LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 3 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. birželio 28 d. Nr. XI-1554

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2007, Nr. 135-5453; 2008, Nr. 120-4549, Nr. 143-5688, Nr. 149-6039, Nr. 149-6041; 2009, Nr. 29-1140, Nr. 85-3577, Nr. 147-6555; 2010, Nr. 67-3346, Nr. 67-3347, Nr. 86-4530)

 

1 straipsnis. Įstatymo 3 priedo I skyriaus pakeitimas

Įstatymo 3 priedo I skyriaus 5 eilutės 3 skiltyje po žodžių „komisijos ar tarybos administracijos direktorius“ įrašyti žodžius „generalinis inspektorius“, 4 skiltyje žodžius „generalinis inspektorius“ išbraukti ir šią eilutę išdėstyti taip:

5.

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovo pavaduotojas,

Seimo Pirmininko patarėjas,

ministro patarėjas, Vyriausybės įgaliotinis,

mero patarėjas,

Ministro Pirmininko tarnybos departamento direktorius

departamento direktorius, valdybos direktorius,

komisijos ar tarybos administracijos direktorius,

generalinis inspektorius,

gynybos patarėjas,

vyriausiasis patarėjas,

teismo pirmininko patarėjas

ambasadorius ypatingiems pavedimams,

įgaliotasis ministras,

laikinasis reikalų patikėtinis,

departamento direktorius,

generalinis konsulas

valdybos viršininkas,

eskadrilės vadas,

dalinio vadas,

patarėjas,

generalinio direktoriaus patarėjas,

departamento viršininkas,

štabo viršininko pavaduotojas

A

17–18

A

16–17

A

15–16

A

12–15

A

11–14

 

2 straipsnis. Įstatymo 3 priedo II skyriaus pakeitimas

Įstatymo 3 priedo II skyriaus 5 eilutės 3 skiltyje po žodžių „komisijos ar tarybos administracijos direktorius“ įrašyti žodžius „generalinis inspektorius“, 4 skiltyje žodžius „generalinis inspektorius“ išbraukti ir šią eilutę išdėstyti taip:

5.

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovo pavaduotojas,

Seimo Pirmininko patarėjas,

ministro patarėjas,

mero patarėjas,

Vyriausybės įgaliotinis, Ministro Pirmininko tarnybos departamento direktorius

departamento direktorius, valdybos direktorius,

komisijos ar tarybos administracijos direktorius,

generalinis inspektorius,

gynybos patarėjas,

vyriausiasis patarėjas,

teismo pirmininko patarėjas

ambasadorius ypatingiems pavedimams,

įgaliotasis ministras,

laikinasis reikalų patikėtinis,

departamento direktorius,

generalinis konsulas

valdybos viršininkas,

eskadrilės vadas,

dalinio vadas,

patarėjas,

generalinio direktoriaus patarėjas,

departamento viršininkas,

štabo viršininko pavaduotojas

A

17–18

A

16–17

A

15–16

A

13–15

A

12–14

 

3 straipsnis. Įstatymo 3 priedo III skyriaus pakeitimas

Įstatymo 3 priedo III skyriaus 5 eilutės 3 skiltyje po žodžių „komisijos ar tarybos administracijos direktorius“ įrašyti žodžius „generalinis inspektorius“, 4 skiltyje žodžius „generalinis inspektorius“ išbraukti ir šią eilutę išdėstyti taip:

5.

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovo pavaduotojas,

Seimo Pirmininko patarėjas,

ministro patarėjas,

mero patarėjas,

Vyriausybės įgaliotinis,

Ministro Pirmininko tarnybos departamento direktorius

departamento direktorius, valdybos direktorius,

komisijos ar tarybos administracijos direktorius,

generalinis inspektorius, gynybos patarėjas,

vyriausiasis patarėjas,

teismo pirmininko patarėjas

ambasadorius ypatingiems pavedimams,

įgaliotasis ministras,

laikinasis reikalų patikėtinis,

departamento direktorius,

generalinis konsulas

valdybos viršininkas,

eskadrilės vadas,

dalinio vadas,

patarėjas,

generalinio direktoriaus patarėjas,

departamento viršininkas,

štabo viršininko pavaduotojas

A

17–18

A

16–17

A

15–16

A

14–15

A

13–14

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________