LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL SUSITARIMO DĖL ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS, VALSTYBIŲ ATSTOVŲ IR TARPTAUTINIO PERSONALO STATUSO RATIFIKAVIMO

 

2004 m. lapkričio 11 d. Nr. IX-2579

Vilnius

 

1 straipsnis. Susitarimo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2004 m. spalio 13 d. dekretą Nr. 88, ratifikuoja 1951 m. rugsėjo 20 d. Otavoje priimtą Susitarimą dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos, valstybių atstovų ir tarptautinio personalo statuso.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________