LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 677 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 119:2002 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-694

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2008 m. spalio 28 d. Europos Komisijos direktyvą 2008/100/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvos 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo nuostatas dėl rekomenduojamų paros suvartojimo normų, energinės vertės perskaičiavimo koeficientų ir apibrėžčių (OL 2008 L 285, p. 9):

1. Pakeičiu Lietuvos higienos normą HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530, Nr. 60-2741; 2004, Nr. 70-2458; 2008, Nr. 59-2265):

1.1. Papildau preambulę žodžiais:

„2008 m. spalio 28 d. Europos Komisijos direktyva 2008/100/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo nuostatas dėl rekomenduojamų paros suvartojimo normų, energinės vertės perskaičiavimo koeficientų ir apibrėžčių.“

1.2. Papildau nauju 6.17 punktu:

6.17. Skaidulinės medžiagos – angliavandenių polimerai, sudaryti iš trijų ar daugiau monomerų grandžių, kurie nėra nei virškinami, nei absorbuojami žmogaus plonojoje žarnoje ir priklauso šioms kategorijoms:

6.17.1. valgomieji angliavandenių polimerai, natūraliai esantys maiste;

6.17.2. valgomieji angliavandenių polimerai, išgauti iš maisto žaliavos fiziniu, fermentavimo arba cheminiu būdu ir turintys teigiamą fiziologinį poveikį, patvirtintą visuotinai pripažintais moksliniais įrodymais;

6.17.3. valgomieji sintetiniai angliavandenių polimerai, turintys teigiamą fiziologinį poveikį, patvirtintą visuotinai pripažintais moksliniais įrodymais.“

1.3. Papildau šiais 30.8 ir 30.9 punktais:

30.8. skaidulinėms medžiagoms – 2 kcal/g–8 kJ/g,

30.9. eritritoliui – 0 kcal/g–0 kJ/g.“

1.4. Išdėstau 4 priedą taip:

„Lietuvos higienos normos HN 119:2002

„Maisto produktų ženklinimas“

4 priedas

 

Vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurios gali būti nurodomos ir rekomenduojamos jų paros normos

 

Pavadinimas

Rekomenduojama paros norma (RPN)

 

 

1. Vitaminas A

800 µg

2. Vitaminas D

5 µg

3. Vitaminas E

12 mg

4. Vitaminas K

75 µg

5. Vitaminas C

80 mg

6. Tiaminas

1,1 mg

7. Riboflavinas

1,4 mg

8. Niacinas

16 mg

9. Vitaminas B6

1,4 mg

10. Folio rūgštis

200 µg

11. Vitaminas B12

2,5 µg

12. Biotinas

50 µg

13. Pantoteno rūgštis

6 mg

14. Kalis

2000 mg

15. Chloridas

800 mg

16. Kalcis

800 mg

17. Fosforas

700 mg

18. Magnis

375 mg

19. Geležis

14 mg

20. Cinkas

10 mg

21. Varis

1 mg

22. Manganas

2 mg

23. Fluoridas

3,5 mg

24. Selenas

55 µg

25. Chromas

40 µg

26. Molibdenas

50 µg

27. Jodas

150 µg “

 

2. Nustatau, kad:

2.1. nuo 2012 m. spalio 31 d. draudžiama prekiauti maisto produktais, neatitinkančiais šio įsakymo 1.2–1.4 punktų reikalavimų;

2.2. šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. rugsėjo 14 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS