LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. birželio 25 d. Nr. 816

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987, Nr. 124-5655; 2003, Nr. 15-610, Nr. 19-825, Nr. 57-2551):

1.1. Pripažinti netekusiu galios 2.9 punktą.

1.2. Išdėstyti 3.7–3.11 punktus taip:

3.7.    licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų įsigijimu, laikymu (sandėliavimu), kokybės kontrole ir pardavimu (išdavimu) vaistinėse fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims, neturintiems teisės verstis farmacine veikla, išdavimą                                                                     300 litų

3.8.      licencijos verstis vaistų gamyba vaistinėse, kokybės kontrole, vaistų ir vaistinių medžiagų įsigijimu, laikymu (sandėliavimu) ir pardavimu (išdavimu) fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims, neturintiems teisės verstis farmacine veikla, išdavimą                                                         300 litų

3.9.      licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų didmeniniu platinimu, kokybės kontrole išdavimą                                                                    1000 litų

3.10.    licencijos verstis pramonine vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba, įsigijimu, laikymu (sandėliavimu), kokybės kontrole, pagamintų preparatų pardavimu juridiniams asmenims, turintiems teisę verstis farmacine veikla, išdavimą     800 litų

3.11.    licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, išdavimą     300 litų“.

1.3. Papildyti šiuo 3.111 punktu:

3.111. licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų kokybės kontrole išdavimą     300 litų“.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 3.21 punktą.

1.5. Išdėstyti 3.81 punktą taip:

3.81.       sklandytojo licencijos                                                                        50 litų“.

1.6. Išdėstyti 3.84 punktą taip:                                                                         

3.84.       piloto mėgėjo licencijos                                                                     100 litų“.

1.7. Pripažinti netekusiu galios 3.85 punktą.

1.8. Išdėstyti 3.86 punktą taip:

3.86.       laisvojo aerostato piloto licencijos                                                    100 litų“.

1.9. Papildyti 3.92 punktą šia pastaba:

Pastaba. Civilinės aviacijos administracijos darbuotojams, kurie, vykdydami valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto studentams, kurie, atlikdami praktiką, privalo turėti galiojančią atitinkamą civilinės aviacijos specialisto licenciją, 3.81–3.92 punktuose nustatyta valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.“.

1.10. Papildyti šiais 3.174–3.193 punktais:

3.174.       licencijos gaminti ugniagesių kūno apsaugos priemones išdavimą  400 litų

3.175.  licencijos gaminti ugniagesių kvėpavimo organų apsaugos priemones išdavimą                                                                                                 600 litų

3.176.  licencijos gaminti ugniagesių savisaugos ir savigalbos priemones išdavimą       400 litų

3.177.  licencijos gaminti priešgaisrinę gelbėjimo įrangą išdavimą                     400 litų

3.178.  licencijos gaminti pirmines gaisro gesinimo priemones išdavimą           400 litų

3.179.  licencijos gaminti gaisro gesinimo priemones išdavimą                          500 litų

3.180.  licencijos gaminti ugnį gesinančias medžiagas išdavimą                        400 litų

3.181.  licencijos gaminti stacionarių automatinių ir autonominių gaisrų gesinimo sistemų (AGGS) įrenginius išdavimą                                                     1200 litų

3.182.  licencijos gaminti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų (GAGSS) įrenginius išdavimą                                                   1200 litų

3.183.  licencijos gaminti gaisrinius vandens siurblius išdavimą                        1200 litų

3.184.  licencijos gaminti specialiosios paskirties gaisrinius automobilius išdavimą       2400 litų

3.185.  licencijos gaminti priešgaisrinės saugos priemones išdavimą                 400 litų

3.186.  licencijos gaminti priešgaisrinės saugos ženklus išdavimą                      100 litų

3.187.  licencijos techniškai prižiūrėti stacionarią automatinę ir autonominę gaisrų gesinimo sistemą (AGGS) ir jos įrenginius išdavimą                             1200 litų

3.188.  licencijos techniškai prižiūrėti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų (GAGSS) įrenginius išdavimą                             1200 litų

3.189.  licencijos techniškai prižiūrėti priešdūminių sistemų įrangą išdavimą    1200 litų

