LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS

 

1995 m. gegužės 17 d. Nr. 696

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtam Europos Ekonominės Bendrijos ekonominės veiklos klasifikavimo sistemos (NACE) pagrindu Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui.

2. Nustatyti, kad priimant teisės aktus Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi naudojamasi nuo 1995 m. birželio 1 dienos. Nuo 1996 m. sausio 1 d. šiuo klasifikatoriumi privalo naudotis visos ministerijos, Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės valdymo institucijos, taip pat finansinio tarpininkavimo įstaigos, visi ūkio subjektai.

3. Pavesti Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės konsultuoti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus taikymo klausimais.

4. Nustatyti, kad Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi valstybines institucijas aprūpina nemokamai. Ūkio subjektai už šį klasifikatorių moka.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

VALDYMO REFORMŲ IR

SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS                               MINDAUGAS STANKEVIČIUS

______________