LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 3 PRIEDO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. gegužės 9 d. Nr. XII-281

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2007, Nr. 135-5453; 2008, Nr. 120-4549, Nr. 143-5688, Nr. 149-6039, Nr. 149-6041; 2009, Nr. 29-1140, Nr. 85-3577, Nr. 147-6555; 2010, Nr. 67-3346, Nr. 67-3347, Nr. 86-4530; 2011, Nr. 91-4329, Nr. 91-4330, Nr. 150-7037; 2012, Nr. 129-6471, Nr. 135-6869, Nr. 155-7994; 2013, Nr. 11-498, Nr. 11-499)

 

1 straipsnis. Įstatymo 3 priedo II skyriaus papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti Įstatymo 3 priedo II skyrių nauja 13 eilute:

„13.

Seimo frakcijos referentas,

Seimo nario padėjėjas-sekretorius

 

 

 

A 12“

 

 

 

 

 

2. Įstatymo 3 priedo II skyriaus 13 eilutę laikyti 14 eilute, šios eilutės 2 stulpelyje išbraukti žodžius „Seimo frakcijos referentas“ ir „Seimo nario padėjėjas-sekretorius“ ir šią eilutę išdėstyti taip:

„14.

Respublikos Prezidento patarėjo padėjėjas, Respublikos Prezidento atstovo spaudai padėjėjas

vyresnysis specialistas, kanceliarijos padėjėjas, valstybinis auditorius

trečiasis sekretorius

būrio vadas,

lakūnas, vyresnysis specialistas,

vyresnysis inspektorius, vyresnysis tyrėjas

A 10–12

A 9–11

A 8–10

A 7–9

A 6–8“

 

3. Papildyti Įstatymo 3 priedo II skyrių nauja 15 eilute:

„15.

Seimo nario padėjėjas-sekretorius

 

 

 

B 11“

 

 

 

 

 

4. Įstatymo 3 priedo II skyriaus 14 eilutę laikyti 16 eilute, šios eilutės 2 stulpelyje išbraukti žodžius „Seimo nario padėjėjas-sekretorius“, 6 stulpelyje – raidę ir skaičius „B 9–11“ ir šią eilutę išdėstyti taip:

„16.

Mero padėjėjas

vyresnysis specialistas, prokuroro padėjėjas

 

būrio vadas,

vyresnysis specialistas,

vyresnysis inspektorius

 

B 8–10

B 7–9

B 6–8

B 6–8“

 

5. Įstatymo 3 priedo II skyriaus 15–20 eilutes laikyti atitinkamai 17–22 eilutėmis.

2 straipsnis. Įstatymo 3 priedo III skyriaus papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti Įstatymo 3 priedo III skyrių nauja 13 eilute:

„13.

Seimo frakcijos referentas,

Seimo nario padėjėjas-sekretorius

 

 

 

A 12“

 

 

 

 

 

2. Įstatymo 3 priedo III skyriaus 13 eilutę laikyti 14 eilute, šios eilutės 2 stulpelyje žodžius išbraukti „Seimo frakcijos referentas“ ir „Seimo nario padėjėjas-sekretorius“ ir šią eilutę išdėstyti taip:

„14.

Respublikos Prezidento patarėjo padėjėjas, Respublikos Prezidento atstovo spaudai padėjėjas, ministro padėjėjas

vyresnysis specialistas, kanceliarijos padėjėjas, valstybinis auditorius

trečiasis sekretorius

būrio vadas,

lakūnas, vyresnysis specialistas,

vyresnysis inspektorius, vyresnysis tyrėjas

A 11–12

A 10–11

A 9–10

A 8–9

A 7–8“

 

3. Papildyti Įstatymo 3 priedo III skyrių nauja 15 eilute:

„15.

Seimo nario padėjėjas-sekretorius

 

 

 

B 11“

 

 

 

 

 

4. Įstatymo 3 priedo III skyriaus 14 eilutę laikyti 16 eilute, šios eilutės 2 stulpelyje išbraukti žodžius „Seimo nario padėjėjas-sekretorius“, 6 stulpelyje – raidę ir skaičius „B 9–11“ ir šią eilutę išdėstyti taip:

 

„16.

Mero padėjėjas

vyresnysis specialistas, prokuroro padėjėjas

 

būrio vadas,

vyresnysis specialistas,

vyresnysis inspektorius

 

B 9–10

B 8–9

B 7–8

B 7–8“

 

5. Įstatymo 3 priedo III skyriaus 15–20 eilutes atitinkamai laikyti 17–22 eilutėmis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________