3.190.  licencijos techniškai prižiūrėti pranešimo apie gaisrą sistemų įrangą išdavimą       1200 litų

3.191.  licencijos techniškai prižiūrėti gesintuvus išdavimą                               400 litų

3.192.  licencijos techniškai prižiūrėti kitas priešgaisrines priemones (konstrukcijų atsparumą ugniai, centralizuotus stebėjimo, kitus valdymo ir indikavimo pultus) išdavimą                                                                                     500 litų

3.193.  licencijų, susijusių su priešgaisrinės įrangos gamyba ir jos technine priežiūra:      

3.193.1.      papildymą                                                                                        100 litų

3.193.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                  30 litų

Pastaba. Valstybės rinkliava už licencijų, susijusių su priešgaisrinės įrangos gamyba ir jos technine priežiūra, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžioms įstaigoms išdavimą, papildymą, patikslinimą ar dublikato išdavimą mažinama 100 procentų.“.

1.11. Išdėstyti 4.22 punktą taip:

„4.22.

farmacijos praktikos licencijos perregistravimą, rekvizitų patikslinimą

20 litų“.

 

1.12. Pripažinti netekusiu galios 4.23 punktą.

1.13. Išdėstyti 4.29–4.32 punktus taip:

„4.29.

licencijos, leidimo, pažymėjimo, sertifikato dublikato išdavimą

5 litai

4.30.

farmacijos praktikos licencijos išdavimą

66 litai

4.31.

licencijos juridiniam asmeniui verstis farmacine veikla papildymą

100 litų

4.32.

licencijos juridiniam asmeniui verstis farmacine veikla rekvizitų patikslinimą

50 litų“.

 

1.14. Papildyti šiais 4.711 ir 4.712 punktais:

„4.711.

leidimo užsienio kolektyvinio investavimo institucijoms viešai platinti Lietuvos Respublikoje akcijas (vienetus), kai jų veiklą prižiūri Europos ekonominės erdvės valstybės arba Europos Sąjungos valstybės kandidatės kompetentingos valstybinės institucijos (kiekvienam subfondui atskirai), išdavimą

2000 litų

4.712.

leidimo užsienio kolektyvinio investavimo institucijoms viešai platinti Lietuvos Respublikoje akcijas (vienetus), kai jų veiklą prižiūri kitos valstybės kompetentingos valstybinės institucijos (kiekvienam subfondui atskirai), išdavimą

3000 litų“.

 

1.15. Pakeisti 4 punkto pastraipą „Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracijos“ (po 4.92 punkto) ir išdėstyti ją taip:

„Civilinės aviacijos administracijos“.

1.16. Išdėstyti 4.93–4.95 punktus taip:

„4.93.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai

90 litų

4.94.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

140 litų

4.95.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

190 litų“.

 

1.17. Išdėstyti 4.101 punktą taip:

4.101.       orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo dublikato išdavimą                                                                                                 50 litų“.

1.18. Išdėstyti 4.106–4.117 punktus taip:

4.106.       orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                                  100 litų

4.107.  orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                                200 litų

4.108.  orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg                              500 litų

4.109.  orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                              2000 litų

4.110.  orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                            2500 litų

4.111.  orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                           3000 litų

4.112.  orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                       50 litų

4.113.  orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg            140 litų

4.114.  orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg          350 litų

4.115.  orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg          1000 litų

4.116.  orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg        1250 litų

4.117.  orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                       1500 litų“.

1.19. Papildyti šiais 4.1171–4.1175 punktais:

4.1171.      orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo dublikato arba orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą       50 litų

4.1172. orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą      50 litų

4.1173. orlaivio techninės priežiūros organizavimo vadovo pataisų tvirtinimą   100 litų

4.1174. orlaivių skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimą                                       100 litų

4.1175. orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą                                 100 litų“.

1.20. Papildyti šiais 4.1391–4.1394 punktais:

„4.1391.

orlaivio atitikties pagal Regioninės navigacijos (BRNAV) reikalavimus pažymėjimo išdavimą

150 litų

4.1392.

orlaivio žurnalo išdavimą

30 litų

4.1393.

orlaivių skrydžių vykdymo vadovo (instrukcijos) tvirtinimą

100 litų

4.1394.

techninės priežiūros pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą

100 litų“.

