Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 17 d. Nr. 45

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950; 2006, Nr. 10-362; 2007, Nr. 18-665; 2009, Nr. 67-2693, Nr. 109-4649; 2010, Nr. 21-997, Nr. 77-3937, Nr. 135-6885):

1. Įrašyti 2 priedo 13 punkto trečiojoje skiltyje po žodžių „Užsienio reikalų ministerija“ žodžius „Vidaus reikalų ministerija“.

2. 5 priede:

2.1. Įrašyti 5 punkto antrojoje skiltyje vietoj žodžių „(vidaus rinka, pramonė ir tyrimai)“ žodžius „(vidaus rinka, pramonė, moksliniai tyrimai ir kosmosas)“.

2.2. Išdėstyti 9 punktą taip:

9.    Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryba       švietimo ir mokslo ministras, socialinės

apsaugos ir darbo ministras, kultūros

ministras, vidaus reikalų ministras“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                            AUDRONIUS AŽUBALIS