2.5. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos atliks šias funkcijas: kontroliuos apkaičiuotų socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių sumokėjimą ir priverstinai išieškos laiku nesumokėtas socialinio draudimo įmokas, baudas ir delspinigius; priims prašymus gauti pensiją, pašalpą ar kitą išmoką ir ją skirs; tvarkys apdraustų asmenų įskaitą ir kontroliuos duomenų keitimo apdraustų asmenų įskaitoje pagrįstumą, išduos asmenims nustatytos formos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimus; analizuos socialinio draudimo rodiklius ir įgyvendins priemones šiems rodikliams pagerinti, teiks atitinkamus pasiūlymus Fondo valdybai; Fondo valdybos nustatyta tvarka atliks socialinio draudimo lėšų apskaitą; apskaičiuos delspinigius; priverstine tvarka išieškos iš draudėjų lėšas, jų išmokėtas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo pažeidžiant nustatytą tvarką; įstatymų nustatyta tvarka išieškos dėl gavėjų kaltės permokėtas pensijų, pašalpų ir kitų išmokų sumas; įformins ir saugos pensijų, pašalpų ar kitų išmokų gavėjų bylas, išduos jiems nustatytos formos pažymėjimus; mokės pensijas, pašalpas ar kitas išmokas ir tvarkys jų apskaitą; nagrinės pareiškimus ir skundus socialinio draudimo klausimais; teisės aktų nustatyta tvarka skirs ir mokės išmokas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų; pagal susitarimą su savivaldybės institucijomis mokės socialinio pobūdžio išmokas iš savivaldybių biudžetų; kontroliuos nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo, tęsimo teisėtumą ir pagrįstumą (laikinojo nedarbingumo nustatymo teisėtumą ir pagrįstumą); tikrins ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ginčys darbingumo lygio (darbingumo netekimo), jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo pagrįstumą ir teisingumą; Fondo valdybos nustatyta tvarka kaups duomenis apie nesukakusių senatvės pensijos amžiaus asmenų įgytą socialinio draudimo ir jam prilyginamą stažą, turėtas draudžiamąsias ir joms prilyginamas pajamas; atidės baudų (išskyrus baudas, skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu (Žin., 1985, Nr. 1-1) išieškojimą iki vienų metų, socialinio draudimo įmokų už savarankiškai dirbančius asmenis įsiskolinimo mokėjimą iki vienų metų ir delspinigių, apskaičiuotų nuo pavėluotai pervestų socialinio draudimo įmokų už savarankiškai dirbančius asmenis, išieškojimo laiką; teisės aktų nustatyta tvarka teiks duomenis apie draudėją, apdraustą asmenį arba socialinio draudimo išmokos gavėją; sudarys sutartis su savanoriškai besidraudžiančiais asmenimis ir tvarkys šių asmenų įskaitos duomenis; vykdys asmenų, draudžiamų valstybės lėšomis, socialinį draudimą ir apskaitą; Fondo valdybos pritarimu galės perimti draudėjų finansinius reikalavimus; atliks kitas Fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

2.6. Po reorganizavimo veiksiančių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS

 

_________________