 

1.21. Išdėstyti 4.140 ir 4.141 punktus taip:

„4.140.

orlaivio tipo pažymėjimo pripažinimą

2000 litų

4.141.

triukšmo pažymėjimo pripažinimą

100 litų“.

 

1.22. Pripažinti netekusiu galios 4.144 punktą.

1.23. Išdėstyti 4.145–4.150 punktus taip:

„4.145.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba 1 asmuo

500 litų

4.146.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 2 iki 10 asmenų

1000 litų

4.147.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų

2000 litų

4.148.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 51 iki 100 asmenų

4000 litų

4.149.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 101 iki 200 asmenų

8000 litų

4.150.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba daugiau kaip 200 asmenų

12000 litų“.

 

1.24. Papildyti šiais 4.1501 ir 4.1502 punktais:

„4.1501.

techninės priežiūros pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą

100 litų

4.1502.

užsienio valstybės (ne JAA narės) išduoto patvirtintos techninės priežiūros organizacijos pažymėjimo pripažinimą

1000 litų“.

 

1.25. Pripažinti netekusiais galios 4.151–4.156 punktus ir 4.161 punktą.

1.26. Išdėstyti 4.162–4.164 punktus taip:

4.162.       oro vežėjo pažymėjimo dublikato išdavimą                               50 procentų valstybės

                                                                                                                      rinkliavos už vežėjo

                                                                                                                      pažymėjimo, nurodyto

                                                                                                                      4.157–4.160 punktuose,

                                                                                                                      išdavimą

4.163.  oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą, kai nereikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai, ar jie neprieštarauja galiojantiems teisės aktams                                              1000 litų

4.164.  oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai, ar jie neprieštarauja galiojantiems teisės aktams                                              80 procentų valstybės

                                                                                                                           rinkliavos už vežėjo

                                                                                                                           pažymėjimo, nurodyto

                                                                                                                           4.157–4.160 punktuose,

                                                                                                                           išdavimą“.

1.27. Išdėstyti 4.172–4.175 punktus taip:

4.172.       tiksliojo artėjimo tūpti II ICAO kategorijos įrenginių sistemos įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                             30000 litų

4.173.  tiksliojo artėjimo tūpti I ICAO kategorijos įrenginių sistemos įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                             18000 litų

4.174.  netiksliojo artėjimo tūpti pagal prietaisus įrenginių sistemos įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                             9000 litų

4.175.  tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimo pratęsimą                            50 procentų valstybės

                                                                                                                           rinkliavos, nurodytos

                                                                                                                           4.168–4.174 punktuose“.

1.28. Pripažinti netekusiu galios 4.183 punktą.

1.29. Išdėstyti 4.184 punktą taip:

4.184.       civilinės aviacijos specialisto licencijos dublikato išdavimą            25 litai“.

1.30. Papildyti šiuo 4.1881 punktu ir pastaba:

4.1881.      civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą arba pavardės joje pakeitimą                                                                                                20 litų

Pastaba. Civilinės aviacijos administracijos darbuotojams, kurie vykdo valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, valstybės rinkliava, nustatyta 4.180–4.188 punktuose ir 4.1881 punkte, mažinama 100 procentų.“.

1.31. Papildyti 4.199 punktą šia pastaba:

Pastaba. Civilinės aviacijos administracijos darbuotojams, kurie vykdo valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, 4.197–4.199 punktuose nustatyta valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.“.

1.32. Išdėstyti 4.243 punktą taip:

„4.243.

krantinės (prieplaukos) techninės būklės apžiūrą (1 bėginis metras) ir akto surašymą

1 litas“.

 

1.33. Pripažinti netekusiu galios 4.267 punktą.

1.34. Išdėstyti 4.272 punktą taip:

„4.272

pažymėjimo arba leidimo, patvirtinančio sąlygų tinkamumą užsiimti mokymo veikla automobilių transporte, išdavimą ir perregistravimą

60 litų“.

