LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2011 m. gegužės 16 d. Nr. 1V-377

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (Žin., 2010, Nr. 144-7361) 45 straipsnio 2, 4, 5 dalis ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 30 d. nutarimą Nr. 198 „Dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo patvirtinančių dokumentų išdavimo“ (Žin., 1992, Nr. 16-448):

1. Įgalioju:

1.1. Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

1.1.1. asmenų prašymus dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimo, dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą patvirtinančių dokumentų išdavimo, pateiktus 2008 m. liepos 15 d. priimto Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 83-3293) nustatytais pagrindais ir tvarka, taip pat asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo, pateiktus pagal šio įstatymo 20 straipsnio 2 ir 3 dalis, baigti nagrinėti pagal minėtą įstatymą;

1.1.2. priimti asmenų, nuolat gyvenančių užsienyje, prašymus išduoti teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą;

1.1.3. nagrinėti asmenų prašymus išduoti teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą, priimti sprendimus dėl tokio pažymėjimo išdavimo ir išduoti teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimus;

1.2. teritorines policijos įstaigas – priimti asmenų, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, prašymus išduoti teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą, persiųsti šiuos prašymus kartu su prie jų pridėtais dokumentais Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nagrinėti ir sprendimams dėl tokio pažymėjimo išdavimo priimti, o Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmus sprendimą dėl šio pažymėjimo išdavimo – išduoti teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimus.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. 1V-292 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ (Žin. 2008, Nr. 90-3614);

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. 1V-652 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1V-292 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6442);

2.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. 1V-801 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1V-292 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8074).

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis