Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL AKMENĖS rajono savivaldybės PAPILĖS SENIŪNIJOS PELKELĖS KAIMO teritorijos ribų pakeitimo

 

2008 m. rugsėjo 24 d. Nr. 946

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183; 2005, Nr. 88-3284) 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės tarybos pasiūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Akmenės rajono savivaldybės Papilės seniūnijos Pelkelės kaimo teritorijos ribas pagal parengtą planą:

1. Priskirti Akmenės rajono savivaldybės Papilės seniūnijos Pelkelės kaimo teritorijai šias Akmenės rajono savivaldybės Papilės seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų dalis:

1.1. Skabeikių kaimo žemės sklypus Nr. 1 (0,4584 hektaro) ir Nr. 6 (0,5729 hektaro);

1.2. Kožiškių kaimo žemės sklypą Nr. 2 (0,6913 hektaro);

1.3. Latvelių kaimo žemės sklypus Nr. 3 (26,3092 hektaro) ir Nr. 5 (5,8250 hektaro);

1.4. Papilės miestelio žemės sklypą Nr. 4 (35,6543 hektaro).

2. Išskirti iš Akmenės rajono savivaldybės Papilės seniūnijos Pelkelės kaimo teritorijos šias teritorijos dalis ir priskirti jas Akmenės rajono savivaldybės Papilės seniūnijos gyvenamosioms vietovėms:

2.1. Skabeikių kaimui – žemės sklypus Nr. 7 (4,2399 hektaro), Nr. 8 (4,0787 hektaro) ir Nr. 13 (6,5339 hektaro);

2.2. Eglesių kaimui – žemės sklypą Nr. 9 (5,5364 hektaro);

2.3. Papilės miesteliui – žemės sklypus Nr. 10 (1,4699 hektaro), Nr. 11 (5,3360 hektaro), Nr. 12 (0,0435 hektaro) ir Nr. 14 (0,0623 hektaro).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Vidaus reikalų ministras                                                        Regimantas Čiupaila

 

_________________