LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. gegužės 14 d. Nr. XII-304

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2002, Nr. 45-1710; 2005, Nr. 149-5416; 2007, Nr. 101-4107)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio 1 dalies 6 punkto pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti (išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus; taip pat išskyrus automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, statymą savivaldybių tarybų nustatytose nerezervuotose mokamose vietose automobiliams statyti);“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________