LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PROBLEMINIŲ TERITORIJŲ IŠSKYRIMO KRITERIJŲ

 

2003 m. balandžio 8 d. Nr. 428

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558) 10 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti šiuos probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus:

1. Pardavimai vienam gyventojui (litais) yra mažesni už šalies vidurkį.

2. Tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos vienam gyventojui (litais) yra mažesnės už šalies vidurkį.

3. Nedarbo lygis (procentais) yra 25 procentais aukštesnis už šalies vidurkį.

4. Ekonominio aktyvumo rodiklis – ekonomiškai aktyvių gyventojų ir visų 15–64 metų teritorijos gyventojų skaičiaus santykis (procentais) – yra mažesnis už šalies vidurkį.

5. Gyventojų migracija iš probleminės teritorijos (procentais) yra didesnė už šalies vidurkį.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

______________