LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2008 m. vasario 15 d. Nr. V-122

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsniu ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2007 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 4/2 bei siekdamas racionaliau naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas,

papildau Medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašą (C sąrašą), patvirtintą 2000 m. spalio 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 529 „Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 85-2609; 2006, Nr. 123-4658), šia eilute (po eilutės „Vienkartiniai švirkštai insulinui su adatomis / Sergantiems cukriniu diabetu“):

 

Insulino pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių komplektas – 1 per mėnesį

Sergantiesiems I tipo cukriniu diabetu: vaikams, asmenims iki 19 metų, nėščiosioms – nėštumo laikotarpiu, planuojančioms pastoti moterims, kai yra nekontroliuojamas diabetas – iki 1 metų. Kompensuojamoji komplekto kaina – 300 Lt per mėnesį

 

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS