VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2003-09-25 ĮSAKYMO NR. V-130 PAPILDYMO

 

2003 m. gruodžio 1 d. Nr. V-153

Vilnius

 

 

1. Papildau Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003-09-25 įsakymo Nr. V-130 (Žin., 2003, Nr. 92-4185) 1 priedą „Matavimo priemonių žymenys 2004 metams“, įtraukiant į patvirtintų žymenų sąrašą klijuojamą polimerinės plėvelės lipduką:

 

 

1.11. klijuojamas polimerinės

plĖvelės lipdukas (baltos spalvos)

– stačiakampio formos (7 x 14) mm

– kvadrato formos (14 x 14) mm

 

 

 

 

2. Papildau Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003-09-25 įsakymo Nr. V-130 (Žin., 2003, Nr. 92-4185) 3 priedą „Patikros žymenų matavimo priemonėms naudojimo tvarka 2004 metams“, įrašant 11 punktą:

11. Klijuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 1.11 gali būti naudojamas visoms matavimo priemonėms, kurioms nėra galimybės priklijuoti originalų lipduką 1.1 arba užplombuoti 1.3–1.8 plombomis. Užklijavus lipduką 1.11, matavimo priemonė turi būti saugoma 12 val., kad polimerinė plėvelė sukietėtų.“

3. Pasikeitus TŪB „Riana“ pavadinimui ir statusui (vietoj TŪB „Riana“ – UAB „Rianos metrologijos paslaugos“), keičiu Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003-09-25 įsakymo Nr. V-130 (Žin., 2003, Nr. 92-4185) 2 priedo „Įmonių ir laboratorijų, įgaliotų atlikti matavimo priemonių patikrą 2004 metais, žymekliuose, plombose ir antspauduose naudojami ženklai“ 16 punktą:

 

 

Įgaliotos įmonės arba laboratorijos pavadinimas

Ženklai, naudojami lipdukuose

Ženklai, naudojami žymekliuose, plombose ir antspauduose

16. UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ kalibravimo ir bandymų laboratorija

RIA

R

 

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                      OSVALDAS STAUGAITIS