LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. kovo 30 d. Nr. XI-717

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213; 2009, Nr. 61-2405)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 7 dalies pripažinimas netekusia galios

10 straipsnio 7 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________