LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-290 „DĖL GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. vasario 2 d. Nr. D1-110

Vilnius

 

 

Pakeičiu Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2598; 2010, Nr. 36-1737):

1. 1 priede „Alyvų tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma“ išbraukiu raides „A. V.“;

2. 2 priede „Alyvų tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos pildymo instrukcija“ paskutinėje pastraipoje išbraukiu žodžius „ir patvirtinti antspaudu“;

3. 3 priede „Transporto priemonių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma“ išbraukiu raides „A. V.“;

4. 4 priede „Transporto priemonių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos pildymo instrukcija“ paskutinėje pastraipoje išbraukiu žodžius „ir patvirtinti antspaudu“;

5. 5 priede „Elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma“ išbraukiu raides „A. V.“;

6. 6 priede „Elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos pildymo instrukcija“ paskutinėje pastraipoje išbraukiu žodžius „ir patvirtinti“;

7. 7 priede „Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma“ išbraukiu raides „A. V.“;

8. 8 priede „Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos pildymo instrukcija“ paskutinėje pastraipoje išbraukiu žodžius „ir patvirtinti antspaudu“;

9. 9 priede „Apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma“ išbraukiu raides „A. V.“;

10. 10 priede „Apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos pildymo instrukcija“ paskutinėje pastraipoje išbraukiu žodžius „ir patvirtinti antspaudu“;

11. 11 priede išbraukiu raides „A. V.“;

12. 12 priede „Gaminių sąrašo pildymo instrukcija“ 2 ir 3 punktuose išbraukiu žodžius „ir įmonės spaudu“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas