LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 2 PRIEDĖLIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2001 m. gruodžio 13 d. Nr. IX-648

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270, Nr. 92-2845, Nr. 102-3213; 2001, Nr. 37-1231)

 

1 straipsnis. 2 priedėlio 4 skirsnio pakeitimas

Pakeisti 2 priedėlio 4 skirsnį „Valstybės kontrolė“ ir jį išdėstyti taip:

 

4. Valstybės kontrolė

 

Pareigybės pavadinimas

Kategorija

 

Departamento direktorius

28–29

 

Skyriaus viršininkas

27–28

 

Vyriausiasis kontrolierius, vyriausiasis specialistas

25-26

 

Vyresnysis kontrolierius, vyresnysis specialistas

24–25

 

Kontrolierius, specialistas

22–24

 

Jaunesnysis kontrolierius, jaunesnysis specialistas

19–21

 

2 straipsnis. 2 priedėlio 14 skirsnio pakeitimas

Pakeisti 2 priedėlio 14 skirsnį „Seimo kontrolierių įstaiga, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga“ ir jį išdėstyti taip:

 

„14. SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGA, MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBA, VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA

 

Pareigybės pavadinimas

Kategorija

 

Seimo kontrolierių įstaigos kancleris

27

 

Vyresnysis patarėjas

26

 

Patarėjas

25

 

Skyriaus vedėjas

24

 

Vyresnysis specialistas

20–23

 

Specialistas

18–19

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________