 

1.35. Išdėstyti 4.280 punkto pirmąją pastraipą taip:

„4.280.

vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizę arba mokymo įstaigos atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą:

 

 

1.36. Išdėstyti 4.282 punktą taip:

4.282.       asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto kvalifikaciją, egzaminavimą pagal kiekvieną mokymo kursą                                                                                                         70 litų

1.37. Papildyti šiuo 4.2825 punktu:

4.2825.        mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, atestavimą                                                 70 litų“.

1.38. Išdėstyti 4.284, 4.285 (nekeičiant 4.2851–4.2855 punktų), 4.286 ir 4.287 punktus taip:

4.284.       geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimą registre             30 litų

4.285.         geležinkelio riedmens arba konteinerio duomenų atnaujinimą registre 13 litų

4.286.         leidimo įsigyti Lietuvos Respublikoje pagamintą nedenatūruotą etilo alkoholį išdavimą                                                                                          200 litų

4.287.         leidimo įsigyti Lietuvos Respublikoje pagamintą arba importuotą denatūruotą etilo alkoholį išdavimą                                                                    300 litų“.

1.39. Išdėstyti 4.291 punktą taip:                    

4.291.       licencijos gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, importuoti alkoholio produktus, tabaką ir tabako gaminius ir verstis didmenine prekyba jais papildymą firmų, produkcijos pavadinimais, sandėlių adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), šių licencijų patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys nuo įmonės                                                                                      100 litų“.

1.40. Išdėstyti 4.312 ir 4.313 punktus taip:                                                      

4.312.       traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą        15 litų

4.313.         traktoriaus priekabos techninę apžiūrą                                            8 litai“.

1.41. Papildyti šiuo 4.3131 punktu ir pastabomis:                                             

4.3131.      12 metrų darbinio pločio pesticidų purkštuvo techninę apžiūrą      25 litai

Pastabos: 1. Jeigu pesticidų purkštuvo darbinis plotas didesnis kaip 12 metrų, už kiekvieną papildomą pločio metrą valstybės rinkliavos dydis didinamas 1 litu.

2. Valstybės rinkliava už pirmąją individualios konstrukcijos traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

3. Už išvykimą savivaldybės transportu į traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos buvimo vietą sutikrinti registravimo duomenų arba atlikti papildomos techninės apžiūros imama papildoma 20 litų valstybės rinkliava.“.

1.42. Išdėstyti 4.314 ir 4.315 punktus taip:

4.314.traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą                                                                              25 litai

4.315. traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registravimo dokumento išdavimą                                                                                                      10 litų“

1.43. Išdėstyti 4.320 punktą taip:

4.320. Gyventojų registro tarnybos pažymos išdavimą                                         10 litų

Pastaba. Už pažymos išdavimą asmenims, turintiems teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gauti socialinę pašalpą, vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba), stacionariose globos įstaigose valstybės išlaikomiems asmenims, sutuoktinio neturintiems sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims ir I, II grupių invalidams valstybės rinkliava mažinama 100 procentų, o III grupės invalidams – 50 procentų.“.

1.44. Išdėstyti 4.352 punktą taip:

„4.352.

išduodamų licencijų papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą

100 litų“.

 

1.45. Papildyti šiuo 4.3561 punktu:

„4.3561.

ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininkų ūkių registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą

10 litų“.

 

1.46. Papildyti 4.441 punktą šia pastaba:

Pastaba. Mokymo įstaigų, rengiančių jūrų transporto specialistus, dieninių skyrių studentams ir moksleiviams 4.398, 4.404, 4.427, 4.431, 4.433, 4.439 ir 4.441 punktuose nustatyta valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.“.

1.47. Papildyti 4 punktą (po 4.452.6 punkto) pastraipa „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro“ ir šiais 4.453–4.454 punktais:

„Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro

4.453.

Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizę:

 

4.453.1.

I, II klasės pramoginių ir T0 klasės techninių pirotechnikos priemonių

10 litų

4.453.2.

III, IV klasės pramoginių ir T1, T2 klasės techninių pirotechnikos priemonių

20 litų

4.454.

Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės išvados galiojimo termino pratęsimą

10 litų“.

 

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